2022-05-27 06:36:45
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

2022-05-27 06:36:45
2022-05-18 21:00:00

Paskelbtas VU TSPMI magistro ir politikos mokslų bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis.  Jį galite rasti čia.

2022-05-27 06:36:45
2022-05-16 21:00:00

Paskelbti pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai. Juos rasite čia.

Veiksniai ir veikėjai, stiprinantys valią ginti savo šalį: Latvijos, Lietuvos ir Taivano atvejai

Projekto vadovas
Ainė Ramonaitė
Projekto trukmė
2022 m. sausio 3 d. – 2024 m. gruodžio 31 d.
Dalyviai
Deividas Šlekys
Aurelija Tylaitė

Projekto aprašymas

Valia ir pasiryžimas ginti savo šalį yra platus reiškinys, kuris priklauso ne tik nuo faktorių, apimančių karinį sektorių, bet ir yra veikiamas kitų visuomeninio bei individo lygmens veiksnių. Išorės grėsmės, visuomenėje vyraujančios istorinės patirtys, nacionalinio pasididžiavimo lygis, religingumas, pasitikėjimas ginkluotomis pajėgomis ir valstybinėmis institucijomis, taip pat individo lygmens veiksniai kaip amžius, išsilavinimas, finansinė padėtis, šeimyninė padėtis, religiniai ir ideologiniai įsitikinimai yra svarbūs vertinant valią ir pasiryžimą ginti savo šalį. Nepaisant reikšmingų Inglehart, Puranen ir Welzel bandymų analizuoti šį reiškinį, vis dar nėra universalaus būdo tiksliai aiškinti priežastis, kurios lemia aukštą arba žemą pasiryžimą ginti savo šalį.

Šio projekto tikslas yra atskleisti ir palyginti veiksnius bei veikėjus, prisidedančius prie pasiryžimo ir valios ginti savo šalį Latvijoje, Lietuvoje bei Taivane. Tyrimas bus įgyvendinamas remiantis teorinės literatūros apžvalga, ankstesniais tyrimais, reprezentatyviomis nacionalinėmis visuomenės apklausomis, interviu metodu bei atvejų lyginimu. Projekto rezultatai pateiks į politiką orientuotus pasiūlymus, kaip skatinti valią ir pasiryžimą ginti savo šalį, ir prisidės prie akademinės diskusijos šioje srityje. Svarbu, jog šiuo projektu taip pat siekiama stiprinti Baltijos šalių ir Taivano bendradarbiavimą mokslo srityje. Projekto įgyvendinimo metu yra siekiama parengti kelis bendrus mokslinius straipsnius bei knygą, surengti viešas diskusijas ir tokiu būdu didinti visuomenių informuotumą šio tyrimo tema. Geopolitinė situacija tiek Taivane, tiek Baltijos šalyse leidžia tikėtis, jog projektas reikšmingai prisidės prie šių siekių stiprinti bendradarbiavimą bei didinti informuotumą.

Dalyvaujančios institucijos

Rygos Stradinio universitetas (Latvija); Vilniaus Universitetas (Lietuva); Sinica Akademijos Politikos mokslų institutas (Taivanas); Valstybinis Sun Yat-sen Universitetas (Taivanas); Šv. Tomo universitetas (JAV).