2022-06-26 11:11:05
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Būvio „po“ (afterness) tyrimų grupė

Grupės tyrimai skirti būviui po karinio konflikto, genocido, masinio naikinimo/nykimo. Holokaustas, Jugoslavijos ir Čečėnijos karai, Ruandos genocidas ar Raudonųjų Khmerų vykdytos žudynės yra didelio masto žiaurumai, turintys skirtingas politinio ir teisinio baigtumo formas ir laipsnį, o juos patyrę ir liudiję žmonės išgyveno skirtingus savo patirties pripažinimo ar pripažinimo delsimo procesus. Šiais ir kitais atvejais istorinis teisingumas, susitaikymas ar bendrabūvio paieškos dažnu atveju yra ir problemiški, ir konceptualiai keblūs. Būvio po tyrimų grupė tiria šiuos klausimus individualiu ir grupiniu, instituciniu ir tarptautiniu, naratyvų ir reprezentacijų lygmenimis.

Tyrimai

Kontaktai