Uždaryti
2021-01-18 16:41:08
2021-01-15 00:00:00

Pavasario semestro tvakaraščius rasite čia

Doktorantūros studijos

Apie programą

Politikos mokslų doktorantūra - tai aukščiausia politikos mokslų studijų pakopa, kuria rengiami politikos mokslų daktarai, plėtojami politikos mokslai Lietuvoje. Politikos mokslų doktorantūra apima: doktorantūros studijas, kryptingus mokslinius tyrimus ir disertacijos rengimą. Kaip teigia dr. Vilius Mačkinis, VU TSPMI direktorės pavaduotojas mokslui,„politikos mokslų doktorantūros studijos VU TSPMI ugdo mokslininkus, dėstytojus ir ekspertus pasitelkiant įtraukimo, atgalinio ryšio ir dėmesio kiekvienam doktorantui strategijas siekiant geriausių disertacijų tyrimų rezultatų, aukštos mokslinės kompetencijos ir metodologinio ir pedagoginio pasirengimo.“

Studijų programa Apgintos disertacijos Siųstis studijų tvarkaraštį
Mokymosi procesas

Studijuojamų dalykų apimtis – nemažiau kaip 30 kreditų. Doktorantas studijuoja savarankiškai ir už dalyką atsiskaito pagal dalykų apraše nurodytą tvarką.

Doktorantas aktyviai dalyvauja TSPMI mokslinėje veikloje. Doktorantas žurnale „Politologija” ar kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose privalo paskelbti: ne mažiau kaip du mokslinius straipsnius disertacijos tema; ne mažiau kaip 2 recenzijas studijuojamų dalykų ir rengiamos disertacijos tematika; aktyviai dalyvauti TSPMI ir LPA metinėse konferencijose, tarptautinėse programose bei vasaros stovyklose. Doktorantas reguliariai dalyvauja doktorantų kolokviume.

Doktorantas dalyvauja TSPMI pedagoginėje veikloje. Pedagoginio darbo krūvį sudaro pratybos ir seminarai politikos mokslų bakalauro programos (I-III kurso) studentams, jų rašto darbų skaitymas ir vertinimas, taip pat dalyvavimas bakalaurinio darbo koliokviume bei baigiamųjų darbų recenzavimas. Už atliktą pedagoginį darbą doktorantas atsiskaito darbo vadovui ir atitinkamo kurso profesoriui/docentui.

Informacija stojantiems

Telefonas

(5) 251 4135

Studijos

VU TSPMI žmogus

Lukas Kačiušis

„Kadangi buvo susiformavusi tokia nuostata – ir iki šiol esu įsitikinęs,- kad TSPMI yra prestižinė institucija Lietuvoje, tai labai paskatino čia stoti, todėl dabar aš čia.“

Visi VU TSPMI žmonės