2022-05-20 17:35:03
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

2022-05-20 17:35:03
2022-05-18 21:00:00

Paskelbtas VU TSPMI magistro ir politikos mokslų bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis.  Jį galite rasti čia.

2022-05-20 17:35:03
2022-05-16 21:00:00

Paskelbti pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai. Juos rasite čia.

lect-img
Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Deividas Šlekys

Docentas
Specializacijos
Lyginamoji politika ir politinė sociologija
Politinė teorija
Tarptautiniai santykiai
Papildoma informacija
deividas.slekys@tspmi.vu.lt

 ORCID iD   LinkedIn   ResearchGate

Dr. Deividas Šlekys – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas nuo 2016 m., dėstantis karo studijų dalykus ir užsiimantis karybos tyrinėjimais. Institute dėsto nuo 2007 m. 2008 – 2012 m. ėjo TSPMI Studijų skyriaus vedėjo pareigas.

Vilniaus universitete baigė politikos mokslų bakalauro, magistro studijas ir 2012 m. apsigynė socialinių mokslų daktaro disertaciją. Glasgow universitete įgijo karo studijų magistro laipsnį. Tyrėjas stažavosi JAV West Pointo karo akademijoje (2011 m.), Oksfordo universitete (2013-2014). 2013-2015 m. atliko podoktorantūros stažuotę Lietuvos karo akademijoje. 2020 m. sausį – birželį buvo Fulbright vizituojantis tyrėjas Harvardo universitete.

Jo mokslinių interesų ir tyrimų laukas apima tarptautinių santykių istorijos, karo teorijos, istorijos, gynybos politikos sritis. Tyrėjas yra parengęs ne vieną mokslinį straipsnį, konferencinį pranešimą Lietuvos gynybos politikos, kariuomenės raidos tema. Jis glaudžiai bendradarbiauja su Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomene gynybos politikos, karinės minties formavimo srityse bei viešai komentuoja gynybos politikos temomis.

2010 m. ir 2016 m. išrinktas geriausiu fakulteto dėstytoju. Nuo 2010 m. bendradarbiaudamas su fakulteto Studentų moksline draugija skaito viešas Karybos istorijos paskaitas.

Instituto Tarybos narys. Eina fakulteto Ginčų nagrinėjimo komisijos pirmininko pareigas. Vilniaus universiteto Centrinės etikos komisijos narys.

Moksliniai projektai

Lietuviškoji karo samprata tarpukaryje (1918-1940)”. Lietuvos mokslo taryba, Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa. 2016-2018 (LIP-001/2016). Projekto vadovas.

Karinių-strateginių užduočių įgyvendinimas Lietuvos reguliariųjų karinių pajėgų taktiniuose vienetuose“.  Lietuvos mokslo taryba, pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“. 2017 m. spalio 2 d. iki 2018 m. balandžio 30 d. (LSS-14900-1595). Mokslinės praktikos vadovas.

„Karinės minties būklė ir raida Lietuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo (1990-2012)“. Lietuvos mokslo taryba, Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimo Lietuvoje“ projektų programa. 2013 – 2015 (004-77). Projekto vadovas.

„Civilių – kariškių santykių raida atkurtoje Lietuvos Respublikoje (1990-2010)“.  Lietuvos mokslo taryba, Proveržio idėjų projektų programa. 2012-2013 (PRO-07/2012). Projekto vadovas.

Atrinkti konferencijų pranešimai

  1. 2020, rugsėjo 3-5 d. mokslinė konferencija „Karas ir moterys“, Nida, Klaipėdos universitetas, pranešimas „Amazoniškos karo studijos“.
  2. 2019, lapkričio 8-10 d. The Inter-University Seminar on Armed Forces and Society Conference 2019, Washington, pranešimas “Dangerous liaison: the idea of citizen-soldier and contentious civil-military relations in Lithuania”.
  3. 2019, birželio 26-28 d. Changing Character of War Centre, Oxford University conference “The Conduct of War: Past, Present and Future”, pranešimas “Lithuanian Way of Defence: Challenging Merger of Blitzkrieg and Alamo”.
  4. 2019, gegužės 9-12 d. Society for Military History Conference, The Ohio State University, Columbus, pranešimas “From peasants to warriors: Lithuanian intellectual reflections as a war coping mechanism “.
  5. 2018, rugpjūčio 22-25 d. European Consortium for Political Research 2018 General conference, Hamburg, pranešimas “Defence Politics and Reshaping of the Lithuanian Semi-Presidential Regime” (daugiau informacijos čia).

Dėstomi kursai

Karo sociologija

Karo studijos (kursas lietuvių ir anglų kalbomis)

Valstybės teorijos

Diplomatijos teorija ir istorija

Tarptautinių santykių istorija

Įvadas į saugumo studijas

Moksliniai interesai

Istorinė sociologija

Karo studijos

Tarptautinių santykių istorija

Publikacijos

Šlekys D. et al. (2020), “Baltics Left of Bang: Comprehensive Defense in the Baltic States”, Strategic Forum, Is. 307. National Defence University. https://inss.ndu.edu/Media/News/Article/2393851/baltics-left-of-bang-comprehensive-defense-in-the-baltic-states/

Šlekys D. (2020) “Lithuanian Military Transformation and Changing Efficiency of Defence”. Kn. Giedrius Česnakas, Nortautas Statkus (sud.), Lithuania in the Global Context: National Security and Defence Policy Dilemmas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 303-319. https://vb.lka.lt/object/elaba:68867305/index.html

Šlekys D. (2017) „Lithuania’s Balancing Act“, Journal on Baltic Security, 3(2), 43–54. https://doi.org/10.1515/jobs-2017-0008

Šlekys D. (2015) Mąslaus Vyčio beieškant. Lietuviškos karinės minties raida ir būklė po Nepriklausomybės atkūrimo (1990-2014). Lietuvos karo akademija, Vilnius. http://www.tb.lt/Leidiniai/Moksliniai/2015-Maslaus%20vycio%20beieskant_Slekys.pdf

Šlekys D. (2015), “Searching for reflective armed forces: A Lithuanian Civil-Military Relations Perspective”, Lithuanian Annual Strategic Review 2014-15, 215-244. https://doi.org/10.1515/lasr-2015-0011

Šlekys D. (2015), „Dvi karo sampratos. Pastabos civilizacijos ir istorijos rašymo klausimais“. Naujasis Židinys – Aidai, Nr. 4, 22-28. https://www.bernardinai.lt/2015-07-14-dvi-karo-sampratos-pastabos-civilizacijos-ir-istorijos-rasymo-klausimais/

Dėstytojai Tyrėjai