Uždaryti
2020-09-24 04:27:08
2020-08-31 00:00:00
VU TSPMI biblioteka dirba įprastu laiku: 10:00 – 18:00 val.
Lankytojai privalo laikytis visų saugumo rekomendacijų: dėvėti veido kaukes, dezinfekuoti rankas bei išlaikyti saugų atstumą nuo kitų.
2020-09-24 04:27:08
2020-09-02 00:00:00

Visą svarbiausią informaciją apie studijas ir tvarkaraščius rasite COVID 19 polapyje magistrams ir polapyje bakalaurams.

Šiuolaikinės politikos studijų programa

Pirmieji metai

Pirmasis studijų semestras skirtas privalomiems dalykams: studentai susipažįsta su politikos mokslų sąvokomis, problemomis ir metodais. Šiuolaikinės politikos studijų magistro programa trunka pusantrų metų, ją sudaro trys semestrai.

1 semestras
Valstybė ir pilietinė visuomenė
7.5 ECTS

Kurso tikslas yra suteikti studentams gebėjimų empiriškai analizuoti politinę elgesį, politines nuostatas, pilietinės visuomenės pasipriešinimo mechanizmus pokomunistinėje ir Vakarų valstybėse. Kursą dėsto prof. dr. Ainė Ramonaitė

Šiuolaikinė politikos samprata
7.5 ECTS

Kurso tikslas - suteikti studentams giluminių teorinių žinių ir gebėjimų analizuojant šiuolaikinės politinės filosofijos idėjas ir sąvokas, o taip pat gebejimą suprasti filosofines problemas, darančias įtaką politinei praktikai. Dėstytojas: prof. dr. Alvydas Jokubaitis.

Politikos tyrimų metodai
5 ECTS

Kurso tikslas yra suteikti studentams giluminių žinių apie deskriptyvią ir kauzalinę inferencijas, o taip platesnį skirtingų požiūrio kampų į politiką supratimą: pradedant moksliniu ir baigiant hermeneutiniu žvilgsniu. Kursą dėsto doc. dr. Inga Vinogradnaitė.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Magistrinis koliokviumas I/III d.
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra užtikrinti tikslingą akademinį tyrimą ruošiantis magistrantūros darbo rašymui, o taip pat suteikti studentams konsultacijas tiek metodologiniais klausimais, tiek vystant idėjas magistriniam darbui. Kurso vadovas - prof. dr. Alvydas Jokubaitis.

2 semestras
Lietuvos politikos tyrimai
10 ECTS

Kurso tikslas – supažindinti studentus su naujais ir reikšmingais Lietuvos politikos tyrimais. Studijuojami naujausi tyrimai, kurių objektas yra Lietuva, jų konceptualus turinys ir metodologinė prieiga. Paskaitas ir seminarus veda kviestiniai lektoriai, o kursą koordinuoja - doc. dr. Algimantas Jankauskas.

Magistrinis koliokviumas II/III d.
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra užtikrinti tikslingą akademinį tyrimą ruošiantis magistrantūros darbo rašymui, o taip pat suteikti studentams konsultacijas tiek metodologiniais klausimais, tiek vystant idėjas magistriniam darbui. Toliau tęsiamas pirmame semestre pradėtas kryptingas darbas ruošiantis magistrinio darbo rašymui. Kurso vadovas - prof. dr. Alvydas Jokubaitis.

Politikos mokslų problemos
5 ECTS

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

Antrieji metai

Trečiasis studijų semestras skirtas magistrinio darbo rengimui. Magistrinio darbo rašymas pradedamas nuo pirmojo semestro ir yra viena iš studijas vienijančių grandžių.

3 semestras
Magistrinis koliokviumas III/III d.
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra užtikrinti tikslingą akademinį tyrimą ruošiantis magistrantūros darbo rašymui, o taip pat suteikti studentams konsultacijas tiek metodologiniais klausimais, tiek vystant idėjas magistriniam darbui. Kurso vadovas - prof. dr. Alvydas Jokubaitis.

Magistrinis darbas
20 ECTS

Trečiasis semestras leidžia studentui susikoncentruoti į magistrinio darbo rašymą.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.