2022-07-07 15:56:37
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

Šiuolaikinės politikos studijos

Apie programą

„Šiuolaikinės politikos studijos“ skirtos tiems, kuriuos domina naujausi politiniai reiškiniai ir jų tyrimo metodai. Programoje politika nagrinėjama įvairiapusiškai, remiantis skirtingomis tyrimo perspektyvomis. Filosofines ir teorines diskusijas papildo tiriamasis darbas, mokantis praktiškai taikyti tyrimo metodus. Darbas vyksta kamerinėje aplinkoje, glaudžiai bendradarbiaujant dėstytojams ir studentams.

Studijų programa
Svarbu žinoti

Pertvarkyta „Šiuolaikinės politikos studijų“ programa atitinka geriausius užsienio universitetų studijų programų reikalavimus. Surinkti geriausi savo dalyko specialistai ir pateikiamas plačiausias dabartinio politikos mokslo vaizdas. – Prof. dr. Alvydas Jokubaitis

STUDIJŲ METU:
•    perprasi pagrindines politikos mokslų paradigmas;
•    išmoksi moksliškai analizuoti ir kritiškai vertinti šiuolaikines politikos tendencijas ir reiškinius,
•    išmoksi lyginti ir vertinti moderniosios demokratijos institucijas ir jų funkcionavimą įtakojančius veiksnius skirtingose pasaulio valstybėse,
•    praplėsi akiratį kitose srityse, rinkdamasis net iš 20-ies pasirenkamųjų dalykų ir dalį programos susidėliosi pagal individualius interesus.

PROGRAMOS STRUKTŪRA

Studijos trunka 1,5 metų. Programa sukurta taip, kad studentai galėtų susipažinti su naujausiomis politikos mokslų perspektyvomis ir įgytų naujausią politikos supratimą. Programos studentai išmoksta analizuoti skirtingus politinius reiškinius, kritiškai žvelgti į politines idėjas bei jų kuriamą visuomenės tvarką.

Pirmasis studijų semestras skirtas privalomiems dalykams: studentai susipažįsta su politikos mokslų sąvokomis, problemomis ir metodais. Antrajame semestre pagrindinis dėmesys skiriamas naujausiems politikos tyrimams. Trečiasis studijų semestras skirtas magistrinio darbo rengimui. Magistrinio darbo rašymas pradedamas nuo pirmojo semestro ir yra viena iš studijas vienijančių grandžių.

Antrajame ir trečiajame semestre didžiąją studijuojamų dalykų dalį sudaro pasirenkamieji dalykai, leidžiantys atsižvelgti į konkretaus studento interesus.

Kiekvienais metais vieną pirmojo semestro dalyką dėsto svečias iš užsienio. Privalomas antrojo semestro dalykas pagrįstas reikšmingiausius darbus parašiusių Lietuvos mokslininkų kvietimu. Tai pastebimai leidžia išplėsti studijų programos temų, požiūrių ir dėstytojų ratą.

SVARBU ŽINOTI!

  • Studijų trukmė – 1,5 metų (3 semestrai).
  • Studijų kaina įstojus į mokamą vietą – 4096 eurų per metus.
  • Informaciją apie priėmimo tvarką galite rasti čia.
  • Jei kils papildomų klausimų, kreiptis šiais kontaktais:
    VU TSPMI Studijų skyriaus vadovė Gintarė Proscevičiūtė, gintare.prosceviciute@tspmi.vu.lt, tel. (370 5) 251 41 35

 

Informacija stojantiems

Telefonas

(5) 251 4135

Viešosios politikos analizė

Kai kam atrodo, kad gyvename pasaulyje, kuriame nebesvarbūs faktai ir analizė. Tačiau, ar tai tikrai tiesa? Pažink tikrąsias politikos analizės galimybes!

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Studijuojantys programoje susipažįsta ir įgyja įgūdžių praktikoje taikyti įvairias tarptautinių santykių, saugumo, užsienio politikos, konfliktų sprendimo, diplomatijos teorijas.

Rytų Europos ir Rusijos studijos

Ši programa yra vykdoma anglų kalba, kurios pagrindinis tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius kritiškai analizuoti, vertinti ir interpretuoti Rytų Europos ir Rusijos regione vykstančius politinius, ekonominius bei socialinius procesus bei gebėti teikti profesionalias rekomendacijas šiomis temomis.

Politika ir medijos

Programa derina teorinį pasirengimą, analitinės arba praktinės veiklos įgūdžius ir kūrybinius projektus. Ji ruošia politinės komunikacijos ir informacijos ekspertus, viešuosius intelektualus, pilietinius aktyvistus bei medijų politikos tyrėjus.

Šiuolaikinės politikos studijos

„Šiuolaikinės politikos studijos“ skirtos tiems, kuriuos domina naujausi politiniai reiškiniai ir jų tyrimo metodai. Filosofines ir teorines diskusijas papildo tiriamasis darbas, mokantis praktiškai taikyti tyrimo metodus.

Europos studijos

Europos studijų magistro programa skirta visiems, norintiems suvokti Europos idėjos kilmę ir jos raidą, išmanyti Europos Sąjungos (ES) institucinę bei įstatyminę sąrangą bei gebėti analizuoti svarbiausius joje vykstančius politinius ir ekonominius procesus.

Studijos

VU TSPMI žmogus

Lukas Kačiušis

„Kadangi buvo susiformavusi tokia nuostata – ir iki šiol esu įsitikinęs,- kad TSPMI yra prestižinė institucija Lietuvoje, tai labai paskatino čia stoti, todėl dabar aš čia.“

Visi VU TSPMI žmonės