2022-08-15 21:27:07
2022-08-11 21:00:00

Pranešame, kad studijų procesas visiems/-oms bakalauro ir magistro studentams/-ėms prasidės nuo rugsėjo 5 dienos. Rugsėjo 1 – 2 dienomis vyks integracijos veiklos, daugiau informacijos apie jas, jau netrukus!

Globalių iššūkių politikos bakalauro studijos

Prisijunk prie vienos inovatyviausių programų regione!

Pandemijos, migracija, visuomenės senėjimas, sparti technologijų kaita, auganti nelygybė, ekologija, demokratijos krizė – gyvename sparčiai besikeičiančiame globaliame pasaulyje. Norint tai spręsti, nebeužtenka dirbti po vieną, todėl šios programos tikslas – paruošti specialistus ateities politikai, kurie galėtų ne tik susikalbėti su skirtingomis grupėmis (politikais, verslo atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis, gamtos, technologijų ir kt. sričių specialistais) bet ir burti jas, imtis lyderystės siekiant suvaldyti svarbiausias šiuolaikines problemas.

Pildyk prašymą čia!

Studijų programa
Apie programą

Programa yra orientuota į šiuo metu aktualiausias problemas, kurios daro įtaką valstybių ir visuomenių raidai. Programos metu nagrinėsite praktines dilemas, kylančias dėl visuomenės, technologijų, politikos ir kitų sričių transformacijų bei inovacijų. Skirtingų mokslininkų ir dėstytojų komandos supažindins jus su filosofijos, politikos mokslų, biochemijos, technologijų, valstybės valdymo, informacinių technologijų sričių pagrindais. Šios žinios bus reikalingos jūsų svajonių karjeroje. Studijų metu įvairiose dirbtuvėse mokysitės dirbti komandoje, lavinsite įtaigaus ir argumentuoto viešojo kalbėjimo įgūdžius, tobulinsite pristatymo bei kūrybinio rašymo kompetencijas. Turėsite galimybę bent vieną semestrą praleisti pažangiausiuose užsienio universitetuose, kuriuose tarptautinėje aplinkoje turėsite galimybę nagrinėti šių dienų iššūkius bei susipažinti su geriausiais savo sričių užsienio ekspertais.

Daugiau informacijos rasi čia.

Tavęs laukia
 • Sparčiai tobulėjanti, konkurencinga, tarptautiška bendruomenė
 • Socialinių ir tiksliųjų mokslų sintezė
 • Galimybė įvaldyti pažangiausias socialinių tyrimų metodologijas ir įrankius
 • Į asmeninę atsakomybę ir lyderystę orientuotos studijos
 • Bent vienas semestras pažangiausiuose užsienio universitetuose
 • Galimybė augti atviroje diskusijoms bei požiūrių įvairovei aplinkoje
Karjeros galimybės

Programos Globalių iššūkių politika absolventai galės save realizuoti inovatyviose privačiose verslo įmonėse  ir viešojo sektoriaus įstaigose tvarumo, inovacijų, etikos, rizikų valdymo, aplinkosaugos, atsinaujinančių išteklių, technologijų taikymo srityse, taip pat tyrimų įmonėse, viešųjų ryšių agentūrose, žiniasklaidoje. Dalis absolventų  tiesiogiai dalyvaus nacionalinių bei tarptautinių politinių sprendimų priėmime bei procesų įgyvendinime.

Studijų programos absolventai savo studijas toliau galės tęsti įvairiose magistro studijų programose socialinių ir humanitarinių mokslų kryptyse arba tarpkryptinėse studijose ir vėliau galės siekti mokslinio ar pedagoginio laipsnio.

Priėmimo tvarka

Priėmimas į ketinamą vykdyti studijų programą bus organizuojamas konkurso būdu Bendrojo priėmimo, vykdomo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti, metu. Į studijų programą bus priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Konkursinį balą sudarys šių dalykų įvertinimai:

 • Istorija (egzaminas – svertinis koeficientas 0,4);
 • Matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba (egzaminas arba metinis (A lygio) pažymys – svertinis koeficientas 0,2);
 • Dalykas, kuris nesutampa su kitais dalykais (egzaminas arba metinis (A lygio) pažymys – svertinis koeficientas 0,2);
 • Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas – svertinis koeficientas 0,2).

