Close

Dr. Ainė Ramonaitė

Professor, Research professor

Ainė Ramonaitė is professor at the Institute of International Relations and Political Science and the head of the Department of Political Behavior and Institutions. She obtained her PhD from Vilnius University in 2005. Her research specializes on electoral behaviour, political attitudes, civil society, social movements and social networks in soviet and post-soviet Lithuania. She is leading the Lithuanian National Election Study. She has published a number of books and edited volumes on informal networks in soviet Lithuania, the Sąjūdis movement, the development of the Lithuanian party system and the Lithuanian voter.

Courses taught

Basics of Political Science

State and civil society

Anthropology of Soviet and post-Soviet societies

Research interests

Civil society

Political participation

Studies of political parties

Political behavior

Political culture

Electoral behavior

Publications

Ramonaitė, A. Kavaliauskaitė, J. “Qui a conduit la «Révolution chantante» à travers la Lituanie? Une typologie des pionniers du mouvement du Sąjūdis”. Revue Ethnologie française, 2018, 2, 309 – 322.

Ramonaitė, A. Valstiečių ir žaliųjų sąjungos sėkmės paslaptis: vertybinė neša ar “viltingasis rinkėjas”? In Jastramskis M. (ed.) Ar galime prognozuoti Seimo rinkimus? Trijų kūnų problema Lietuvos politikoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, p. 153 – 176.

Ramonaitė, A. Socialinė rinkėjų tapatybė ir partijų pasirinkimas: ar yra vietos skirčių politikai Lietuvoje? In Jastramskis M. (ed.) Ar galime prognozuoti Seimo rinkimus? Trijų kūnų problema Lietuvos politikoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, p. 71 – 96.

Ramonaitė, Ainė. “Analyzing Electoral Behavior Using PTV’s: Benefits and Methodological Issues.” World Political Science 14.1, 2018: 81-99.

Ramonaitė, A. Party regulation against the backdrop of anti-party sentiment: The case of Lithuania. In Fernando Casal Bertoa and Ingrid van Biezen (eds.). The Regulation of Post-Communist Party Politics. Abingdon, New York: Routledge, 2018, pp. 217 – 235.

Ramonaitė, Ainė, Petronytė – Urbonavičienė, Ieva, Skirkevičius. Paulius, Vosylius, Eugenijus. Kas eitų ginti Lietuvos? Pilietinio pasipriešinimo prielaidos ir galimybės. [Who would defend Lithuania? Preconditions for Civilian –based Defense] Vilnius: Aukso žuvys, 2018, 199 p.

Ramonaitė, A. “Polinkis balsuoti už partiją kaip naujas elgesio per rinkimus analizės būdas: galimybės ir metodologinės problemos.” Politologija, 2017, 2 (86): 44 – 83.

Jastramskis, M., & Ramonaitė, A. “Lithuania.” European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 2017, 56(1), 176-184.

Maier, J., et al. [A. Ramonaitė] “This time it’s different? Effects of the Eurovision Debate on young citizens and its consequence for EU democracy–evidence from a quasi-experiment in 24 countries.“ Journal of European Public Policy (2017): 1-24.

Ramonaitė, Ainė (ed.), Nematoma sovietmečio visuomenė. [Invisible Society in Soviet-era] Vilnius: Naujasis židinys – Aidai, 2015, 388 p.