2022-06-29 10:19:39
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

Tarptautinių santykių katedra

Tarptautinių santykių katedra institute yra vieta, kur atliekami individualūs ir bendri tarptautinių santykių disciplinos tyrimai, vyksta jų rezultatų įvertinimas, organizuojami moksliniai renginiai, diskutuojama aktualiais tarptautinių santykių disciplinos klausimais, aptariamos pasaulio politikos aktualijos.

Pagrindinis katedros tikslas – vienyti katedros tyrimų tematika užsiimančius tyrėjus, palaikyti mokslininkų bendruomenę ir sukurti erdvę bendriems moksliniams projektams ir diskusijoms.

Tarptautinių santykių katedros mokslininkai vykdo tyrimus vienoje (ar keliose) iš šių tyrimų sričių:

  • Globalių politinių procesų, aplinkos ir struktūrų analizė
  • Apima, bet neapsiriboja tarptautinių santykių teorijos, tarptautinės teisės, tarptautinės politinės ekonomijos, tarptautinių institucijų, didžiųjų valstybių užsienio politikos, galios pokyčių tyrimus
  • Regionų tyrimai (area studies). Tai tarpdisciplinė tyrimų erdvė, apimanti Rusijos, Europos (koncentruojantis į Rytų ir Pietų Europos valstybes), Vidurio Rytų, Rytų ir Pietų Azijos, Lotynų Amerikоs regionų ir valstybių tyrimus
  • Saugumo ir konfliktų studijos
  • Lietuvos užsienio ir saugumo politikos analizė

Antrasis katedros tikslas – populiarinti tarptautinių santykių discipliną, viešai pasakojant apie katedroje atliekamus tyrimus, diskutuojant apie šiuolaikinius pasaulio politikos procesus, regionų ir atskirų valstybių vystimąsi, tarptautinių santykių teorijas ir jų taikymo galimybes. Taip kartu prisidedant ir prie Tarptautinių santykių ir diplomatijos bei Rytų Europos ir Rusijos studijų magistro programų stiprinimo ir populiarinimo ir tolesnio kokybiško įgyvendinimo

Pagrindinės katedros veiklos

  • Periodiški katedros moksliniai seminarai
  • Bendrų projektų iniciavimas (formalių ir neformalių)
  • Konferencijos ir vieši seminarai
  • Policy diskusijos ir populiarinimo renginiai