Uždaryti
2021-05-06 01:29:47
2021-05-03 00:00:00

Jau skelbiami rudens semestro tvarkaraščiai. Norėdami juos pamatyti, VU tvarakaraščių puslapyje pasirinkite 2021/2022 rudens semestrą. Tvarkaraščius rasite čia.

2021-05-06 01:29:47
2021-01-15 00:00:00

VU TSPMI tarybos sprendimu visas studijų procesas 2020-2021 mokslo metų pavasario semestrą vyks virtualiai. Semestro tvakaraščius galite rasti čia!

Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Marius Kalanta

Mokslo darbuotojas

Pagrindinė tyrėjo interesų sritis – socioekonominių institucijų (darbo santykių, socialinio dialogo, įmonių valdymo, finansų sistemos, konkurencijos, švietimo ir gerovės valstybės) tarpusavio sąveika ir įtaka ekonomikos kintamiesiems (ekonominiam perėjimui, konkurencingumui, specializacijai, pajamų paskirstymui ir pan.).

Moksliniai interesai

Politinė ekonomija

Socioekonominės institucijos

Kapitalizmo įvairovė

Publikacijos

Kalanta, Marius. 2019. "The weakness of social dialogue in the Baltic countries: An employer-centric political economy perspective“, European Journal of Industrial Relations.

Kalanta, Marius. 2014. „Darbo santykių institucijų kaita Lietuvoje institucinių veikėjų požiūriu“. Kultūra ir visuomenė, 5 (1), 125–147.

Kalanta, Marius. 2012. „Kapitalizmo įvairovės prieiga: diskurso vaidmuo aiškinant koordinavimo procesą“. Kultūra ir visuomenė, 3 (2), 29–50.

Dėstytojai Tyrėjai