Uždaryti
2021-08-02 11:54:00
2021-07-22 00:00:00

Nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio d. VU TSPMI pastate vyks remonto darbai. Instituto administracija dirbs nuotoliniu būdu. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu.

Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Jogilė Ulinskaitė

Asistentė

 ORCID iD   ResearchGate

2012-2018: Politikos mokslų doktorantūros studijos, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. 2018 m. liepos 2 d. apginta disertacija „Lietuvos populistinių partijų atstovavimo samprata ir jos santykis su atstovaujamąja demokratija“ (vadovė prof. dr. Ainė Ramonaitė).

2010-2011: Sociologijos magistro programa, Tilburg University, Nyderlandų karalystė

2006-2010: Politikos mokslų bakalauro programa, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Moksliniai projektai

Nuo 2021: Projekto vadovė, mokslo darbuotoja tyrimo projekte „Transformacija kaip sovietinio modernybės projekto demontavimas“, Vilniaus universitetas

Nuo 2020: Podoktorantūros stažuotė „Visuomeninių rinkimų komitetų Lietuvoje studija: tarp lokalizuotos demokratijos ir partikuliaristinių interesų atstovavimo“ , Vilniaus universitetas

Nuo 2019: Mokslo darbuotoja tyrimo projekte „Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2020“, Vilniaus universitetas

2016-2018: Jaunesnioji mokslo darbuotoja tyrimo projekte „Sovietmetis kaip sakytinės istorijos objektas: atminties (re)konstravimo galimybės ir ypatumai“, Vilniaus universitetas

2012-2015: Specialistė tyrimo projekte „Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra“, Vilniaus universitetas

Dėstomi kursai

Šiuolaikinės demokratijos problemos

Įvadas į politikos mokslų tyrimus

Lietuvos politikos tyrimai: šiuolaikinės demokratijos problemos

Introduction to Political Science Methods

Moksliniai interesai

Populizmas

Politinis atstovavimas

Kolektyvinė atmintis

Pokomunistinė transformacija

Publikacijos

„The Populist Discourse on Representation in Lithuania“. European Review, 28(5), 2020. https://doi.org/10.1017/S1062798720000216

„Memories of Discipline in Soviet Lithuania: Stories in Oral History“. Baltic Journal of Political Science, 7(8), 2019. https://doi.org/10.15388/BJPS.2018.7-8.5

Vinogradnaitė, I., Kavaliauskaitė, J., Ramonaitė, A., Ulinskaitė, J., Kukulskytė, R. Sakytinė istorija kaip sovietmečio tyrimo metodas [Oral History as a Method for Studying Soviet Era]. Vilnius: Vilnius University Press, 2018.

„Populist Discourse on Political Representation: a Case Study of Anti-Establishment Organizations in Lithuania“. Baltic Journal of Political Science, 5, 2016. https://doi.org/10.15388/bjps.2016.5.10336

„Populizmas - grėsmė atstovaujamajai demokratijai ar jos (pa)taisymo priemonė?“ Politologija, 2(82), 2016. https://doi.org/10.15388/Polit.2016.2.10103

Dėstytojai Tyrėjai