2022-05-21 20:48:01
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

2022-05-21 20:48:01
2022-05-18 21:00:00

Paskelbtas VU TSPMI magistro ir politikos mokslų bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis.  Jį galite rasti čia.

2022-05-21 20:48:01
2022-05-16 21:00:00

Paskelbti pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai. Juos rasite čia.

Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija 2020

Projekto vadovas
Ainė Ramonaitė
Projekto trukmė
2019-05-01 - 2021-11-20
Dalyviai
Mažvydas Jastramskis
Jogilė Ulinskaitė
Jūratė Kavaliauskaitė
Paulius Vijeikis
Adelė Vaiginytė
Lukas Pukelis
Vaidas Morkevičius
Finansuotojas

Projekto aprašymas

Lietuvoje 2019 ir 2020 m. vyks treji nacionaliniai rinkimai (prezidento, Europos parlamento ir Seimo). Jau nuo XX a. vidurio daugelyje Vakarų šalių per kiekvienus nacionalinio lygmens rinkimus atliekamos Nacionalinės rinkiminės studijos (National Election Studies) yra tapusios vienu iš svarbiausiu duomenų šaltinių visuomenės, jos pokyčių, santykio su valstybe pažinimui. Lietuvoje tokios studijos pradėtos vykdyti 2012 m. Šių studijų tęstinumas po kiekvienų rinkimų sudaro galimybes ilgalaikių visuomenės raidos tendencijų pažinimui ir analizei.

Projekto tikslas – pažinti Lietuvos politinius ir socialinius procesus, išryškėjančius rinkimų laikotarpiu, atliekant longitudinę nacionalinę rinkiminę studiją su tarptautiniu porinkiminės apklausos moduliu. Projektu, viena vertus, siekiama užtikrinti nacionalinių rinkiminių studijų ir tarptautinio Lyginamojo rinkiminių sistemų tyrimo (CSES) tęstinumą Lietuvoje. Kita vertus, naujoje studijoje tyrėjų dėmesys bus koncentruojamas į du naujus, ankstesnėse studijose neanalizuotus aspektus – rinkėjų pasirinkimą tiesioginiuose prezidento rinkimuose ir inovatyvių kompiuterinių tekstų analizės metodų taikymą rinkimų kampanijos analizei.

Uždaviniai:
1) atlikti reprezentatyvią visuomenės nuomonės apklausą po 2019 m. prezidento ir Europos Parlamento (EP) rinkimų.
2) Surinkti longitudinius duomenis, atliekant tarptautinius standartus atitinkančią tęstinę reprezentatyvią porinkiminę visuomenės apklausą po 2020 m. Seimo rinkimų, inkorporuojant į ją CSES klausimų modulį.
3) Parengti internetinio pagalbos rinkėjams įrankį manobalsas.lt prezidento, EP ir Seimo rinkimams.
4) Pritaikyti inovatyvius kompiuterinių arba komputacinių (angl. computional) teksto analizės metodų įrankius rinkimų kampanijos analizei.
5) Pristatyti tyrimo rezultatus Lietuvos ir tarptautinei akademinei bendruomenei moksliniuose straipsniuose anglų kalba ir lietuvių kalba.
6) Mokslinės analizės rezultatus panaudoti tikslingam visuomenės informavimui rinkimų metu.

Dalyvaujančios institucijos

Baltijos pažangių technologijų institutas
Viešosios politikos ir vadybos institutas