2022-08-12 14:54:46
2022-08-11 21:00:00

Pranešame, kad studijų procesas visiems/-oms bakalauro ir magistro studentams/-ėms prasidės nuo rugsėjo 5 dienos. Rugsėjo 1 – 2 dienomis vyks integracijos veiklos, daugiau informacijos apie jas, jau netrukus!

D.U.K.

Stojantiems

Kokie turėtų būti valstybinių egzaminų rezultatai/konkursinis balas, norint įstoti į VU TSPMI?

Situacija kasmet kinta, nes moksleiviai vienais metais valstybinius egzaminus laiko geriau, kitais – prasčiau. 2019 m. konkursinio balo į valstybės finansuojamą vietą vidurkis buvo 7.39,  į  mokamą– 7.26.

Kiek studentų priimama į VU TSPMI kasmet? Kiek iš jų gauna valstybės finansuojamą vietą (krepšelį)?

Siūlomų studijų vietų skaičius kasmet kinta, tačiau kiekvienais metais priimama apie 160 studentų. Iš jų apie 150 yra valstybės finansuojamos vietos.

Kiek kandidatų pretenduoja į valstybės finansuojamą vietą institute?

Stojimo konkursas į VU TSPMI kasmet būna didelis. Studijuoti institute nori daug moksleivių iš visos Lietuvos. Todėl į vieną vietą pretenduoja 2-3 (įrašę studijas TSPMI pirmuoju pageidavimu), o kartais ir daugiau moksleivių.

Kiek kainuoja studijos VU TSPMI?

Metinė bakalauro studijų TSPMI kaina yra 2628  €.

Metinė magistro studijų kaina yra 3989 €,

Kokia yra paskolų už studijas gavimo tvarka?

Išsamią informaciją apie paskolų gavimo ir grąžinimo tvarką galite rasti čia.

Kokia yra vietos universiteto bendrabutyje gavimo tvarka?

VU TSPMI studentai yra apgyvendinami universiteto bendrabučiuose, esančiuose Saulėtekyje bei Didlaukio gatvėje, Baltupiuose. Išsamią informaciją apie vietų suteikimą VU bendrabučiuose galite rasti čia.

Ką daryti, norint perstoti iš kito fakulteto į VU TSPMI?

Pirmosios ir antrosios pakopų, vientisųjų studijų ir rezidentūros studentai turi galimybę keisti savo studijų programą į kitą, nekeičiant studijų programos rūšies (universitetinių, koleginių studijų) ir ne anksčiau kaip baigus pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą. Perstoti į Vilniaus universiteto studijas gali ir kitų aukštųjų mokyklų studentai. 

Dėmesio! Kiekvienas perstojimo atvejis yra visiškai individualus, todėl dėl tikslios informacijos ir papildomų galimybių reikia kreiptis į Universiteto kamieninį akademinį padalinį, į kurio studijų programą norima perstoti. 

Daugiau informacijos čia: https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/studijos-perstojantiems 

 

Studentams

Kokių studijų mainų galimybių turi VU TSPMI studentai?

VU TSPMI studentai gali išvykti studijuoti į daugiau nei 50 Europos ir pasaulio universitetų gavę Erasmus mobilumo stipendijas, kurios padeda padengti gyvenimo, kelionės bei mokymosi išlaidas. Taip pat galima pasinaudoti ir dvišalėmis sutartimis, kurias yra sudaręs Vilniaus universitetas – pilną priimančių universitetų sąrašą galite rasti čia.

Kur galiu rasti šaltinių studijoms?

VU TSPMI biblioteka – viena iš gausiausius fondus turinčių politikos mokslų bibliotekų Šiaurės ir Vidurio Europos regione, kurios lentynose – apie 42 000 leidinių. Dar apie 20 000, dažnai vienetinių, leidinių turi bibliotekoje įsikūręs Atviras Lietuvos fondas. Taip pat VU studentams yra prieinamos ir internetinės duomenų bazės, kurių sąrašą galima rasti čia.

Kokios yra rašto darbų rašymo taisyklės?

VU TSPMI rašto darbų taisyklės yra aprašytos metodiniuose nurodymuose, kuriuos galima rasti čia. Rašto darbai pristatomi į 205 kab.

Kur kreiptis, jei noriu gauti informaciją apie studijas ar kitus reikalingus dokumentus?

Reikalingas prašymų formas galite rasti čia arba Vilniaus universiteto Informacinėje sistemoje. Prašymus galite pateikti 205 kab.

