2022-08-12 18:19:35
2022-08-11 21:00:00

Pranešame, kad studijų procesas visiems/-oms bakalauro ir magistro studentams/-ėms prasidės nuo rugsėjo 5 dienos. Rugsėjo 1 – 2 dienomis vyks integracijos veiklos, daugiau informacijos apie jas, jau netrukus!

Apie institutą

„Institutas – vienas jauniausių Vilniaus universiteto padalinių, kūręsis ir augęs kartu su nepriklausoma Lietuvos valstybe. Čia formavosi Lietuvos politikos mokslai, išaugo ne viena mokslininkų karta. Instituto alumnai dalyvavo svarbiausiuose Lietuvos istorijos procesuose. Per beveik tris dešimtmečius susiformavo stipri Institutą palaikanti bendruomenė. Šiandien, puoselėdami tai, kas buvo sukurta, žengiame žingsnį pirmyn, pasitelkdami inovacijas ir tarpdiscipliniškumą siekiame dalyvauti kompleksinių pasaulio problemų sprendime, prisidėdami savo tyrimais ir ugdydami kritiškai mąstančią, motyvuotą, platų socialinių mokslų išsilavinimą turinčią jaunąją kartą, kuri aktyviai imasi lyderystės.“ – VU TSPMI direktorė doc. dr. Margarita Šešelgytė

Apie institutą
Apie institutą
VU TSPMI MISIJA

Ugdyti kuriantį elitą Lietuvai ir pasauliui

VU TSPMI vizija

Gyvybinga dėstančiųjų, besimokančiųjų ir baigusiųjų studijas bendruomenė

VU TSPMI vertybės

Akademinė laisvė, pagarba ir atsakomybė

Apie Institutą

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (VU TSPMI) – viena ryškiausių socialinių mokslų įstaigų Vidurio ir Rytų Europoje bei Baltijos regione. Institutas – fakulteto statusą turintys akademinis Vilniaus universiteto padalinys, kurio specializacija – socialiniai ir politikos mokslai. Jau daugiau nei 30 metų jis ugdo naująją Lietuvos intelektualinio elito kartą – universalaus išsilavinimo, plataus akiračio, smalsų, vertybiškai orientuotą ir visuomeniškai aktyvų jaunimą.

Įsteigtas 1992 m., vos atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, tuometinis Tarptautinių santykių institutas vienas pirmųjų Baltijos šalyse ėmė plėtoti politikos mokslus ir netrukus tapo itin aktyviu akademinio ir visuomeninio regiono gyvenimo dalyviu. Veiklą jis pradėjo dvejų metų tarptautinių santykių ir diplomatijos studijų programa, išugdė nemažą dalį jaunosios kartos Lietuvos diplomatinio korpuso narių ir pamažu išaugo į aukštojo mokslo įstaigą, kuri ruošia puikius politikos mokslų, tarptautinių santykių ir viešojo administravimo specialistus.

Institutas vykdo trijų pakopų studijas: Politikos mokslų bakalauro ir Globalių iššukių politikos (pastaroji – anglų k.) programas, šešias magistro programas – Europos studijųŠiuolaikinės politikos studijųTarptautinių santykių ir diplomatijosViešosios politikos analizėsPolitikos ir medijų bei Rytų Europos ir Rusijos studijų (pastaroji – anglų k.) –  bei dienines ir ištęstines doktorantūros studijas.
Pripažintų ir perspektyviausių Lietuvos mokslininkų bei dėstytojų kolektyvas; tarpdiscipliniškumo siekis ir šiuolaikiška mokymo metodika, leidžiantys ugdyti kritinį ir kūrybinį mąstymą; aktualūs tyrimai ir profesionali politinė ekspertizė; bendradarbiavimas su pirmaujančiais Europos ir viso pasaulio universitetais bei tyrimų centrais –TSPMI daro gerai žinoma, puikiai vertinama aukštojo mokslo įstaiga ir smegenų centru.

Išskirtinės, platų politikos supratimą suteikiančios, bakalauro studijos, sėkmingai konkuruojančios Europos universitetinėje erdvėje. Jau daugiau nei dešimtmetį TSPMI studijų programos yra tarp populiariausių Lietuvoje. Prioritetą politikos mokslų studijoms teikia aukščiausiais balais brandos egzaminus išlaikę šalies abiturientai. Beveik trečdalis (29 %) visų 2011 – 2015 m. įstojusiųjų į politikos mokslų bakalauro programą yra „šimtukininkai“ – bent iš vieno valstybinio brandos egzamino gavę maksimalų galimą įvertinimą.

TSPMI pritraukia gabiausius ir labiausiai motyvuotus šalies jaunuolius, kurie, studijuodami Institute, įgyja puikų universitetinį išsilavinimą ir įsijungia į TSPMI bendruomenės gyvenimą. Baigę Institutą, TSPMI alumnai tampa lyderiais visur, kokią tik veiklos sritį bepasirinktų.