 

Pretenduoti į Lietuvos valstybės finansuojamas vietas gali:

 • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiai;
 • turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
 • užsienio lietuviai.

 

Kitų šalių piliečiai, studijas baigę užsienio vidurinio ugdymo institucijose, negalintys pretenduoti į Lietuvos valstybės finansuojamas studijų vietas, bus priimami vadovaujantis „Užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašu”[2], kuris reglamentuoja užsieniečių priėmimą į valstybės nefinansuojamas vietas ir VU vykdomas savarankiškai. Atsižvelgiant į įvairų pasiekimų vertinimo pobūdį ne Europos šalių vidurinio ugdymo institucijose, priėmimas bus vykdomas bendrai atsižvelgiant į vidurinės mokyklos brandos atestatą (arba kitą jį atitinkantį dokumentą), didžiausią dėmesį skiriant istorijos, matematikos ir anglų kalbos dalykams bei į motyvacinį laišką (1200-4000 spaudos ženklų) ir 1 rekomendaciją iš bendrojo ugdymo mokyklos (anglų kalba). VU TSPMI priėmimo komisija, sudariusi šios kategorijos pretendentų konkursinę eilę, spręs dėl kiekvieno kandidato priėmimo į studijų programą atskirai. Esant poreikiui, gali būti organizuojamas pokalbis su kandidatu nuotoliniu būdu.

 

Visų kandidatų iš užsienio šalių anglų kalbos mokėjimas turėtų būti ne žemesnis kaip B2 lygmens pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba iBT TOEFL 65+ arba IELTS 5.5+ arba Cambridge English B2 First 160+. Anglų kalbos mokėjimo lygmuo turi būti patvirtinamas atitinkamais sertifikatais. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu kandidatas anksčiau mokėsi anglų kalba vidurinio ugdymo įstaigoje (arba aukštojo mokslo įstaigoje, jeigu tokia buvo baigta) ar anglų kalba yra jo gimtoji kalba.

Informacija stojantiems

Telefonas

(5) 251 4135

Viešosios politikos analizė

Kai kam atrodo, kad gyvename pasaulyje, kuriame nebesvarbūs faktai ir analizė. Tačiau, ar tai tikrai tiesa? Pažink tikrąsias politikos analizės galimybes!

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Studijuojantys programoje susipažįsta ir įgyja įgūdžių praktikoje taikyti įvairias tarptautinių santykių, saugumo, užsienio politikos, konfliktų sprendimo, diplomatijos teorijas.

Rytų Europos ir Rusijos studijos

Ši programa yra vykdoma anglų kalba, kurios pagrindinis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius kritiškai analizuoti, vertinti ir interpretuoti Rytų Europos ir Rusijos regione vykstančius politinius, ekonominius bei socialinius procesus bei gebėti teikti profesionalias rekomendacijas šiomis temomis.

Politika ir medijos

Programa derina teorinį pasirengimą, analitinės arba praktinės veiklos įgūdžius ir kūrybinius projektus. Ji ruošia politinės komunikacijos ir informacijos ekspertus, viešuosius intelektualus, pilietinius aktyvistus bei medijų politikos tyrėjus.

Šiuolaikinės politikos studijos

„Šiuolaikinės politikos studijos“ skirtos tiems, kuriuos domina naujausi politiniai reiškiniai ir jų tyrimo metodai. Filosofines ir teorines diskusijas papildo tiriamasis darbas, mokantis praktiškai taikyti tyrimo metodus.

Europos studijos

Europos studijų magistro programa skirta visiems, norintiems suvokti Europos idėjos kilmę ir jos raidą, išmanyti Europos Sąjungos (ES) institucinę bei įstatyminę sąrangą bei gebėti analizuoti svarbiausius joje vykstančius politinius ir ekonominius procesus.

Studijos

VU TSPMI žmogus

Lukas Kačiušis

„Kadangi buvo susiformavusi tokia nuostata – ir iki šiol esu įsitikinęs,- kad TSPMI yra prestižinė institucija Lietuvoje, tai labai paskatino čia stoti, todėl dabar aš čia.“

Visi VU TSPMI žmonės