2022-06-28 09:14:52
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

2022-06-28 09:14:52
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Energetinis saugumas Baltijos jūros regione: regioninė koordinacija ir tarpusavio priklausomybės valdymas

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – įvertinti šiuo metu susiklosčiusią energetinio saugumo situaciją Baltijos jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant (asimetrinės) prekybos struktūrai, tarpusavio priklausomybei bei įvairių iniciatyvų, skirtų valdyti tarpusavio priklausomybę, koordinavimui.
Detalesni nagrinėjami klausimai:
- energetinių resursų prekyba Baltijos jūros regione tarp Baltijos šalių, Lenkijos, ir Šiaurės šalių, pasitelkiant tarpusavio priklausomybės koncepciją;
- kaip vystėsi prekybos santykiai po 2004 m. ES plėtros ir kaip narystė ES paveikė šį procesą;
- koks yra subregioninio bendradarbiavimo vaidmuo integruojant energetikos rinkas ir tokias iniciatyvas kaip BEMIP;
- kokie yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys regioninių energetikos projektų, skirtų praplėsti alternatyvių energetikos šaltinių pasiūlą, įgyvendinimo vėlavimus;
- kaip gali būti toliau gerinama energetinio saugumo situaciją, naudojantis naryste ES ir subregioninio bendradarbiavimo formatais kaip BEMIP.
Pagrindinis projekto rezultatas – studija, kurioje bus nagrinėjami ne tik ankščiau minimi klausimai, bet taip pat šalių tarpusavio priklausomybės pobūdis, analizuojant gamtinių dujų, elektros ir naftos prekybos srautus Baltijos jūros regione.

Dalyvaujančios institucijos

VU TSPMI, Norvegijos Tarptautinių santykių institutas (NUPI)