2022-06-28 10:12:58
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

2022-06-28 10:12:58
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

lect-img
Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Vilius Mačkinis

Asistentas
Specializacijos
Europos studijos
Politinė teorija
Tarptautiniai santykiai
Papildoma informacija
vilius.mackinis@tspmi.vu.lt

 ORCID iD   ResearchGate

2011 – 2018 m. politikos mokslų doktorantūros studijos VU TSPMI. 2019 m. birželio 21 d. apginta disertacija „Tradicijos ir reformos: Apšvietos įtaka politiniam mąstymui Lietuvoje“ (darbo vadovas doc. dr. Vladas Sirutavičius).

2008 – 2010 m. magistrantūros studijos: International Masters of Economy and Society (IMESS) with a reference to East Central Europe, University College London (UCL) ir Univerzita Karlova v Praze.  2004 – 2010 Politikos mokslų bakalauro programa, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Stažavosi Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, UCL School of Slavonic and East European Studies, University of Massachusetts at Amherst (SUSI programme funded by the US Department of State). Yra ECPR Politinių koncepcijų grupės narys.

Moksliniai projektai

  1. 2020: projekto „Pažangos samprata Lietuvoje: nuo idėjos iki politikos“ vadovas, Vilniaus universitetas
  2. 2016: projekto „25 metai pasitikėjimo kūrimo globalių iššūkių akivaizdoje. Lietuvos ir Šiaurės šalių diplomatinių santykių 25-mečio minėjimas“ koordinatorius, Vilniaus universitetas
  3. 2012-2015: projekto administratorius projekte „Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra“, Vilniaus universitetas

Dėstomi kursai

Inventing Eastern Europe: Explorations of the European East

Search and Research: Methods and Approaches in Political Science

Introduction to Political Science

Master‘s Seminar II and III

Lietuvos politinės minties istorija

Bakalauro koliokviumas

Moksliniai interesai

Idėjų istorija

Politinė mintis

Rytų Europos idėja

Publikacijos

“Periphery as Context: Enlightenment Influences Towards Conceptual Change in Polish-Lithuanian Political Thinking in the Later 18th Century”, Baltic Journal of Political Science, (9-10), pp. 25-40. https://doi.org/10.15388/bjps.2019.9-10.7

„Prigimtinės tvarkos idėja kaip Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus politinio mąstymo pagrindas“ [Idea of natural order as a basis for political thinking in the sermons of Mykolas Pranciškus Karpavičius], XVIII amžiaus studijos. T. 6: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Personalijos. Idėjos. Refleksijos, 2020. https://doi.org/10.33918/235l6968-006007

„Politinio mastymo tradiciju beieškant: Apšvietos politines minties tyrimai Lietuvoje” [In search of the traditions in political thinking: Studies of Enlightenment political thought in Lithuania]. Politologija, 75(3), 3-27. https://doi.org/10.15388/Polit.2014.3.3876

Review: Revering Freedom. Reviewed Work: "Queen Liberty: The Concept of Freedom in the Polish-Lithuanian Commonwealth" by Anna Grześkowiak-Krwawicz. Contributions to the History of Concepts, vol. 9, no. 2, 2014.

Dėstytojai Tyrėjai