Į individualius studentų pasirinkimus orientuotos magistrantūros studijos. Atsižvelgiant į tai, kad rinkos poreikiai yra ne vien nepriekaištinga specializacija, bet ir akiračio platumas, studentams sudarytos galimybės pagal individualius poreikius ženkliai didesnę dalį kreditų susirinkti iš pasirenkamųjų dalykų, dėstomų VU TSPMI. Pastarųjų magistrams siūloma daugiau nei dvidešimt – nuo regionų iki saugumo studijų, nuo medijų analizės iki viešosios politikos dalykų.

Atsakinga ir tarptautiniu mastu žinoma tyrėjų bendruomenė, kurianti naujas, regionui ir valstybei svarbias žinias. Mokslinę veiklą TSPMI tyrėjai grindžia trimis svarbiausiais principais: (1) rinktis aktualias tyrimų problemas; (2) analizuoti jas tarpdiscipliniškai, taikant ne vien politikos mokslų, bet ir ekonomikos, teisės, filosofijos, komunikacijos mokslų žinias bei metodus; (3) pateikti originalius problemų sprendimus ir suprantamai pristatyti juos politikos formuotojams, akademinei bendruomenei ir visiems, kurie domisi politiniu gyvenimu.

Instituto ekspertai analizuoja svarbiausias šalies ir tarptautinės politikos problemas, vykdo reikšmingus mokslinius ir taikomuosius tyrimus viešosios politikos, tarptautinių santykių, politinės sociologijos, politikos teorijos ir kitose srityse. TSPMI mokslininkai, teikdami ekspertines žinias, prisidėjo prie Lietuvos integracijos į ES ir NATO, šalies viešojo sektoriaus reformų, tarptautinio bendradarbiavimo plėtros.

2018 m. MOSTA įvertino VU TSPMI kaip geriausią politikos mokslų padalinį Lietuvoje, atkreipdama dėmesį į vykdomų tyrimų tarptautiškumą, aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose tyrėjų tinkluose bei vykdomus projektus. MOSTA ataskaitoje taip pat pažymima, jog institutas turi didelę įtaką Lietuvoje, pabrėžiama instituto vykdomų mokslinių tyrimų svarba politikos formavimui.

Labiausiai studentus įtraukiantis, matomiausias ir visuomeniškiausias Vilniaus universiteto kamieninis akademinis padalinys. Institutas visuomet siekia gauti grįžtamąjį ryšį iš studentų, atsižvelgia į jų pastabas bei poreikius ir koreguojant ir tobulinant studijų procesą: reguliariai organizuojami studijų komitetų susitikimai, juose dalyvauja studentų atstovai, pildomos kursų vertinimo anketos. Institute veikia kelios studentų organizacijos: VU SA TSPMI, corp!Republica, VU TSPMI SMD, kurios nuolat prisideda prie bendruomenės kūrimo. Institute skatinamos įvairios studentų iniciatyvos: politologų dienų (PoDi) savaitė, studentų mokslinės draugijos (SMD) veiksmo savaitė, laikraščio „Post Scriptum“ leidyba bei daugelis kitų.

Visuomenei atvira diskusijų aktualiais politiniais klausimais erdvė. Institute vyksta svarbiausi šalies politikos mokslų renginiai – konferencijos, seminarai, apskritojo stalo diskusijos; čia dalyvauja geriausi Lietuvos ir pasaulio mokslininkai. Lietuvoje viešintys aukščiausio rango politikai ir diplomatai viešąsias paskaitas akademijai, politikos formuotojams ir vykdytojams bei žiniasklaidai ir nevyriausybinio sektoriaus atstovams skaito būtent VU TSPMI.

Globėjų taryba

„Gyvenime ne kartą teko dirbti su TSPMI absolventais – politikais, diplomatais, valstybės tarnautojais, kurie pasižymėjo didele erudicija, plačiu mąstymu ir profesionalumu. Jų institutas išugdė ne vieną kartą. Todėl matau didelę prasmę savo patirtimi, žiniomis prisidėti prie TSPMI darbų ir veiklos, toliau auginant būsimus lyderius, atsakingus ir aktyvius žmones, turinčius drąsos ir pasirengusius kurti Lietuvos ir pasaulio ateitį.“ – VU TSPMI Globėjų tarybos pirmininkė Dalia Grybauskaitė

Pagal VU TSPMI veiklą reglamentuojančius dokumentus, Direktorius gali sudaryti veiklos planavimo, tarptautinių patarėjų, globėjų, studentų grįžtamo o ryšio ir kitus nuolat ar laikinai jam patariančius darinius.

Globėjų taryba – tai Direktoriaus įsakymu sudarytas nuolatinis patariamasis organas, į kurio sudėtį įeina ir tarptautiniai patarėjai. Vykdydama savo įgaliojimus Globejų taryba padeda Direktoriui siekti VU TSPMI misijos ir strateginių prioritetų įgyvendinimo, remia instituto veiklas ir iniciatyvas.

 

Instituto partneriai
Partneriai
Narystė
Lyčių lygybės užtikrinimas (SPEAR projektas)

Nuo 2019 m. pradžios Vilniaus universitete pradėtas įgyvendinti „Horizontas 2020 – Mokslo su visuomene ir visuomenei (Swafs)“ programos projektas „Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia (SPEAR)“, kurio tikslas – lyčių lygybės planų sukūrimas aukštojo mokslo institucijoje ir jų įgyvendinimas. Daugiau informacijos apie projektą čia.

