2022-08-15 22:32:52
2022-08-11 21:00:00

Pranešame, kad studijų procesas visiems/-oms bakalauro ir magistro studentams/-ėms prasidės nuo rugsėjo 5 dienos. Rugsėjo 1 – 2 dienomis vyks integracijos veiklos, daugiau informacijos apie jas, jau netrukus!

Doktorantūros studijos

Apie programą

Politikos mokslų doktorantūra - tai aukščiausia politikos mokslų studijų pakopa, kuria rengiami politikos mokslų daktarai, plėtojami politikos mokslai Lietuvoje. Politikos mokslų doktorantūra apima: doktorantūros studijas, kryptingus mokslinius tyrimus ir disertacijos rengimą. Kaip teigia dr. Vilius Mačkinis, VU TSPMI direktorės pavaduotojas mokslui,„politikos mokslų doktorantūros studijos VU TSPMI ugdo mokslininkus, dėstytojus ir ekspertus pasitelkiant įtraukimo, atgalinio ryšio ir dėmesio kiekvienam doktorantui strategijas siekiant geriausių disertacijų tyrimų rezultatų, aukštos mokslinės kompetencijos ir metodologinio ir pedagoginio pasirengimo.“

Studijų programa Apgintos disertacijos Siųstis studijų tvarkaraštį
Mokymosi procesas

Doktorantūros studijos susideda iš savarankiško ir auditorinio mokymosi, studijuojant privalomus ir pasirenkamus doktrantūros dalykus, bei doktoranto atliekamų mokslinių tyrimų, kurių pagrindu rengiama disertacija ir/ar mokslo straipsniai, o tyrimo rezultatai pristatomi tarptautinėse mokslo konferencijose. Studijuojamų dalykų apimtis – ne mažiau kaip 30 kreditų. Doktorantas už dalyką atsiskaito pagal dalykų apraše nurodytą tvarką. Doktorantai aktyviai dalyvauja VU TSPMI mokslinėje veikloje ir reguliariai dalyvauja doktorantų kolokviume.

 

Informacija apie doktorantūros studijų tvarką Vilniaus universitete skelbiama mokslo doktorantūros reglementuose:

Reglamentas įstojusiems į doktorantūros studijas nuo 2017 m.

Politikos mokslų krypties mokslo doktorantūros reglamentas įstojusiems iki 2017 m.

Informacija stojantiems

Telefonas

(5) 251 4135

Studijos

VU TSPMI žmogus

Lukas Kačiušis

„Kadangi buvo susiformavusi tokia nuostata – ir iki šiol esu įsitikinęs,- kad TSPMI yra prestižinė institucija Lietuvoje, tai labai paskatino čia stoti, todėl dabar aš čia.“

Visi VU TSPMI žmonės