2022-07-01 13:10:36
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

Viešosios politikos analizė

Apie programą

Šiuolaikiniame pasaulyje kvestionuojami įrodymais grįsti viešosios politikos sprendimai; auga grėsmė nepriklausomoms valstybės institucijoms ir jų ekspertizei. Tačiau emocinės politikos iššūkių negalime spręsti remiantis senais viešųjų problemų sprendimų būdais – kažką reikia daryti kitaip.

Pirma, reikalinga gilesnė įvairių viešosios politikos alternatyvų analizė ir aiškesnė jos rezultatų komunikacija įvairių suinteresuotųjų grupių atstovams.

Antra, būtinas atviresnis viešosios politikos procesas, kuriame būtų derinamos įvairios (mokslinės, profesinės, praktinės) žinios ir skirtingų visuomenės grupių poreikiai. Trečia, nauji veiklos modeliai įvairioms (privataus ir viešojo) sektoriaus organizacijoms padėtų ne tik kurti aukštesnę pridėtinę vertę, bet ir patenkinti svarbius socialinius ar vietinius poreikius.

Trečia, nauji veiklos modeliai įvairioms (privataus ir viešojo) sektoriaus organizacijoms padėtų ne tik kurti aukštesnę pridėtinę vertę, bet ir patenkinti svarbius socialinius ar vietinius poreikius.

Dėl COVID-19 pandemijos 2020-2021 ir 2021-2022 mokslo metais Viešosios politikos analizės magistro programoje ypatingas dėmesys bus teikiamas COVID-19 sukeltos krizės valdymui ir viešosios politikos atsakui į šią infekcinę epidemiją Lietuvoje ir ES šalyse narėse.

Bendradarbiaujant su programos dėstytojais, programos studentai galės nagrinėti tokius tiriamuosius klausimus kaip:

– Kiek valdžios institucijos Lietuvoje ir kitose šalyse buvo pasiruošusios COVID-19 sukeltai epidemijai ir kiek įvairios šalys yra atsparios panašioms krizėms ateityje?
– Kaip buvo sureaguota į COVID-19 sukeltą krizę ir koks buvo viešosios politikos atsakas Lietuvoje ir kitose šalyse (visuomenės ir asmens sveikatos, viešojo valdymo, ekonomikos ir finansų, užimtumo, švietimo, kitose valdymo srityse)?
– Kaip aukščiausios valdžios ir kitų atsakingų institucijų vadovai ėmėsi lyderystės šios krizės metu? Koks vadovavimo stilius buvo būdingas įvairiems vadovams mūsų ir kitose šalyse?
– Kaip buvo pereita prie nuotolinio darbo ir skaitmenizacijos viešajame valdyme COVID-19 sukeltos epidemijos metu? Kaip buvo diegiamos inovacijos viešajame valdyme šios krizės metu?
– Koks buvo COVID-19 sukeltos krizės poveikis asmens sveikatos priežiūros įstaigoms bei kitas kritines paslaugas teikiančioms „priešakinėms“ tarnyboms ir agentūroms (pvz., visuomenės sveikatos centrams ir užimtumo tarnyboms)?
– Kaip efektyviai COVID-19 epidemijos metu buvo bendradarbiaujama su įvairių suinteresuotųjų grupių atstovais? Kaip efektyviai buvo pasitelkiamos mokslinės žinios ir ekspertai šios epidemijos metu?

2020 m. TSPMI tyrėjų komanda, vadovaujama dr. Vitalio Nakrošio, įgyvendins Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą mokslinių tyrimų projektą “Lietuvos ir kitų ES šalių narių atsakas į COVID-19 pandemiją: poveikis viešajai politikai ir ekstremalios situacijos valdymas”.

Studijų programa
Svarbu žinoti

SVARBI INFORMACIJA:

 • Studijų trukmė – 2 metai.
 • VNF metinė studijų kaina – 4096  EUR.
 • Jei kils papildomų klausimų, kreiptis šiais kontaktais: VU TSPMI Studijų skyriaus vadovė Gintarė Proscevičiūtė, gintare.prosceviciute@tspmi.vu.lt, tel. (370 5) 251 41 35

PROGRAMOS STRUKTŪRA

Programą sudaro:

 • teoriniai viešosios politikos ir viešojo administravimo kursai (Lyginamasis viešasis administravimas, Viešoji politika ir politikos analizė, Gerovės valstybė) su empirinėmis įvairių ES ir nacionalinių viešųjų politikų studijomis ir jų atvejais;
 • metodiniai socialinių mokslų ir politikos analizės kursai (Priežastinių ryšių analizė, Viešosios sektoriaus ekonomika). Šiemet praplėsta ir metodinių dalykų pasirinkimo galimybė;
 • praktiniai programų ir projektų, pokyčių valdymo kursai.

