2022-06-29 09:27:53
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

Karinių-strateginių užduočių įgyvendinimas Lietuvos reguliariųjų karinių pajėgų taktiniuose vienetuose

Projekto aprašymas

Tyrimu bus siekiama išanalizuoti, kaip taktiniame praktiniame lygmenyje, kasdienybėje yra įgyvendinami Lietuvos nacionalinio saugumo, karinėje strategijose ginkluotosioms pajėgoms suformuoti ir nustatyti uždaviniai. Populiarėjant ir vis aktualesnei tampant gynybos temai tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame kontekstuose, lygiagrečiai atsiranda kokybinis ir kiekybinis įvairesnių ir reikšmingesnių kariuomenės ir gynybos studijų tyrimų poreikis, ne tik apžvelgiančių situaciją analitiškai, bet ir detaliau atskleidžiančių esamą padėtį, kartu pasiūlant naujus būdus ar sprendimų variantus. Planuojama, jog šis projektas atskleis ne tik strateginių tikslų ir uždavinių karinėms pajėgoms įgyvendinimo procesą, identifikuos iššūkius, problemas, gerąsias praktikas. Projekto tikslas yra ugdyti ir tobulinti studentės mokslinę kompetenciją per praktinę mokslinę veiklą, kuri prisidės prie karo studijų disciplinos plėtojimo Lietuvoje ir geresnio šalies karinių pajėgų ištirtumo ir supratimo. Rengiant mokslinį darbą pirmiausia būtų atlikta karo studijų literatūros apžvalga. Atsižvelgiant į tyrimo idėją, daug dėmesio bus skiriama karo sociologijos, karo teorijos naujausių mokslinių darbų apžvalgai. Ypatingas dėmesys bus skiriamas pirminiams šaltiniams: Lietuvos, NATO ir JAV karinių dokumentų (strategijų, doktrinų, taktinių vadovų ir statutų) analizė. Šių šaltinių apžvalgų dėka bus suformuotas tyrimo modelis, kuris bus taikomas vykdant lauko tyrimą. Tyrimas bus vykdomas pasitelkiant stebėjimo metodą. Bus stebimas konkretaus šalies Sausumos pajėgų bataliono taktinių vienetų karinis rengimas, pratybos. Stebėjimo tikslas, surinkti medžiagą, informaciją, kuri leistų įvertinti, kaip žemiausiuose kariniuose vienetuose yra realizuojami strateginiai nacionalinio saugumo tikslai. Galutinis tyrimo rezultatas – mokslinio darbo parengimas.