2022-08-15 21:41:59
2022-08-11 21:00:00

Pranešame, kad studijų procesas visiems/-oms bakalauro ir magistro studentams/-ėms prasidės nuo rugsėjo 5 dienos. Rugsėjo 1 – 2 dienomis vyks integracijos veiklos, daugiau informacijos apie jas, jau netrukus!

Studijos ir negalia

Vilniaus universiteto (VU) bendruomenė yra atvira įvairovei ir nuolat kviečia įsilieti į savo gretas studentus bei darbuotojus, turinčius negalią. Universitete stengiamasi sudaryti lygiavertes studijų sąlygas: pritaikoma fizinė aplinka ir studijų organizavimo procesas, yra galimybė pasikonsultuoti rūpimais klausimais su šią sritį išmanančiais specialistais. Universitetas kviečia negalią turinčius asmenis drąsiai domėtis, atvirai klausti ir reikšti savo poreikius, nes tik tokiu būdu bus galima garantuoti tinkamą studijų sąlygų sudarymą. Šiuo metu VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute Jūsų laukia: Patalpos, pritaikytos studentams ir darbuotojams, turintiems judėjimo negalią, kurias patikrino Lietuvos žmonių su negalia sąjungos projekto „Be slenksčių“ atstovai.

Lengvatos ir paslaugos

Negalią turintiems Vilniaus universiteto bendruomenės nariams:

  • Taikomos stojimo į universitetą lengvatos, t. y. pateikus tai įrodantį dokumentą (darbingumo lygio nustatymą), atleidžiama nuo stojamosios studijų įmokos bei registracijos mokesčio. Plačiau apie tai – VU Priėmimo į Pirmosios ir Antrosios pakopos studijas tvarkos aprašuose;
  • Sudaromos galimybė kas semestrą gauti vienkartinę socialinę stipendiją iš Universiteto bei valstybės garantuojamą finansinę paramą;
  • Sudarytos sąlygos naudotis Bibliotekos teikiamomis galimybėmis
  • Psichologinio konsultavimo ir mokymų centre (PKMC) teikiamos individualaus, grupės ir šeimos konsultavimo paslaugos.

 

Kontaktai

Negalią turintis studentas visada gali kreiptis į kontaktinius asmenis fakultetuose, padalinio ar centrinę administraciją, kur bus išklausomas, jam suteikiama informacija, pasiūloma pagalba ar sprendimas.

Kontaktinis asmuo Institute:

Gintarė Proscevičiūtė
Studijų skyriaus vadovė
Tel.: (8 5) 251 4135 gintare.prosceviciute@tspmi.vu.lt
Indrė Širvinskaitė
Neįgaliųjų reikalų koordinatorė
Tel.: (8 5) 219 3161 indre.sirvinskaite@cr.vu.lt