2022-06-29 10:40:11
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

lect-img
Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Violeta Davoliūtė

Profesorė

Instituto profesorė dr. Violeta Davoliūtė 2004 m. Toronto universitete (Kanada) apgynė daktaro disertaciją apie Holokausto ir Gulago istorines reprezentacijas Europoje (Testimony: from the Poetics of Place to the Politics of Memory), o 1995-1997 m. studijavo šio universiteto Rusijos ir Rytų Europos studijų magistro programoje. Bakalauro laipsnį įgijo Vilniaus universitete 1994 m.

2015-2016 metais buvo vizituojanti mokslininkė Jeilio universiteto MacMillan Tarptautinių ir regioninių studijų centre, JAV.

V. Davoliūtė taip pat yra vyresnioji mokslo darbuotoja Lietuvos kultūros tyrimų institute.

Moksliniai projektai

  1. Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change“ (2021 – 2025 m.). Projektas finansuojamas pagal COST programą, Lietuvos atstovė projekte.
  2. Translating Memories: the Eastern European Past in the Global Arena“ (2020 – 2024 m.). Projektą finansuoja Europos mokslo taryba, patarėjų tarybos narė.

Dėstomi kursai

Genocidai XX amžiaus Europoje: istorija, politika, atmintis

Holokaustas ir praeities politika

Moksliniai interesai

Istorinė atmintis ir istorinė sąmonė

Kritinė teorija

Publikacijos

Davoliūtė, V. (2022) „The Gaze of the Implicated Subject: Non-Jewish Testimony to Communal Violence during the German Occupation of Lithuania“, East European Politics and Societies. https://doi.org/10.1177/08883254211070852

Davoliūtė, V. (2021) „Local Testimony and the (Un)Silencing of Sexual Violence in Lithuania under German Occupation during WWII“, Humanities, 10, 129. https://doi.org/10.3390/h10040129

Davoliūtė, V. (2021) „The Baltic Model of Civic-Patriotic History“, Journal of Genocide Research. https://doi.org/10.1080/14623528.2021.1968145

Davoliūtė, V. (2021) „Genealogical Writing and Memory of the Holocaust in Lithuania“, East European Jewish Affairs, 51:1, 70-85. https://doi.org/10.1080/13501674.2021.1952026

Davoliūtė, V. (2021) „The Aesthetics of Justice. Recognition and the Holocaust in Soviet Films of the Thaw“, Studies in Russian and Soviet Cinema, 15:2, 104-121. https://doi.org/10.1080/17503132.2021.1904115

Dėstytojai Tyrėjai