2022-05-20 16:44:03
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

2022-05-20 16:44:03
2022-05-18 21:00:00

Paskelbtas VU TSPMI magistro ir politikos mokslų bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis.  Jį galite rasti čia.

2022-05-20 16:44:03
2022-05-16 21:00:00

Paskelbti pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai. Juos rasite čia.

lect-img
Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Justinas Dementavičius

Docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas

 ORCID iD

Akademiškai augau VU TSPMI aplinkoje nuo 2000 metų. Tik 2012 metais, apsigynus disertaciją skirtą valstybės sampratai Lietuvoje, po-doktorantūros stažuotę atlikau Lietuvos istorijos institute, kuri toliau įgalino bandyti derinti politikos, filosofijos ir istorijos mokslus. Šie mėginimai atsispindi monografijoje „Tarp ūkininko ir piliečio: modernėjančios Lietuvos politinės minties istorija“ bei tyrimuose, skirtuose apmąstyti skirtingų politinių vaizduočių raišką Lietuvoje.

Be šių tyrimo interesų esu VU TSPMI žurnalo „Politologija“ redaktorius ir, kiek pavyksta, bandau dalyvauti įvairiopuose pilietiniam ir politiniam ugdymui skirtuose projektuose. Pavyzdžiui, teko džiaugsmo būti vienu iš Valstybės pažinimo centro kuratorių, taip pat esu kelių muziejinių ekspozicijų, skirtų Lietuvos intelektualinei istorijai, kuratorius.

Visgi, nepaisant noro nuolat mokytis, didžiąją dalį veiklos institute užima dėstymas. Kiek leidžia laikas ir jėgos, bandau institutą matyti kaip mokslinę bendruomenę, prie kurios gali prisidėti kiekvienas studentas.

Atrinkti konferencijų pranešimai

  1. Dementavičius, Justinas “Tradicijos palikimas: Lietuvos valstybė ir romantinis konservatizmas”, Metinė Lietuvos politologų konferencija: Šimtmetį pasitinkant. Lietuvos valstybingumo trajektorijos, Vilnius, 2017 lapkričio 24 d.;
  2. Dementavičius, Justinas “Alternatives in a Making: Concept of Freedom in Lithuanian Catholic Samizdat (1972-1989)”, 18th Annual Aleksanteri Conference: Liberation-Freedom-Democracy-1918-1968-2018, Helsinkis, 2018 spalio 24-26 d. (pranešimo santrauka);
  3. Dementavičius, Justinas “Integral Democracy as Principle and Tool of Critique”, Civitas Annual Conference. Christian Democracy in Exile 1925-1989, Bona, 2018 lapkričio 21-23 d.;
  4. Dementavičius, Justinas “Apie tankų konservatizmą: A. Jokubaitis kaip lietuviškojo konservatizmo apologetas”, Alvydo Jokubaičio politinės filosofijos konferencija, Vilnius, 2019 rugsėjo 27 d.;
  5. Dementavičius, Justinas “Intelektualinės kirmgraužos. Fribūro universiteto patyrimai atkuriamoje Lietuvoje”, Parodos “Dvasiniai Fribūro vaikai. Fribūro universiteto Lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai” atidarymo konferencija, Vilnius, 2019 rugsėjo 27 d. (pranešimas).

Dėstomi kursai

Lietuvos politinės minties istorija

Politinės idėjos ir ideologijos

Bakalaurinio darbo kolokviumas

Moksliniai interesai

Idėjų istorija

Ideologijų studijos

Nacionalizmas

Lietuvos politinė istorija

Publikacijos

Tarp ūkininko ir piliečio: modernėjančios Lietuvos politinės minties istorija, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2015.

„Trys politiškumo istorijos programos: ne galios požiūris į politikos ir istorijos santykį“ // Politologija, 2010, 1 (57), 40-75. https://doi.org/10.15388/Polit.2010.1.8319

„Lithuanian Political Thought in the Twentieth Century and its Reflections in Sąjūdis: What Kind of State Have Lithuanians Been Fighting For?“// Contributions to the History of Concepts, 2011/1(6), Berghahn Journals, Van Leer Jerusalem Institute. https://doi.org/10.3167/choc.2011.060105

„Sąjūdžio tapatybės beieškant: sovietinės reflektyviosios modernybės bruožai Lietuvoje“ // Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2011/2(29), 218-243. https://doi.org/10.15388

„Lituania Restituta: paminklo supolitinimo ir nupolitinimo aspektai posovietinėje Lietuvoje“ // Istorija kaip politinio mąstymo veiksnys (History as an agent of political thinking), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, 350-380.

„Kazio Griniaus demokratijos samprata“ // Lietuvos istorijos metraštis, 2017, Nr. 2, 105 – 129.

„Atheism as an intellectual project in Soviet Lithuania: assumptions, objections, and Transformations“, The Baltic States and the end of the cold war / edited By Kaarel Piirimäe, Olaf Mertelsmann, Peter Lang, 2018, p. 85-105. https://doi.org/10.3726/b13237

Dėstytojai Tyrėjai