Programos dėstytojai derina įvairius studijų būdus ir metodus (tradicines paskaitas su interaktyviais užsiėmimais darbo grupėse, nagrinėjant viešosios politikos ar valdymo atvejus), daug dėmesio teikiama nuolatiniam grįžtamajam ryšiui.

Programos studentai gali rengti magistro darbus ir atlikti mokslinius tyrimus kartu su VU TSPMI tyrėjais, dalyvaudami TSPMI vykdomuose mokslinių tyrimų projektuose, kurie finansuojami iš įvairių tarptautinių ir nacionalinių tyrimų programų ir yra įgyvendinami kartu su užsienio universitetų tyrėjais.

STUDIJUODAMAS GALĖSI: 

 • Savarankiškai taikyti svarbiausias viešojo valdymo bei viešosios politikos administravimo teorijas bei metodus;
 • Pradėti kritiškai analizuoti ir vertinti viešojo sektoriaus politikas tiek Lietuvoje, tiek ir ES;
 • Pasigirti puikiu kokybinių ir kiekybinių metodų išmanymu, juos taikyti praktikoje;
 • Įsidarbinti politikos analizės centruose (think tanks), valstybės institucijose, konsultacinėse ir žiniasklaidos įmonėse bei nevyriausybinėse organizacijose;
 • Dalyvauti programos tyrėjų vykdomuose tyrimuose.

Pasirinkę programą studijuoja kartu su sumaniais ir ambicingais lyderiais, kuriems dėsto savo srities profesionalai, atliekantys tarptautinius tyrimus ir turintys daug praktinės patirties. Ši studijų programa tai ir žmonių tinklas, padedantis tobulėti ir po studijų baigimo. Programos dėstytojai bendradarbiauja su studentais, įtraukdami juos į bendrus mokslinius tyrimus bei  vykdomus projektus, ir todėl neretai dar studijų metais daugelis studentų įsidarbina politikos analizės centruose (think tanks), valstybės institucijose, konsultacinėse ir žiniasklaidos įmonėse bei nevyriausybinėse organizacijose. Studijų metais įgyti gebėjimai suteikia ženklų konkurencinį pranašumą ir leidžia sėkmingai kopti karjeros laiptais.

Informacija stojantiems

Telefonas

(5) 251 4135

Viešosios politikos analizė

Kai kam atrodo, kad gyvename pasaulyje, kuriame nebesvarbūs faktai ir analizė. Tačiau, ar tai tikrai tiesa? Pažink tikrąsias politikos analizės galimybes!

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Studijuojantys programoje susipažįsta ir įgyja įgūdžių praktikoje taikyti įvairias tarptautinių santykių, saugumo, užsienio politikos, konfliktų sprendimo, diplomatijos teorijas.

Rytų Europos ir Rusijos studijos

Ši programa yra vykdoma anglų kalba, kurios pagrindinis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius kritiškai analizuoti, vertinti ir interpretuoti Rytų Europos ir Rusijos regione vykstančius politinius, ekonominius bei socialinius procesus bei gebėti teikti profesionalias rekomendacijas šiomis temomis.

Politika ir medijos

Programa derina teorinį pasirengimą, analitinės arba praktinės veiklos įgūdžius ir kūrybinius projektus. Ji ruošia politinės komunikacijos ir informacijos ekspertus, viešuosius intelektualus, pilietinius aktyvistus bei medijų politikos tyrėjus.

Šiuolaikinės politikos studijos

„Šiuolaikinės politikos studijos“ skirtos tiems, kuriuos domina naujausi politiniai reiškiniai ir jų tyrimo metodai. Filosofines ir teorines diskusijas papildo tiriamasis darbas, mokantis praktiškai taikyti tyrimo metodus.

Europos studijos

Europos studijų magistro programa skirta visiems, norintiems suvokti Europos idėjos kilmę ir jos raidą, išmanyti Europos Sąjungos (ES) institucinę bei įstatyminę sąrangą bei gebėti analizuoti svarbiausius joje vykstančius politinius ir ekonominius procesus.

Studijos

VU TSPMI žmogus

Lukas Kačiušis

„Kadangi buvo susiformavusi tokia nuostata – ir iki šiol esu įsitikinęs,- kad TSPMI yra prestižinė institucija Lietuvoje, tai labai paskatino čia stoti, todėl dabar aš čia.“

Visi VU TSPMI žmonės