lect-img
Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Violeta Davoliūtė

Profesorė

Dėstomi kursai

Politikos mokslų problemos

Holokaustas ir praeities politika

Moksliniai interesai

Istorinė atmintis ir istorinė sąmonė

Kritinė teorija

Dėstytojai Tyrėjai