Nepaisant VU TSPMI dominuojančios atvirumo, įtraukimo bei diskusijų kultūros, dalyvavimas projekte leidžia institucionalizuoti lyčių lygybės normas ir vertybes bei užtikrinti jų tvarumą ilguoju laikotarpiu. Projekto metu institute bus siekiama nustatyti formalią politiką ir atsakomybės sritis įgyvendinant lyčių lygybės principus darbuotojų bei studentų atžvilgiu, užtikrinti lyčių atstovavimo pusiausvyrą instituto valdymo organuose, sudaryti palankias profesinio tobulėjimo ir karjeros sąlygas, nepaisant lyties, šeimyninio statuso ar kitų diskriminacinių pagrindų. Diegiamos antidiskriminacinės priemonės vertinamos kaip būdas stiprinti tvarią instituto bendruomeniškumo tradiciją ir užtikrinti jos plėtrą ateityje. VU TSPMI keliami projekto tikslai ir įgyvendinamos veiklos apjungia instituto specifiką, bendruomenės lūkesčius bei VU įvairovės ir lygių galimybių 2020-2025 metų strategiją (dokumentą galite rasti čia).

VU TSPMI tarybos patvirtintą lyčių lygybės planą rasite čia!

Vilniaus universitetas SPEAR projekte dalyvauja kartu su šiais Europos universitetais: SDU (Danija), Uppsala Universitet (Švedija), RWTH Aachen university (Vokietija), South-West University Neofit Rilski (Bulgarija), Plovdivski Universitet Paisiy Hilendarski (Bulgarija), Vytauto Didžiojo Universitetas (Lietuva), Universidade Nova de Lisboa (Portugalija), Sveuciliste u Rijeci (Kroatija).

Struktūra

Taryba

Taryba – kolegialus Instituto savivaldos organas, sudaromas 4 metams. Taryba užtikrina kultūros, mokslo, tyrimų ir dėstymo laisvę Institute, Instituto bendrųjų akademinių reikalų ir kitų su Instituto ir viso Universiteto akademine veikla susijusių klausimų kolegialų aptarimą ir jiems įgyvendinti reikalingų teisės aktų priėmimą ir prižiūri, kad dekano veikla atitiktų Universiteto misiją, Instituto veiklos tikslus, uždavinius ir principus, bendruosius akademinius interesus.

Prof. Alvydas Jokubaitis
Tarybos pirmininkas
alvydas.jokubaitis@tspmi.vu.lt
Dr. Liutauras Gudžinskas
Tarybos pirmininko pavaduotojas
liutauras.gudzinskas@tspmi.vu.lt
Direktorė

Direktorius atsako už vadovavimą Institutui bei už Instituto veiklos plano įgyvendinimą, vadovaujantis Universiteto strateginiu veiklos planu. Taip pat atsako, kad Instituto veikla atitiktų Statutą, kitus įstatymus, poįstatyminius ir Universiteto teisės aktus.
Direktorius atsakingas už bendrą studijų programų ir mokslinių tyrimų efektyvumą bei raidos kokybę pagrindinėje Instituto veiklos srityje; užtikrina studijų programų ir mokslinių tyrimų programų sąsają ir šių programų tarpdalykinius ryšius.

Doc. dr. Margarita Šešelgytė
Instituto direktorė
Tel.: (5) 251 4130 margarita.seselgyte@tspmi.vu.lt
Direktorės pavaduotojai

Direktorius turi savo pavaduotojus – Direktoriaus pavaduotojus, kurie jam yra pavaldūs ir atskaitingi.

Dr. Lina Strupinskienė
Direktorės pavaduotoja studijoms
Tel.: (5) 251 4132 lina.strupinskiene@tspmi.vu.lt
Dr. Vilius Mačkinis
Direktorės pavaduotojas mokslui
Tel.: (5) 251 4133 vilius.mackinis@tspmi.vu.lt
Akademiniai struktūriniai padaliniai
Neakademiniai struktūriniai padaliniai
Priėmimo ir atestacijos komisija
Akademinės etikos komisija
  • Akademinės etikos komisija – nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių, dirbančių ar studijuojančių tame padalinyje, ar padalinio administracijos darbuotojų veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.
Ginčų nagrinėjimo komisija

Ginčų nagrinėjimo komisija – nagrinėja pareiškimus dėl ginčų, susijusių su mokslo ir studijų veikla, tarp universitete studijuojančiųjų ir kitų bendruomenės narių, dirbančių tame padalinyje, bei apeliacijas dėl egzaminų vertinimo.

Dr. Viktorija Rimaitė-Beržiūnienė Dr. Justinas Dementavičius Docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas Dr. Liutauras Gudžinskas Docentas
Agnė Tamošiūnaitė Studentų atstovė
Milda Ščiglaitė Studentų atstovė
Livija Trakelytė Studentų atstovė