Uždaryti
2021-07-28 14:43:28
2021-07-27 10:42:00

Liepos 28 d. 11 val. vyks nuotolinis susitikimas su VU priėmimų skyriaus vadovu, kuris atsakys į stojančiųjų klausimus bei pristatys šių metų stojimo į bakalauro studijas taisykles.
Kviečiame dalyvauti paspaudus šią nuorodą.

2021-07-28 14:43:28
2021-07-22 00:00:00

Nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio d. VU TSPMI pastate vyks remonto darbai. Instituto administracija dirbs nuotoliniu būdu. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu.

Viešojo administravimo ir politikos analizės centras

Viešojo administravimo ir politikos analizės centras įkurtas 2007 m. Centras telkia TSPMI tyrėjus ir įvairių pakopų studentus, dirbančius viešojo administravimo ir viešosios politikos srityje. Šis centras vykdo mokslinius tyrimus visose šios disciplinos srityse: viešojo administravimo, viešosios politikos proceso ir viešosios politikos analizės. Viešojo administravimo ir politikos disciplina iš kitų politikos mokslų disciplinų išsiskiria tarpkryptiškumu, artimu ryšiu su įvairių suinteresuotųjų grupių (sprendimų priėmėjų, viešojo valdymo praktikų ar socialinių partnerių) atstovais.

Pagrindiniai šio centro veiklos uždaviniai yra šie:

• vykdyti reikšmingus mokslinius tyrimus viešojo administravimo, viešosios politikos proceso ir viešosios politikos analizės srityse, kuriant naujas mokslines žinias ir aukštus mokslinius rezultatus kartu su Lietuvos ir užsienio mokslo centrų tyrėjais;
• skleisti mokslinių tyrimų rezultatus tiek nacionalinei, tiek tarptautinei akademinei bendruomenei, dalyvaujant įvairiuose moksliniuose tinkluose (EGPA, NISPAcee, IPPA, t. t.), renginiuose ir projektuose, bendradarbiaujant su įvairių suinteresuotųjų grupių atstovais;
• ugdyti viešosios politikos analizės tyrėjus, įtraukiant TSPMI Viešosios politikos analizės programos ir kitus studentus į centro tyrėjų vykdomus mokslinius tyrimus, dalyvaujant TSPMI doktorantūros studijų procesuose.

Centro atstovai dalyvavo įgyvendinant įvairius mokslinius tyrimus, įskaitant LMT finansuojamus tyrimus „Lietuvos valdžios institucijų struktūros ir veiklos kaitos tendencijos“, „Lietuvos Vyriausybės veiklos prioritetai: įgyvendinimo procesas ir rezultatai“, „Geras valdymas ir pasitikėjimas valdžios institucijomis kuriant gerovės visuomenę Lietuvoje”, „Saulėlydžio komisijų rekomendacijų poveikis Lietuvos viešojo valdymo politikai 1999-2016 m.“, „Lietuvos ir kitų ES šalių narių atsakas į COVID-19 pandemiją: poveikis viešajai politikai ir ekstremalios situacijos valdymas“. Šiuo metu centro tyrėjai įgyvendina LMT finansuojamus projektus „Gerovės valstybės institucijų atsparumas Lietuvoje: reikšmingų įvykių įtaka prisitaikymui prie sisteminių grėsmių 2004-2020 m.“ ir „COVID-19 pandemijos krizės poveikis Lietuvos viešojo valdymo inovatyvumui“.

Profesoriai ir vyriausieji mokslo darbuotojai
Docentai ir vyresnieji mokslo darbuotojai
Asistentai ir mokslo darbuotojai