2022-08-15 06:35:36
2022-08-11 21:00:00

Pranešame, kad studijų procesas visiems/-oms bakalauro ir magistro studentams/-ėms prasidės nuo rugsėjo 5 dienos. Rugsėjo 1 – 2 dienomis vyks integracijos veiklos, daugiau informacijos apie jas, jau netrukus!

Tyrimų grupės

Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos studijų tyrimų grupė

Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos studijų tyrimų grupė buria jaunus VU TSPMI tyrėjus, besidominčius toliau nuo Europos ir euroatlantinės erdvės nutolusiais bei rečiau Lietuvos mokslinėje bendruomenėje analizuojamais ir žiniasklaidoje nagrinėjamais pasaulio regionais.

Feministinės politikos ir socialinės kritikos tyrimų grupė

Grupė jungia tyrėjas, kurių akademiniai, pedagoginiai ir ekspertiniai interesai susiję su feministinės prieigos taikymu ir refleksija analizuojant einamuosius politinius įvykius, tarptautinius santykius, socialinę ir kultūros politiką, technologijas ir medijas.

Būvio „po“ (afterness) tyrimų grupė

Grupės tyrimai skirti būviui po karinio konflikto, genocido, masinio naikinimo/nykimo.

Technologijų politikos tyrimų grupė

Tyrimų grupė susikūrė reaguodama į virsmo technologijų plėtrą ir didėjančią jų reikšmę valstybės, visuomenės ir individų santykiams bei saugumui.

Baltarusijos tyrimų grupė

Baltarusijos tyrimų grupė susibūrė reaguodama į 2020 m. Baltarusijoje prasidėjusį sąjūdį ir savo tyrimuose bando suprasti, kas paskatino šį beprecedentį pasipriešinimą autoritariniam režimui, kartu tiriant jo eigą bei padarinius.

Politinės ekonomijos tyrimų grupė

Grupės tyrimai apima tris pagrindines temas: Lietuvos politinę ekonomiją, ypač vertinant ją iš regioninės perspektyvos (Baltijos šalių, Centrinės ir Rytų Europos perspektyvos), Europos integracijos politinę ekonomiją (Brexit, Eurozonos integraciją ir reformas) bei kapitalizmo režimų įvairovę.

Politinės elgsenos tyrimų grupė

Tyrimų grupės moksliniai interesai apima politinės elgsenos, politinių pažiūrų ir subjektyvumo tyrimus ypatingą dėmesį skiriant komunizmo ir postkomunizmo palikimui.