2022-05-18 21:46:22
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

2022-05-18 21:46:22
2022-05-16 21:00:00

Paskelbti pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai. Juos rasite čia.

lect-img
Dėstytojai Tyrėjai

Jūratė Kavaliauskaitė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja, dėstytoja

Institute dirba nuo 2009 metų, stažavosi Vienos, Esekso, Bambergo universitetuose, domisi nekonvencinėms, estetizuotomis politinės saviraiškos, mąstymo ir komunikacijos formomis, juoku politikoje, taip pat sovietmečio kultūra, politiškumu ir atmintimi. Šiuo metu dalyvauja akademiniame tyrime: „Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2020 “.

Dėstomi kursai

Sovietinių ir posovietinių visuomenių antropologija

Galia ir komunikacija

Piliečių balsas

Magistro kolokviumas

Moksliniai interesai

Politinės reprezentacijos, komunikacija ir populiarioji vaizduotė

Sovietmečio kultūra, politiškumas, atmintis

Juoko politika

Publikacijos

Kavaliauskaitė, J., Vinogradnaitė, I., Ramonaitė, A., Ulinskaitė, J., Kukulskytė, R., 2018, Sakytinė istorija kaip sovietmečio tyrimo metodas. Vilnius: VU leidykla.

Kavaliauskaitė J., 2015, „Autentiškumo eksperimentai: ką reiškė prapulti Vilniaus senamiesčio ‚Bermudų trikampyje‘?“. Ramonaitė, A. (red.), Nematoma sovietmečio visuomenė. Vilnius: Naujasis židinys – Aidai, pp. 62-104

Kavaliauskaitė, J., Ramonaitė, A., Klumbys, V.) (sud.), 2015, „Kažkas tokio labai tikro“: nepaklusniosios sovietmečio visuomenės istorijos. Sakytinės istorijos šaltinių rinkinys. Vilnius: Aukso žuvys

Kavaliauskaitė, J., 2014, „Alexei Yurchako politiškumo samprata: vėlyvojo sovietmečio ar mąstymo apie tai paradoksai?“. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2(35), pp. 236-251.

Kavaliauskaitė J., 2014, ‘The Secret of Political Leaders' Personal Appeal: (How) Do Personality Traits Matter?‘. Baltic Journal of Political Science, 3, pp. 113-133

Kavaliauskaitė, J., Mikailienė, Ž., 2012, „‘Vakarų palytėtųjų‘ autonomija sovietmečiu: nuo hipių iki Roko maršų per Lietuvą.“ Kavaliauskaitė J., Ramonaitė, A. (red.), Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia. Vilnius: Baltos lankos.

Kavaliauskaitė, J., 2012, „Tarp prigimties ir tautos: žaliųjų pirmeiviai sovietmečio Lietuvoje“. Kavaliauskaitė J., Ramonaitė, A. (red.), Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia. Vilnius: Baltos lankos.

Kavaliauskaitė, J., 2009, „Tautos prisikėlimo partija ženklo tikrovės akivaruose“. Ramonaitė, Ainė (red.), Partinės demokratijos pabaiga? Politinis atstovavimas ir ideologijos. Vilnius: Versus Aureus, pp. 248-306.

Kavaliauskaitė, J., 2009, „Televizijos juoko kultūra ir viešumos žaltvykslės“. Vinogradnaitė, Inga (sud.), Kalbėjimas paraštėse: alternatyvios viešosios erdvės Lietuvoje. Vilnius: Versus Aureus, pp. 155-218.

Kavaliauskaitė, J., 2009, „Hybrid entertainment television: viewership of the Lithuanian Dviracio Sou“. Krikmann, Arvo, Laineste, Liisi (sud.), Permitted laughter: socialist, post-socialist and never-socialist humour. Tartu: EKM Teaduskirjastus, pp. 95 - 119.

Kavaliauskaitė, J. (2018). „Anapus „myli – nemyli“? Personalizuotų politinių simpatijų argumentai tarp Lietuvos rinkėjų“. Jastramskis, M. (moksl. red.) Ar galime prognozuoti Seimo rinkimus? Trijų kūnų problema Lietuvos politikoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla: 179-226.

Dėstytojai Tyrėjai