Uždaryti
2021-03-03 23:50:00
2021-01-15 00:00:00

VU TSPMI tarybos sprendimu visas studijų procesas vasario ir kovo mėnesiais vyks virtualiai. Artėjančio semestro tvakaraščius galite rasti čia!

Tyrėjai

Dr. Marius Kalanta

Mokslo darbuotojas
Specializacijos
Lyginamoji politinė ekonomija

Pagrindinė tyrėjo interesų sritis – socioekonominių institucijų (darbo santykių, socialinio dialogo, įmonių valdymo, finansų sistemos, konkurencijos, švietimo ir gerovės valstybės) tarpusavio sąveika ir įtaka ekonomikos kintamiesiems (ekonominiam perėjimui, konkurencingumui, specializacijai, pajamų paskirstymui ir pan.).

Moksliniai interesai

Politinė ekonomija

Socioekonominės institucijos

Kapitalizmo įvairovė

Publikacijos

Kalanta, Marius. 2019. "The weakness of social dialogue in the Baltic countries: An employer-centric political economy perspective“, European Journal of Industrial Relations.

Kalanta, Marius. 2014. „Darbo santykių institucijų kaita Lietuvoje institucinių veikėjų požiūriu“. Kultūra ir visuomenė, 5 (1), 125–147.

Kalanta, Marius. 2012. „Kapitalizmo įvairovės prieiga: diskurso vaidmuo aiškinant koordinavimo procesą“. Kultūra ir visuomenė, 3 (2), 29–50.

Tyrėjai