Kur kreiptis, jei noriu renginiui rezervuoti auditoriją?

Norint rezervuoti auditoriją reikėtų kreiptis į Mokslo, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrių (207 kab.). Tai reikėtų padaryti kuo anksčiau dėl didelio auditorijų užimtumo.

Kaip galiu susistabdyti studijas?

Studentui (klausytojui) dėl svarbių priežasčių laikinai negalinčiam tęsti studijų akademinio kamieninio padalinio vadovas gali leisti ne ilgiau kaip vieneriems metams sustabdyti studijas. Taip pat yra ir galimybė ne ilgiau kaip vieneriems metams gauti akademines atostogas dėl asmeninių priežasčių.

Studentui (klausytojui), laikinai negalinčiam tęsti studijų dėl ligos, nėštumo ar kūdikio priežiūros ir pateikusiam tai įrodančius dokumentus, suteikiamos akademinės atostogos. Dėl ligos akademinės atostogos suteikiamos iki dvejų metų, dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros – įstatymų numatytam laikui, bet ne ilgiau kaip trejiems metams. Akademines atostogas suteikia akademinio kamieninio padalinio vadovas. Akademinių atostogų trukmė skaičiuojama nuo prašymo pateikimo datos. Prašymo formą galite rasti čia.

Daugiau informacijos galima rasti čia.

Kaip galiu išsakyti savo nuomonę apie studijas?

Visų pirma, kiekvienas studentas turėtų užpildyti semestro pabaigoje vykdomas apklausas, kurias vykdo dėstytojai. Apklausas taip pat gali rasti VU Informacinėje sistemoje.

VU TSPMI administracija taip pat kiekvieną semestrą vykdo susitikimus su kursų ir grupių seniūnais, o Studijų programų komitetuose taip pat yra ir studentų atstovai, kurių kontaktus gali rasti VU SA TSPMI tinklalapyje.

Žinoma, laukti susitikimų ar apklausų nėra būtina, bet kuriuo metu gali kreiptis į Studentų atstovybę arba Instituto studijų skyrių.

Kur galima rasti psichologinį konsultavimą?

Visą informaciją apie psichologinį konsultavimą ir pagalbą rasite čia ir čia.

Kas yra adaptyvioji praktika?

Adaptyvi praktika yra puiki galimybė ne tik prisidėti prie kasdienių organizacijos ar įmonės veiklų, bet ir inicijuoti pokytį institucijoje. Šios praktikos metu per pirmąsias savaites kartu su institucijos praktikos vadovu turėsite atrasti esamą problemą, kuri kelia tam tikrų iššūkių, bet dėl laiko stokos ar kitų priežasčių nėra sprendžiama. Praktikos metu jūs turėsite atlikti tyrimą, kurio metu išsiaiškinsite šios problemos ar iššūkio priežastis, interesų grupes, atliksite apklausas ir išanalizavę surinktą informaciją pateiksite rekomendacijas kaip galima būtų išspręsti šią problemą.

Tokio tipo praktika tampa įdomia patirtimi tiek pačiam praktikantui, tiek praktikos institucijai. Studentas turi galimybę geriau susipažinti su praktikos vieta, ten vykdoma veikla, darbo principais. Tyrimo metu praktikantas viską pamato savo akimis, tai praktikos vietai suteikia išskirtinę galimybę pažvelgti į nusistovėjusius dalykus kitu kampu. Šios praktikos galutinis atsiskaitymas yra tyrimo pristatymas, kuriame dalyvauja ir praktikos vietos atstovai. Per kelerių metų šio tipo praktikos organizavimo ir vykdymo laikotarpį, galime drąsiai teigti, kad atlikti tyrimai motyvuoja praktikos vietas atkreipti dėmesį į rekomendacijas ir pradėti pokytį.

Doktorantūros studijos

Kas, kaip ir kada gali pateikti stojimo dokumentus?

Doktorantūros studijos atviroms visiems, įgijusiems magistro kvalifikacinį laipsnį. Stojimo procedūra ir reikalavimai pateikti VU ir VU TSPMI internetiniuose puslapiuose. Lietuvos Respublikos piliečiai stojimo dokumentus patiekia naudodamiesi Vilniaus universiteto priėmimo į trečiosios pakopos studijas internetine stojančiųjų aptarnavimo sistema (ISAS).

Ką daryti, jei tyrimo idėja neatitinka siūlomų daktaro disertacijų temų?

