2022-06-27 01:42:47
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Politinės ekonomijos tyrimų grupė

Grupės tyrimai apima tris pagrindines temas: Lietuvos politinę ekonomiją, ypač vertinant ją iš regioninės perspektyvos (Baltijos šalių, Centrinės ir Rytų Europos perspektyvos), Europos integracijos politinę ekonomiją (Brexit, Eurozonos integraciją ir reformas) bei kapitalizmo režimų įvairovę.

Grupė rengia reguliarius susitikimus, kurių metu grupės nariai bei kviestiniai svečiai pristato atliekamus tyrimus politinės ekonomijos srityje bei apsikeičia grįžtamuoju ryšiu.

Tyrimų grupei priklausančių tyrėjų straipsniai publikuoti tokiuose žurnaluose kaip Journal of Common Market Studies, Oxford Review of Economic Policy, Party Politics, Journal of Intellectual Capital, Post-Soviet Affairs, Journal of European Integration, International Review of Administrative Studies, Public Policy and Administration, Journal of Comparative Policy Analysis, European Journal of Industrial Relations, Policy Studies, Acta Oeconomica, Journal of Baltic Studies ir t.t.

Įgyvendinti ir įgyvendinami mokslo projektai:

  1. Lietuvos ir kitų ES šalių narių atsakas į COVID-19 pandemiją: poveikis viešajai politikai ir ekstremalios situacijos valdymas (COPOVAL);
  2. Norvegijos-Baltijos tyrimų tinklo projektas apie kritinę infrastruktūrą;
  3. Projektas „Negotiating Brexit“;
  4. Geras valdymas ir pasitikėjimas valdžios institucijomis kuriant gerovės visuomenę Lietuvoje.
  5. Energetinis saugumas Baltijos jūros regione: regioninė koordinacija ir tarpusavio priklausomybės valdymas;
  6. Jean Monnet projektas „Navigating in the Storm“;
  7. Šiaurės ir Baltijos jūros regiono mažosios valstybės: ekonomikos, saugumo ir tapatybės suvokimas regionalizuotoje Europoje;
  8. M. Kalantos podoktorantūros stažuotė: Vidutinių pajamų spąstų politiniai veiksniai Baltijos šalyse (TRAPPOLI);

 

 

Kontaktai

Telefonas

+370 615 93196