2022-06-29 09:47:16
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

Rytų Europos ir Rusijos studijos

Apie programą

Magistro programa, vykdoma anglų kalba, kurios pagrindinis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius kritiškai analizuoti, vertinti ir interpretuoti Rytų Europos ir Rusijos regione vykstančius politinius, ekonominius bei socialinius procesus bei gebėti teikti profesionalias rekomendacijas šiomis temomis.

Prisijunk prie Rytų Europos ir Rusijos studijų programos „Facebook“ puslapio!

Studijų programa
Svarbu žinoti

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

  • Studijų trukmė – 1,5 metų (3 semestrai).
  • Stoti galima į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Studijų kaina įstojus į mokamą vietą – 4096 eurų metams.
  • Jei kils papildomų klausimų, kreiptis šiais kontaktais: VU TSPMI Studijų skyriaus Tarptautinių programų (anglų k.) koordinatorių Vilių Mickūną tel. (370 5) 251 41 35
  • DAUGIAU INFORMACIJOS apie programą, dėstomus kursus, reikalavimus stojantiesiems ir užklasinę veiklą anglų kalba.

PROGRAMOS STRUKTŪRA

Pirmajame studijų semestre įgyjate žinių apie Rytų Europos valstybių bei Rusijos politinę ir ekonominę transformaciją, kuri ir išskiria šį regioną pasauliniame kontekste. Šiame studijų semestre taip pat siekiama ugdyti socialinių ir politikos mokslų tyrimo metodų taikymo įgūdžius, kurių prireiks ir tolimesnėse studijose (rengiant magistrantūros baigiamąjį darbą), ir už universiteto ribų.

Antrą studijų semestrą turite galimybę gilinti žinias laisvai pasirinkdami du pasirenkamuosius dalykus iš bendro visoms magistro programoms siūlomo pasirenkamųjų dalykų “krepšelio”. Galimybė rinktis studijų dalykus iš kitų studijų programų leidžia įgyti žinių kitose srityse atsižvelgiant į individualius studento akademinius ar profesinius tikslus. Šiame studijų semestre taip pat lankote magistro seminarus bei dirbate individualiai su baigiamojo darbo vadovais. 

Trečiame studijų semestre ir toliau gilinate žinias norimoje srityje studijuodami pasirinktą dalyką bei rengiate baigiamąjį magistro darbą. Be to, paskutiniame studijų semestre taip pat siūlome galimybę atlikti praktiką viename iš Vilniuje įsikūrusių tyrimų centrų, kurie specializuojasi Rytų Europos regione.

 

Informacija stojantiems

Telefonas

(5) 251 4135

Viešosios politikos analizė

Kai kam atrodo, kad gyvename pasaulyje, kuriame nebesvarbūs faktai ir analizė. Tačiau, ar tai tikrai tiesa? Pažink tikrąsias politikos analizės galimybes!

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Studijuojantys programoje susipažįsta ir įgyja įgūdžių praktikoje taikyti įvairias tarptautinių santykių, saugumo, užsienio politikos, konfliktų sprendimo, diplomatijos teorijas.

Rytų Europos ir Rusijos studijos

Ši programa yra vykdoma anglų kalba, kurios pagrindinis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius kritiškai analizuoti, vertinti ir interpretuoti Rytų Europos ir Rusijos regione vykstančius politinius, ekonominius bei socialinius procesus bei gebėti teikti profesionalias rekomendacijas šiomis temomis.

Politika ir medijos

Programa derina teorinį pasirengimą, analitinės arba praktinės veiklos įgūdžius ir kūrybinius projektus. Ji ruošia politinės komunikacijos ir informacijos ekspertus, viešuosius intelektualus, pilietinius aktyvistus bei medijų politikos tyrėjus.

Šiuolaikinės politikos studijos

„Šiuolaikinės politikos studijos“ skirtos tiems, kuriuos domina naujausi politiniai reiškiniai ir jų tyrimo metodai. Filosofines ir teorines diskusijas papildo tiriamasis darbas, mokantis praktiškai taikyti tyrimo metodus.

Europos studijos

Europos studijų magistro programa skirta visiems, norintiems suvokti Europos idėjos kilmę ir jos raidą, išmanyti Europos Sąjungos (ES) institucinę bei įstatyminę sąrangą bei gebėti analizuoti svarbiausius joje vykstančius politinius ir ekonominius procesus.

Studijos

VU TSPMI žmogus

Lukas Kačiušis

„Kadangi buvo susiformavusi tokia nuostata – ir iki šiol esu įsitikinęs,- kad TSPMI yra prestižinė institucija Lietuvoje, tai labai paskatino čia stoti, todėl dabar aš čia.“

Visi VU TSPMI žmonės