Uždaryti
2020-11-25 06:53:14
2020-11-10 00:00:00

Visuotinio karantino metu VU TSPMI administracija atsižvelgiant į esančias rekomendacijas dirba nuotoliniu būdu. Su administracija galite susisiekti šiais numeriais: studijų klausimais kreiptis tel.: 8 (5) 251 4135, kitais klausimais tel.: 8 (5) 251 4130. Jei jums reikalinga gyva konsultacija, kviečiame iš anksto susiderinti susitikimą susiderinti el. paštu.

2020-11-25 06:53:14
2020-11-11 00:00:00

Nuo lapkričio 11 d.  biblioteka paslaugas teikia nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos rasite čia

 

Politinės ekonomijos tyrimų grupė

Grupės tyrimai apima tris pagrindines temas: Lietuvos politinę ekonomiją, ypač vertinant ją iš regioninės perspektyvos (Baltijos šalių, Centrinės ir Rytų Europos perspektyvos), Europos integracijos politinę ekonomiją (Brexit, Eurozonos integraciją ir reformas) bei kapitalizmo režimų įvairovę.

Grupė rengia reguliarius susitikimus, kurių metu grupės nariai bei kviestiniai svečiai pristato atliekamus tyrimus politinės ekonomijos srityje bei apsikeičia grįžtamuoju ryšiu.

Tyrimų grupei priklausančių tyrėjų straipsniai publikuoti tokiuose žurnaluose kaip Journal of Common Market Studies, Oxford Review of Economic Policy, Party Politics, Journal of Intellectual Capital, Post-Soviet Affairs, Journal of European Integration, International Review of Administrative Studies, Public Policy and Administration, Journal of Comparative Policy Analysis, European Journal of Industrial Relations, Policy Studies, Acta Oeconomica, Journal of Baltic Studies ir t.t.

Įgyvendinti ir įgyvendinami mokslo projektai:

  1. Lietuvos ir kitų ES šalių narių atsakas į COVID-19 pandemiją: poveikis viešajai politikai ir ekstremalios situacijos valdymas (COPOVAL);
  2. Norvegijos-Baltijos tyrimų tinklo projektas apie kritinę infrastruktūrą;
  3. M. Kalantos podoktorantūros stažuotė: Vidutinių pajamų spąstų politiniai veiksniai Baltijos šalyse (TRAPPOLI);
  4. Stažuotė Stokholmo aukštojoje ekonomikos mokykloje Rygoje;
  5. Projektas „Negotiating Brexit“;
  6. Jean Monnet projektas „Navigating in the Storm“;
  7. Šiaurės ir Baltijos jūros regiono mažosios valstybės: ekonomikos, saugumo ir tapatybės suvokimas regionalizuotoje Europoje;
  8. Energetinis saugumas Baltijos jūros regione: regioninė koordinacija ir tarpusavio priklausomybės valdymas;
  9. Geras valdymas ir pasitikėjimas valdžios institucijomis kuriant gerovės visuomenę Lietuvoje.

Kontaktai

Telefonas

+370 615 93196