Uždaryti
2021-01-17 12:29:57
2021-01-15 00:00:00

Pavasario semestro tvakaraščius rasite čia

Viešojo administravimo ir politikos analizės centras

Viešojo administravimo ir politikos analizės centras įkurtas 2007 m. Centras telkia TSPMI tyrėjus ir įvairių pakopų studentus, dirbančius viešojo administravimo ir viešosios politikos srityje. Šis centras vykdo mokslinius tyrimus visose šios disciplinos srityse: viešojo administravimo, viešosios politikos proceso ir viešosios politikos analizės. Viešojo administravimo ir politikos disciplina iš kitų politikos mokslų disciplinų išsiskiria tarpkryptiškumu, artimu ryšiu su įvairių suinteresuotųjų grupių (sprendimų priėmėjų, viešojo valdymo praktikų ar socialinių partnerių) atstovais.

Pagrindiniai šio centro veiklos uždaviniai yra šie:

  • vykdyti reikšmingus mokslinius tyrimus viešojo administravimo, viešosios politikos proceso ir viešosios politikos analizės srityse, kuriant naujas mokslines žinias ir aukštus mokslinius rezultatus kartu su Lietuvos ir užsienio mokslo centrų tyrėjais;
  • skleisti mokslinių tyrimų rezultatus tiek nacionalinei, tiek tarptautinei akademinei bendruomenei, dalyvaujant įvairiuose moksliniuose tinkluose (EGPA, NISPAcee, IPPA, t. t.), renginiuose ir projektuose, bendradarbiaujant su įvairių suinteresuotųjų grupių atstovais;
  • ugdyti viešosios politikos analizės tyrėjus, įtraukiant TSPMI Viešosios politikos analizės programos ir kitus studentus į centro tyrėjų vykdomus mokslinius tyrimus, dalyvaujant TSPMI doktorantūros studijų procuose.

Centro atstovai dalyvavo įgyvendinant įvairius mokslinius tyrimus, įskaitant LMT finansuojamus tyrimus „Lietuvos valdžios institucijų struktūros ir veiklos kaitos tendencijos“, „Lietuvos Vyriausybės veiklos prioritetai: įgyvendinimo procesas ir rezultatai“, „Geras valdymas ir pasitikėjimas valdžios institucijomis kuriant gerovės visuomenę Lietuvoje” ir „Saulėlydžio komisijų rekomendacijų poveikis Lietuvos viešojo valdymo politikai 1999-2016 m.“.

Pirmasis artimiausio laikotarpio centro prioritetas yra naujų perspektyvių tyrėjų (magistrantų, doktorantų, podoktorantūros stažuotojų) pritraukimas į centro veiklą. Tai padėtų TSPMI tyrėjams aktyviau vykdyti mokslinius tyrimus ir skleisti jų rezultatus, taip pat prisidėtų prie geresnio TSPMI Viešosios politikos analizės programos įgyvendinimo ir leistų kokybiškai ugdyti šios magistro programos ir kitų studentų tiriamąsias kompetencijas.

Antrasis artimiausio laikotarpio prioritetas yra bendrų mokslinių tyrimų projektų inicijavimas, siekiant jų įgyvendinimui pritraukti programinio konkursinio finansavimo lėšų. Paskelbus LMT mokslinių tyrimų kvietimus, bus nagrinėjamos galimybės suburti TSPMI tyrėjų komandą ir teikti paraišką dėl tolesnių viešosios politikos proceso tyrimų, kurie Lietuvoje iš esmės vykdomi tik TSPMI.  Naujame projekte planuojama derinti atsirandančias mokslinių tyrimų temas su reikšmingomis vyriausybių veiklos sritimis, o jo rezultatai galėtų būti panaudoti tobulinant viešosios politikos turinį ir procesus Lietuvoje.

Profesoriai ir vyriausieji mokslo darbuotojai
Docentai ir vyresnieji mokslo darbuotojai
Asistentai ir mokslo darbuotojai