Seksualinio priekabiavimo prevencija

Seksualinio priekabiavimo prevencija

Saugi aplinka yra itin svarbi akademiniam ir socialiniam VU TSPMI bendruomenės gyvenimui, todėl smerkiame visų formų seksualinį priekabiavimą ir siekiame užtikrinti, kad visi bendruomenės nariai Institute jaustųsi saugūs.

Jei VU TSPMI aplinkoje nutiktų seksualinio priekabiavimo atvejis, vadovautumėmės VU TSPMI deklaruojamomis vertybėmis ir VU Akademinės etikos kodekso nuostatomis, nedelsiant pradėdami tyrimą Instituto Akademinės etikos komisijoje.

Remiantis Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu:

„Seksualinis priekabiavimas – nepageidaujamas užgaulus žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką“.

Remiantis VU pateikiama informacija, seksualiniam priekabiavimui yra būdinga:

  • galios disproporcija tarp priekabiautojo ir asmens, prie kurio priekabiaujama (pvz., dėstytojas – studentas, vadovas – pavaldinys ir pan.);
  • orumą žeminantis, nepageidaujamas ir užgaulus elgesys;
  • įvairūs nepageidaujami veiksmai, pasireiškiantys skirtingomis seksualinio priekabiavimo formomis: fizine (lietimas, apkabinimas, bučiavimas), žodine (seksualinio pobūdžio pastabos, juokeliai, įžeidžiantys klausimai apie asmeninį gyvenimą) ir nežodine (seksualinio turinio nuotraukų, vaizdo įrašų rodymas, gašlus spoksojimas, gestai), virtualia (siunčiant privačias ar viešas seksualinio turinio žinutes).

Informavimas apie priekabiavimą arba diskriminaciją:

Jeigu susidūrėte su bet kokio tipo seksualiniu priekabiavimu, nedelsiant informuokite apie tai. Suprantame, kad pranešti apie tokias situacijas nėra lengva, todėl konfidencialumas ir privatumas bus užtikrintas viso proceso metu. Pranešimo detalės gali būti atskleistos tik darbuotojams, kurie prisidės prie tyrimo ir tik tuo atveju, jei tai bus reikalinga. Jei susidūrėte su tokia situacija, labai prašome apie tai informuoti VU TSPMI Akademinės etikos komisijos pirmininką Johaną Baltrimą (johanas.baltrimas@tf.vu.lt).

Tokiu atveju, jeigu tyčia bus pateikiama klaidinanti ir neteisinga informacija, tyrimas nebus pradėtas.

Institute galime pasiūlyti prevencinius šviečiamuosius susitikimus apie seksualinį priekabiavimą ar diskriminaciją. Taip pat palaikome įvairias studentų iniciatyvas, kurios yra skirtos kalbėti šiomis temomis. Tokiu būdu norime padrąsinti kreiptis ir informuoti apie šiuos atvejus, o taip pat norime užtikrinti tai, kad tokių situacijų mūsų bendruomenėje nekiltų. Daugiau informacijos apie Vilniaus universitete vykdomą prevenciją ir pagalbą galite rasti čia.

Informacija stojantiems

Telefonas

(5) 251 4135

Viešosios politikos analizė

Kai kam atrodo, kad gyvename pasaulyje, kuriame nebesvarbūs faktai ir analizė. Tačiau, ar tai tikrai tiesa? Pažink tikrąsias politikos analizės galimybes!

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Studijuojantys programoje susipažįsta ir įgyja įgūdžių praktikoje taikyti įvairias tarptautinių santykių, saugumo, užsienio politikos, konfliktų sprendimo, diplomatijos teorijas.

Rytų Europos ir Rusijos studijos

Ši programa yra vykdoma anglų kalba, kurios pagrindinis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius kritiškai analizuoti, vertinti ir interpretuoti Rytų Europos ir Rusijos regione vykstančius politinius, ekonominius bei socialinius procesus bei gebėti teikti profesionalias rekomendacijas šiomis temomis.

Politika ir medijos

Programa derina teorinį pasirengimą, analitinės arba praktinės veiklos įgūdžius ir kūrybinius projektus. Ji ruošia politinės komunikacijos ir informacijos ekspertus, viešuosius intelektualus, pilietinius aktyvistus bei medijų politikos tyrėjus.

Šiuolaikinės politikos studijos

„Šiuolaikinės politikos studijos“ skirtos tiems, kuriuos domina naujausi politiniai reiškiniai ir jų tyrimo metodai. Filosofines ir teorines diskusijas papildo tiriamasis darbas, mokantis praktiškai taikyti tyrimo metodus.

Europos studijos

Europos studijų magistro programa skirta visiems, norintiems suvokti Europos idėjos kilmę ir jos raidą, išmanyti Europos Sąjungos (ES) institucinę bei įstatyminę sąrangą bei gebėti analizuoti svarbiausius joje vykstančius politinius ir ekonominius procesus.

Studijos

VU TSPMI žmogus

Lukas Kačiušis

„Kadangi buvo susiformavusi tokia nuostata – ir iki šiol esu įsitikinęs,- kad TSPMI yra prestižinė institucija Lietuvoje, tai labai paskatino čia stoti, todėl dabar aš čia.“

Visi VU TSPMI žmonės