Uždaryti
2021-03-08 10:51:12
2021-01-15 00:00:00

VU TSPMI tarybos sprendimu visas studijų procesas kovo mėnesį vyks virtualiai. Pavasario semestro tvakaraščius galite rasti čia!

Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Dovilė Jakniūnaitė

Profesorė

Dr. Dovilė Jakniūnaitė yra VU TSPMI profesorė, tyrinėja nykstančias ir atsirandačias sienas pasaulio politikoje, valstybių tapatybes, analizuoja užsienio politikos ir saugumo problemas. Knygų Kur prasideda ir baigiasi Rusija: kaimynystė tarptautinėje politikoje (2007) ir Kaip tapti valstybe: sienos ir erdvės Gruzijos teritoriniuose konfliktuose (2017) autorė ir kolektyvinės monografijos Ambicingas dešimtmetis: Lietuvos užsienio politika 2004-2014 (2015) sudarytoja. Institute dirba nuo 2003 m., stažavosi Krokuvos, Creightono, Floridos, Tbilisio universitetuose, 2017 m. gavo VU Rektoriaus premiją už svarius metinius pasiekimus. Šiuo metu prisideda prie Horizon 2020 projekto EU-STRAT: „Europos Sąjunga ir Rytų partnerystės šalys: vidaus ir išorės analizė bei strateginis įvertinimas“ įgyvendinimo.

Dėstomi kursai

Galia ir komunikacija

Tarptautiniai santykiai ir jų teorijos

Tarptautinė politika (BUS)

Užsienio politikos analizė

Feminizmas

Moksliniai interesai

Užsienio politikos analizė

Saugumo studijos

Tarptautinių santykių teorija

Sienų studijos

Rusijos užsienio politika

Lietuvos užsienio politika

Konfliktai Gruzijoje

Ukrainos teritorinių procesų analizė

ES Rytų partnerystės politikos analizė

Publikacijos

Kaip tapti valstybe: sienos ir erdvės Gruzijos teritoriniuose konfliktuose, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017.

"Invested in Ukraine: The Struggle of Lithuania against Russia Over the Future of Europe", in G. Besier, K. Stoklosa, (eds.), Neighbourhood Perceptions of the Ukraine Crisis: From Soviet Union into Eurasia?, Routledge, 2017, pp. 119–132.

Kartu su Ž. M. Vaicekauskaite, "Baltic Sea Region-Building: An Impossibility, or an Inability to Finish?", in A. Makarychev, A. Yatsyk, A. (eds.), Borders in the Baltic Sea Region: Suturing the Ruptures, London, Palgrave Macmillan, 2017, pp. 103–124.

"Changes in Security Policy and Perceptions of the Baltic States 2014 – 2016", Journal of Baltic Security, 2016, vol. 2, no. 2, pp. 6–34.

"Sienos ir erdvės: konceptualizacijų paieškos XXI amžiaus teritoriniams konfliktams Rytų Europoje analizuoti", Politologija, 2016, vol. 83, pp. 66–92.

"A Small State in the Asymmetrical Bilateral Relations: Lithuania in Lithuanian-Russian Relations since 2004", Baltic Journal of Political Science, 2015, vol. 4, pp. 70–93.

"Kaip kalbėsime apie 2004-2014 m. Lietuvos užsienio politiką?", in D. Jakniūnaitė (sud.), Ambicingas dešimtmetis: 2004-2014, Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2015, pp. 7–30.

"Kritinės saugumo studijos XXI amžiuje: kur kreipti Lietuvos saugumo politikos tyrimus?", Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2013-2014, 2014, vol. 12, pp. 31–49.

"Baltijos valstybės ir Rusija: liminali dvišalių santykių būsena", Politologija, 2013, vol. 71, pp. 21–45.

Kartu su E. Nekrašu, "Kaip tirti tarptautinius santykius konstruktyvistiškai: filosofinių prielaidų ir teorinių nuostatų analizė", Politologija, 2010, vol. 59, no. 3, pp. 29–58.

Dėstytojai Tyrėjai