Studentų mokslinis tyrimas. Monados tapatybės samprata G. W. Leibniz‘o filosofijoje

Projekto vadovas
Alvydas Jokubaitis
Projekto trukmė
2022 m. liepos 1 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d.
Dalyviai
Neda Slausgalvytė

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – išsigryninti tai, kaip apibrėžiama Monados tapatybė Leibniz'o filosofijoje. Turint omenyje čia rastiną monizmo pobūdį – tai, jog Monadoms priskirtina vienoda kokybinė prigimtis, tačiau kaip būtina čia pasirodo ir kiekybinė įvairovė – siekiama atskleisti tai, kokiais turiniais remiantis tokia kiekybinė įvairovė gali būti kuriama. Atsižvelgiant į modalinės metafizikos pobūdį ir Monados izoliuotumą išorybės atžvilgiu, svarbiausias projekte keliamas klausimas yra: kaip galimas produktyvus (netgi daugiau – būtinas) išorinio pasaulio turinių dalyvavimas Monados tapatumo apibrėžime, jei siekiama ją išlaikyti kaip substanciškai savarankišką pačios išorybės atžvilgiu? Atsakymo atradimas, tikimasi, galės ne tik prisidėti prie ne itin gausių Leibniz‘o filosofijos tyrinėjimų, tačiau, išsigryninus sąvokas, kuriomis Leibniz‘as aptarinėja Monados tapatumą, pasitarnauti tolesniuose tyrinėjimuose, daugiausia atsigręžiančiuose į subjektyvumo sampratą, randamą Kanto filosofijoje.