2022-06-29 09:49:39
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

lect-img
Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Ieva Petronytė-Urbonavičienė

Asistentė

 ORCID iD   ResearchGate

2006 m. VU TSPMI įgijo politikos mokslų bakalauro, 2008 m. – politikos mokslų magistro (lyginamosios politikos programa) laipsnį.

Nuo 2009 m. dėsto VU TSPMI. Nuo 2007 m. dirba ir nuo 2012 m. vadovauja Pilietinės visuomenės institutui.

2014 m. apgynė daktaro disertaciją „Nuostatų politiniais klausimais formavimasis pokomunistinėje valstybėje: Lietuvos atvejo studija”, kuri 2015 m. Lietuvos mokslų akademijos apdovanota premija jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurse už geriausią darbą humanitarinių ir socialinių mokslų srityje.

Dėstomi kursai

Politikos mokslų pagrindai

Politinė psichologija

Lyginamoji politika

Medijų politika

Magistro koliokviumas

Moksliniai interesai

Pilietinė visuomenė

Politinis dalyvavimas

Politinis pažinimas

Politinė elgsena

Politinė kultūra

Publikacijos

Petronytė – Urbonavičienė, I. Atleidžiame saviems, bet ne svetimiems? Politinių skandalų suvokimai ir vertinimai Lietuvos visuomenėje. In Jastramskis M. (ed.) Ar galime prognozuoti Seimo rinkimus? Trijų kūnų problema Lietuvos politikoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, p. 97 – 152.

Ramonaitė, A., Petronytė – Urbonavičienė, I., Skirkevičius. P., Vosylius, E. Kas eitų ginti Lietuvos? Pilietinio pasipriešinimo prielaidos ir galimybės. Vilnius: Aukso žuvys, 2018, 200 p.

Petronytė – Urbonavičienė, I. Lithuania: Slow but visible progress. In 2017 Report on the State of Civil Society in the EU and Russia. Berlin: EU-Russia Civil Society Forum, 2018, p. 56-77. https://eu-russia-csf.org/wp-content/uploads/2019/03/2018_03_16_Report_Pages.pdf

Petronytė, I., Šupa, M., Markauskaitė, A. Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas. Vilnius: Pilietinės visuomenės institutas, 2015, 384 p. http://www.civitas.lt/wp-content/uploads/2015/08/VRM-tyrimo-ataskaita_final.pdf

Petronytė, I. Ideologinės visuomenės politinių nuostatų mozaikos Lietuvoje. Politologija, 2013, 72(4): 156-196. https://doi.org/10.15388/Polit.2013.4.2555

Dėstytojai Tyrėjai