Uždaryti
2021-03-02 16:51:46
2021-01-15 00:00:00

VU TSPMI tarybos sprendimu visas studijų procesas vasario ir kovo mėnesiais vyks virtualiai. Artėjančio semestro tvakaraščius galite rasti čia!

Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Ainė Ramonaitė

Profesorė, vyriausioji mokslo darbuotoja

VU TSPMI profesorė A.Ramonaitė baigė Politikos mokslų bakalauro programą (1998) ir Lyginamosios politikos magistro programą (2000) VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, 1996 – 1997 studijavo Helsinkio universitete. 2005 metais apgynė daktaro disertaciją „Piliečių ir valstybės santykis pokomunistinėje demokratijoje: politinio susvetimėjimo Lietuvoje analizė“.

Institute dirbta nuo 2003 m., yra VU TSPMI Tarybos narė. Lietuvos socialinių mokslų forumo koordinatorė, Lietuvos politologų asociacijos narė, žurnalų „Baltic Journal of Political Science“ ir „Politologija“ redakcinės kolegijos narė; Aukštojo mokslo tarybos narė (2007–2009); Valstybės pažangos tarybos narė (nuo 2010 m.). 2007 m. išrinkta geriausia TSPMI dėstytoja.

Dėstomi kursai

Politikos mokslo pagrindai

Valstybė ir pilietinė visuomenė

Sovietinių ir posovietinių visuomenių antropologiją

Moksliniai interesai

Pilietinė visuomenė

Politinis dalyvavimas

Politinių partijų studijos

Politinė elgsena

Politinė kultūra

Rinkiminis elgesys

Publikacijos

Ramonaitė, A. Kavaliauskaitė, J. “Qui a conduit la «Révolution chantante» à travers la Lituanie? Une typologie des pionniers du mouvement du Sąjūdis”. Revue Ethnologie française, 2018, 2, 309 – 322.

Ramonaitė, A. Valstiečių ir žaliųjų sąjungos sėkmės paslaptis: vertybinė neša ar “viltingasis rinkėjas”? In Jastramskis M. (ed.) Ar galime prognozuoti Seimo rinkimus? Trijų kūnų problema Lietuvos politikoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, p. 153 – 176.

Ramonaitė, A. Socialinė rinkėjų tapatybė ir partijų pasirinkimas: ar yra vietos skirčių politikai Lietuvoje? In Jastramskis M. (ed.) Ar galime prognozuoti Seimo rinkimus? Trijų kūnų problema Lietuvos politikoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, p. 71 – 96.

Ramonaitė, Ainė. “Analyzing Electoral Behavior Using PTV’s: Benefits and Methodological Issues.” World Political Science 14.1, 2018: 81-99.

Ramonaitė, A. Party regulation against the backdrop of anti-party sentiment: The case of Lithuania. In Fernando Casal Bertoa and Ingrid van Biezen (eds.). The Regulation of Post-Communist Party Politics. Abingdon, New York: Routledge, 2018, pp. 217 – 235.

Ramonaitė, Ainė, Petronytė – Urbonavičienė, Ieva, Skirkevičius. Paulius, Vosylius, Eugenijus. Kas eitų ginti Lietuvos? Pilietinio pasipriešinimo prielaidos ir galimybės. Vilnius: Aukso žuvys, 2018, 199 p.

Ramonaitė, A. “Polinkis balsuoti už partiją kaip naujas elgesio per rinkimus analizės būdas: galimybės ir metodologinės problemos.” Politologija, 2017, 2 (86): 44 – 83.

Jastramskis, M., & Ramonaitė, A. “Lithuania.” European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 2017, 56(1), 176-184.

Maier, J., et al. [A. Ramonaitė] “This time it’s different? Effects of the Eurovision Debate on young citizens and its consequence for EU democracy–evidence from a quasi-experiment in 24 countries.“ Journal of European Public Policy (2017): 1-24.

Ramonaitė, Ainė (ed.), Nematoma sovietmečio visuomenė. Vilnius: Naujasis židinys – Aidai, 2015, 388 p.

Dėstytojai Tyrėjai