Uždaryti
2021-07-28 12:45:12
2021-07-27 10:42:00

Liepos 28 d. 11 val. vyks nuotolinis susitikimas su VU priėmimų skyriaus vadovu, kuris atsakys į stojančiųjų klausimus bei pristatys šių metų stojimo į bakalauro studijas taisykles.
Kviečiame dalyvauti paspaudus šią nuorodą.

2021-07-28 12:45:12
2021-07-22 00:00:00

Nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio d. VU TSPMI pastate vyks remonto darbai. Instituto administracija dirbs nuotoliniu būdu. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu.

Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2016

Projekto vadovas
Ainė Ramonaitė
Projekto trukmė
2016 04 01–2018 12 31
Finansuotojas

Projekto aprašymas

Kas ketverius metus vykstantys Seimo rinkimai yra tam tikras atskaitos taškas visuomenės ir valstybės raidos vertinimui. Jau nuo XX a. vidurio daugelyje Vakarų šalių per kiekvienus parlamento rinkimus atliekamos Nacionalinės rinkiminės studijos (National Election Studies), derinančios rinkėjų apklausas (esminis ir būtinas jų komponentas – reprezentatyvi porinkiminė gyventojų apklausa) su kompleksine rinkiminės kampanijos ir rinkiminio proceso analize, yra tapusios vienu iš svarbiausiu duomenų šaltinių visuomenės, jos pokyčių, santykio su valstybe pažinimui. Šių studijų tęstinumas po kiekvienų rinkimų sudaro galimybes ilgalaikių visuomenės raidos tendencijų pažinimui ir analizei.

Projekto tikslas – pratęsti Nacionalinių rinkiminių studijų vykdymą Lietuvoje, kokybiškai atnaujinant ir įsitraukiant į tarptautinę Lyginamojo rinkiminių sistemų tyrimo (CSES) programą, atlikti giluminį Lietuvos pilietinės savimonės ir politinio elgesio tyrimą ir jo rezultatus pristatyti Lietuvos visuomenei ir tarptautinei akademinei bendruomenei.

Svarbiausi tyrimo rezultatai – atlikta tęstinė porinkiminė Lietuvos gyventojų apklausa po 2016 m. Seimo rinkimų, monografija anglų kalba, atskleidžianti pokomunistinio piliečio portretą lyginamajame pasauliniame kontekste, studija lietuvių kalba, nagrinėjanti nacionalinio ir vietos lygmens politikos santykį, straipsniai Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose bei du internetiniai įrankiai, mokslinius rezultatus pristatantys visuomenės reikmėms.

Dalyvaujančios institucijos

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Baltijos pažangių technologijų institutas