2022-05-18 23:17:57
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

2022-05-18 23:17:57
2022-05-16 21:00:00

Paskelbti pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai. Juos rasite čia.

lect-img
Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Ainė Ramonaitė

Profesorė, vyriausioji mokslo darbuotoja

 ORCID iD   Twitter

Ainė Ramonaitė – VU TSPMI profesorė, Politinės elgsenos ir institucijų tyrimų katedros vedėja, (Po)sovietinės atminties studijų centro vadovė.

Baigė Politikos mokslų bakalauro programą (1998) ir Lyginamosios politikos magistro programą (2000) VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, 1996 – 1997 studijavo Helsinkio universitete. 2005 metais apgynė daktaro disertaciją „Piliečių ir valstybės santykis pokomunistinėje demokratijoje: politinio susvetimėjimo Lietuvoje analizė“. Institute dirba nuo 2003 m.

Moksliniai projektai

  1. Transformacija kaip sovietinio modernybės projekto demontavimas“ (2021 – 2022 m.). Rėmėjas – Lietuvos mokslo taryba, tyrimo dalyvė.
  2. Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2020“ (2019 – 2021 m.). Rėmėjas – Lietuvos mokslo taryba, tyrimo vadovė.
  3.  „Pilietinio pasipriešinimo galimybės ir prielaidos Lietuvoje“ (2016 – 2017 m.). Rėmėjas – Lietuvos mokslo taryba, reikminių tyrimų projektai, tyrimo vadovė.
  4.  „Sovietmetis kaip sakytinės istorijos objektas: atminties rekonstravimo galimybės ir ypatumai“ (2016 – 2018 m.), Rėmėjas – Lietuvos mokslo taryba, tyrimo dalyvė.
  5.  „Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2016“ (2016 – 2018 m.). Rėmėjas – Lietuvos mokslo taryba, tyrimo vadovė.
  6.  „Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra“ (2012 – 2015 m.) VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“, tyrimo vadovė.
  7.  „Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija“ (2012 – 2014 m.). Rėmėjas – Lietuvos mokslo taryba, tyrimo vadovė.
  8. Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija“ (2009 – 2011 m.). Rėmėjas – Lietuvos mokslo taryba, tyrimo vadovė.
  9.  „Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė“ (2007 – 2009 m.) Rėmėjas – Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, tyrimo vadovė.

Dėstomi kursai

Politikos mokslo pagrindai

Valstybė ir pilietinė visuomenė

Sovietinių ir posovietinių visuomenių antropologija

Moksliniai interesai

Pilietinė visuomenė

Politinis dalyvavimas

Politinių partijų studijos

Politinė elgsena

Politinė kultūra

Rinkiminis elgesys

Publikacijos

Popa, S. et al. [Ramonaitė, A.] „Party System Stability“, In Schmitt, H., Segati, P. and C. Vand der Eijk (eds.) Consequences of Context: How the Social, Political and Economic Environment Affetcs Voting. London, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers/ ECPR Press, 2021, pp. 151-168.

Ramonaitė, A. ir Vaiginytė, A. Tendencingumo paieškos politikų valdomoje žiniasklaidoje: Lietuvos regioninės spaudos analizė taikant kompiuterinės turinio analizės metodus. Politologija, 2021, 100 (4), 34-68. https://doi.org/10.15388/Polit.2020.100.2

Ramonaitė, A. Mapping the political space in Lithuania: the discrepancy between party elites and party supporters. Journal of Baltic Studies, 2020, 51(4): 477 – 496. https://doi.org/10.1080/01629778.2020.1792521

Ramonaitė, A. Apklausėjo įtaka apklausų rezultatams Lietuvoje: trijų apklausų analizė. Filosofija, Sociologija, 2020, 31(4): 365 – 377.

Ramonaitė, A. Kavaliauskaitė, J. “Qui a conduit la «Révolution chantante» à travers la Lituanie? Une typologie des pionniers du mouvement du Sąjūdis”. Revue Ethnologie française, 2018, 2, 309 – 322. https://doi.org/10.3917/ethn.182.0305

Ramonaitė, A. Valstiečių ir žaliųjų sąjungos sėkmės paslaptis: vertybinė neša ar “viltingasis rinkėjas”? In Jastramskis M. (ed.) Ar galime prognozuoti Seimo rinkimus? Trijų kūnų problema Lietuvos politikoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, p. 153 – 176.

Ramonaitė, A. Socialinė rinkėjų tapatybė ir partijų pasirinkimas: ar yra vietos skirčių politikai Lietuvoje? In Jastramskis M. (ed.) Ar galime prognozuoti Seimo rinkimus? Trijų kūnų problema Lietuvos politikoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, p. 71 – 96.

Ramonaitė, A. “Analyzing Electoral Behavior Using PTV’s: Benefits and Methodological Issues.” World Political Science 14.1, 2018: 81-99. https://doi.org/10.1515/wps-2018-0004

Ramonaitė, A. Party regulation against the backdrop of anti-party sentiment: The case of Lithuania. In Fernando Casal Bertoa and Ingrid van Biezen (eds.). The Regulation of Post-Communist Party Politics. Abingdon, New York: Routledge, 2018, pp. 217 – 235.

Ramonaitė, A., Petronytė – Urbonavičienė, I., Skirkevičius. P., Vosylius, E. Kas eitų ginti Lietuvos? Pilietinio pasipriešinimo prielaidos ir galimybės. Vilnius: Aukso žuvys, 2018, 199 p.

Ramonaitė, A. “Polinkis balsuoti už partiją kaip naujas elgesio per rinkimus analizės būdas: galimybės ir metodologinės problemos.” Politologija, 2017, 2 (86): 44 – 83. https://doi.org/10.15388/Polit.2017.2.10743

Jastramskis, M., & Ramonaitė, A. “Lithuania.” European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 2017, 56(1), 176-184.

Maier, J., et al. [A. Ramonaitė] “This time it’s different? Effects of the Eurovision Debate on young citizens and its consequence for EU democracy–evidence from a quasi-experiment in 24 countries.“ Journal of European Public Policy (2017): 1-24. https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1268643

Ramonaitė, Ainė (ed.), Nematoma sovietmečio visuomenė. Vilnius: Naujasis židinys – Aidai, 2015, 388 p.

Dėstytojai Tyrėjai