Uždaryti
2021-07-27 11:02:32
2021-07-27 10:42:00

Liepos 28 d. 11 val. vyks nuotolinis susitikimas su VU priėmimų skyriaus vadovu, kuris atsakys į stojančiųjų klausimus bei pristatys šių metų stojimo į bakalauro studijas taisykles.
Kviečiame dalyvauti paspaudus šią nuorodą.

2021-07-27 11:02:32
2021-07-22 00:00:00

Nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio d. VU TSPMI pastate vyks remonto darbai. Instituto administracija dirbs nuotoliniu būdu. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu.

Vidutinių pajamų spąstų politiniai veiksniai Baltijos šalyse (TRAPPOLI)

Projekto aprašymas

Projektas prisideda prie vidutinių pajamų spąstų keliamų grėsmių Baltijos šalių ekonomikų raidai geresnio pažinimo. Į vidutinių pajamų spąstus projektas žvelgia iš mažiau tyrinėtos – politikos – perspektyvos. Projektu siekiama ištirti politinių veiksnių įtaką Baltijos šalių perėjimui iš resursais ir žemomis sąnaudomis grįsto ekonomikos augimo į aukštais įgūdžiais, inovacijomis ir našumu grįstą ekonomikos augimą. Šiuo tikslų projektas atlieka socialinių ir ekonominių grupių ir jų koalicijų interesų ir interesų atstovavimo institucijų analizę trijuose politikos lygmenyse: demokratinio proceso politikos, interesų grupių politikos ir neformalios politikos, ir trijose, labiausiai su perėjimu susijusiose, politikos srityse: rinkų stiprinimo, inovacijų ir švietimo. Analizė leis daryti išvadas apie tai, kokių socialinių ir ekonominių grupių ar jų koalicijų interesai reprezentuojami Baltijos šalių politikoje ir kaip jie lemia ekonominio perėjimo politikos įgyvendinimą.