2022-06-29 09:23:15
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

Politinės elgsenos ir institucijų tyrimų katedra

Katedra atlieka empirinius posovietinių šalių tyrimus, daugiausia dėmesio skiria Lietuvos visuomenės ir politinių institucijų analizei. Katedroje dirba skirtingų viena kitą papildančių specializacijų (lyginamosios politikos, politinės sociologijos, politinės psichologijos, politinės komunikacijos, socialinių mokslų filosofijos ir metodologijos) tyrėjai, katedroje sukaupta didelė kiekybinių ir kokybinių tyrimų bazė.

Katedros veiklos kryptys:

Partijų ir rinkiminio elgesio tyrimai

Nuo 2012 m. vykdoma Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija, bendradarbiaujama su The True European Voter, CSES, MEDem; įgyvendinami pagalbos rinkėjams projektai manobalsas.lt ir EUvox; išleistos knygos „Partinės demokratijos pabaiga? Politinis atstovavimas ir ideologijos“ (2009), „Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje“ (2014), „Ar galime prognozuoti Seimo rinkimus? (2018).

Pilietinės visuomenės, politinio dalyvavimo, politinių nuostatų ir politinės komunikacijos tyrimai 

Išleistos knygos „Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis“ (2006), „Posovietinės Lietuvos politinė anatomija“ (2007), „Tarp Rytų ir Vakarų: Lietuvos visuomenės geokultūrinės nuostatos“ (2007), „Kalbėjimas paraštėse: alternatyvios viešosios erdvės Lietuvoje“ (2009), „Rusijos informacijos geopolitikos potencialas ir sklaida Lietuvoje“, „Pasitikėjimas valstybe: prielaidos, iššūkiai, sprendimai“ (2017), „Kas eitų ginti Lietuvos: pilietinio pasipriešinimo prielaidos ir galimybės“ (2018); sukaupti kiekybinių ir kokybinių duomenų rinkiniai

Demokratijos, politinių institucijų, lyginamosios politikos tyrimai

L. Gudžinsko, M. Jastramskio, J. Ulinskaitės, D. Šlekio tyrimai, e-demokratijos projektas.

Katedros veiklos:

  • Moksliniai ir metodiniai seminarai
  • Tyrimų projektų rengimas ir vykdymas
  • Darbas su Lietuvos institucijomis (konsultavimas, tyrimų pristatymas, užsakomieji taikomieji tyrimai)
  • Tarptautinė tinklaveika (bendradarbiavimas su užsienio tyrimų institucijomis, tarptautiniais tinklais, užsienio mokslininkų kvietimasis ir kt.)