VU TSPMI doktorantūros komitete kasmet tvirtinamos siūlomos daktaro disertacijų temos (jų sąrašą rasite čia) atliepia aktualiausias atitinkamų tyrimų sričių tendencijas bei jas nagrinėjančių VU TSPMI tyrėjų mokslinius interesus. Šios temos nėra vienintelės, kurių pagrindu galima teikti doktorantūros tyrimo projektą: kviečiame jį rengti Jūsų pasirinkta politikos mokslų tema, priskiriant jį „Šiuolaikinės politikos problemos“ tematikai. Vertinant šiai temai priskirtus projektus, bus atsižvelgiama į suformuluotos problemos aktualumą bei originalumą.

Dvejojate dėl temos tinkamumo bei galimo doktorantūros studijų vadovo? Jus pakonsultuos VU TSPMI direktorės pavaduotojas mokslui dr. Vilius Mačkinis (vilius.mackinis@tspmi.lt).

Kiek doktorantų kasmet priimama į studijas?

Nors stojančiųjų į doktorantūros studijas VU TSPMI skaičius kasmet svyruoja, dažniausiai sulaukiama iki 10 paraiškų. Institutui skiriamas nemokamų doktorantūros vietų skaičius taip pat kasmet kinta, tačiau dažniausiai į nemokamas vietas priimami 3-4 doktorantūros studentai(-ės). Taip pat sudaroma galimybė rinktis mokamas doktorantūros studijas (kaina 10 758 Eur per metus).

Kaip atrodo studijų procesas?

Didžiausią doktorantūros studijų VU TSPMI dalį sudaro savarankiškas darbas. Studentams(-ėms) keliamas reikalavimas studijų metu surinkti 30 ECTS. Šį kreditų skaičių sudaro du privalomi kursai, už kuriuos atsiskaičius pagal kurso programoje numatytus reikalavimus skiriama po 11 ECTS (Politikos mokslų metodologija bei Моkslinio darbo ir akademinės veiklos pagrindai), taip pat vienas pasirenkamasis kursas, už kurį skiriami 8 ECTS.

Papildomus 3 ECTS studentams(-ėms) rekomenduojama surinkti dalyvaujant VU organizuojamuose bendrųjų gebėjimų mokymuose, tarptautinėse vasaros mokyklose, mokymuose, dirbtuvėse ir kt. Semestro metu kone kiekvieną savaitę vyksta doktorantų kolokviumai, kurių metu studentai(-ės) pristato atliekamus tyrimus, diskutuoja bei vieni kitiems suteikia grįžtamąjį ryšį.

Doktorantams(-ėms) taip pat keliami reikalavimai savo tyrimų rezultatus paskelbti ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, išspausdintuose (arba priimtuose spausdinti) recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš kurių vienas – tarptautinis arba mokslinėje monografijoje; savo tyrimų rezultatus pristatyti ne mažiau kaip dviejuose tarptautiniuose moksliniuose renginiuose. Rekomenduojama atlikti ne mažesnę nei trijų mėnesių trukmės stažuotę užsienio mokslo ir studijų institucijoje (institucijose).

Kaip atrodo daktaro disertacija?

Disertacija gali būti rengiama kaip vientisas tekstas arba kaip mokslinių straipsnių rinkinys (daugiau informacijos apie tai pateikiama VU doktorantūros reglamente). Pasirinkus antrąjį variantą, svarbiausius tyrimų rezultatus disertantas(-ė) turi būti paskelbęs(-usi) ne mažiau kaip keturiuose straipsniuose, kurie yra paskelbti arba priimti paskelbti (turintys skaitmeninio objekto identifikatorių DOI) tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) duomenų bazėje.

Kokio dydžio stipendija skiriama doktorantūros studijų metu?

Doktorantams(-ėms) priskiriamas studento(-ės) statusas. Šiuo metu visiems nuolatinės studijų formos doktorantams(-ėms), kurių doktorantūra finansuojama valstybės lėšomis, mokamos doktoranto stipendijos, kurių dydžiai: pirmaisiais metais – 760 Eur (19 bazinių socialinių išmokų), antraisiais, trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais – 880 Eur (22 bazinių socialinių išmokų).

Kur kreiptis, norint gauti daugiau informacijos apie stojimą į doktorantūrą ar studijų procesą?

Jus pakonsultuos VU TSPMI direktorės pavaduotojas mokslui dr. Vilius Mačkinis (vilius.mackinis@tspmi.lt).