Close

Dr. Ieva Petronytė-Urbonavičienė

Assistant professor

 ORCID iD   ResearchGate

Bachelor of Political Science from Vilnius University (2006), Master of Political Science (Comparative Politics) (2008).

Ieva Petronytė – Urbonavičienė has been teaching at IIRPS VU since 2009. From 2007 on she has been working at the Civil Society Institute, which director she was appointed at 2012.

In 2014 Ieva defended her doctoral dissertation “Formation of Political Issues in the Post-Communist State: Lithuanian Case Study“, which in 2015 was awarded by the Lithuanian Academy of Sciences in the competition of young researchers’ scientific works for the best dissertation in the humanities and social sciences in 2014.

 

Courses taught

Fundamentals of Political Science

Political Psychology

Comparative Politics

Mediated Politics

Master's Colloquium

Research interests

Civil society

Political participation

Political cognition

Political behavior

Political culture

Publications

Petronytė – Urbonavičienė, I. Atleidžiame saviems, bet ne svetimiems? Politinių skandalų suvokimai ir vertinimai Lietuvos visuomenėje. In Jastramskis M. (ed.) Ar galime prognozuoti Seimo rinkimus? Trijų kūnų problema Lietuvos politikoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, p. 97 – 152.

Ramonaitė, A., Petronytė – Urbonavičienė, I., Skirkevičius. P., Vosylius, E. Kas eitų ginti Lietuvos? Pilietinio pasipriešinimo prielaidos ir galimybės. Vilnius: Aukso žuvys, 2018, 200 p.

Petronytė – Urbonavičienė, I. Lithuania: Slow but visible progress. In 2017 Report on the State of Civil Society in the EU and Russia. Berlin: EU-Russia Civil Society Forum, 2018, p. 56-77. https://eu-russia-csf.org/wp-content/uploads/2019/03/2018_03_16_Report_Pages.pdf

Petronytė, I., Šupa, M., Markauskaitė, A. Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas. Vilnius: Pilietinės visuomenės institutas, 2015, 384 p. http://www.civitas.lt/wp-content/uploads/2015/08/VRM-tyrimo-ataskaita_final.pdf

Petronytė, I. Ideological Sets of Political Attitudes in Lithuanian Society. Politologija, 2013, 72(4): 156-196. https://doi.org/10.15388/Polit.2013.4.2555