2022-05-29 03:01:55
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

2022-05-29 03:01:55
2022-05-18 21:00:00

Paskelbtas VU TSPMI magistro ir politikos mokslų bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis.  Jį galite rasti čia.

2022-05-29 03:01:55
2022-05-16 21:00:00

Paskelbti pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai. Juos rasite čia.

lect-img
Dėstytojai Tyrėjai

Romas Švedas

Partnerystės docentas
Specializacijos
Europos studijos
Tarptautiniai santykiai
Papildoma informacija
romas.svedas@gmail.com

 ORCID iD   LinkedIn   Facebook   Twitter   Asmeninė interneto svetainė

R. Švedas yra sukaupęs profesinę patirtį diplomatinėje tarnyboje, tarptautinių ekonominių santykių, ES ir tarptautinių organizacijų veikimo srityje, energetikos ir transporto sektoriuose, korporatyvinio valdymo srityje, taip pat dirbdamas lektoriumi bei nepriklausomu konsultantu.

Lietuvos diplomatinėje tarnyboje R. Švedas buvo URM Ekonominio saugumo politikos departamento direktoriumi (2007-2009), Lietuvos atstovybės ES Briuselyje nuolatinio atstovo pavaduotoju bei atstovu pirmajame nuolatinių atstovų komitete (COREPER I) (2003-2007), URM Ekonominių ryšų departamento direktoriumi (1999-2003), Lietuvos atstovybės prie JT ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje patarėju (1995-1999), LR Konsulu Šveicarijos Konfederacijoje (1997-1999), URM Užsienio prekybos politikos skyriaus vedėju (1993-1995). R. Švedas turi darbo patirties JT sistemos organizacijose, buvo JT EKE Espoo konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo per sieną Įgyvendinimo komiteto nariu (2014-2017) bei šio komiteto pirmininku ir Biuro nariu (2017-2020). R. Švedas taip pat dalyvavo derybose dėl Lietuvos narystės PPO. Europos integracijos srityje R. Švedas dalyvavo derybose dėl Lietuvos Laisvosios prekybos sutarties su Europos Bendrijomis, taip pat derybose dėl Lietuvos Asocijuotos narystės bei Lietuvos narystės ES, buvo derybinio skyriaus Nr. 26 „Išoriniai santykiai“ Lietuvos delegacijos vadovu. R.Švedas yra European Movement Lithuania valdybos narys (nuo 2020).

Dirbdamas energetikos sektoriuje, R. Švedas ėjo energetikos viceministro pareigas (2009-2011) ir buvo įmonių „Litgrid“, „Klaipėdos nafta“, „Ignalinos atominė elektrinė“ valdybų pirmininkas bei „Lietuvos dujos“ valdybos narys; taip pat „Klaipėdos naftos“ stebėtojų tarybos narys (2013-2017). Šiose įmonės R. Švedas dalyvavo įgyvendinant pokyčius, skaidrinant įmonių veiklą ir didinant jų efektyvumą, diegiant EBPO valdymo principus. Eidamas energetikos viceministro pareigas R. Švedas buvo atsakingas už tarptautinių elektros jungčių „NordBalt“, „LitPolLink“ ir dujotiekio „GIPL“ projektus, Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimą bei naujos Visagino AE ir suskystintų gamtinių dujų terminalo „Independence“ projektų vystymą, dalyvavo Lietuvos elektros ir dujų sektorių reformavimo procese, perkeliant ES teisės aktus į nacionalinę teisę, buvo ES Baltijos energetikos rinkos ir jungčių plano aukšto lygio grupės narys. Transporto srityje R. Švedas buvo įmonės „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos pirmininku (2017-2021), o dabar yra valdybos nariu (nuo 2021) bei Rail Baltica geležinkelio projekto įmonės RB Rail AS stebėtojų tarybos narys (nuo 2018). Darbas įmonėse R. Švedui suteikė korporatyvinio valdymo patirties.

R. Švedas baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, vėliau baigė politinės demokratijos kursą Umea Universitete Švedijoje, tarptautinės prekybos žinias gilino Pasaulio prekybos organizacijoje Ženevoje bei Tarptautinės teisės institute Vašingtone, o Baltijos Korporatyvinio Valdymo Institute baigė valdybos nario ir valdybos pirmininko mokymus.

Dėstomi kursai

Tarptautinės derybos (anglų k.)

Energetinis saugumas (anglų k.)

Moksliniai interesai

Europos integracija

Energetikos politika

Tarptautinės derybos

Diplomatija

Korporatyvinis valdymas

Publikacijos

Romas Švedas „ES energetinės salos požymiai, grėsmės ir šios problemos sprendimo būdai: Lietuvos atvojo analizė“, Lietuvos strateginė apžvalga 2016-2017, 15 tomas, Vilnius, 2017.

Romas Švedas, Ramūnas Vilpišauskas “Kodėl Visagino atominės elektrinės projektas patyrė politinę nesėkmę?”, Vitalis Nakrošis, Egidijus Barcevičius, Ramūnas Vilpišauskas “Kada reformos virsta pokyčiais? Politinis dėmesys, palaikymo koalicijos ir lyderystė A.Kubiliaus vyriausybės veiklos 2008-2012 m. laikotarpiu”, VUL, Vilnius 2015.

Jakub M.Gadzimirski, Ramūnas Vilpišauskas, Romas Švedas “Energy Security in the Baltic Sea Region: regional coordination and management of interdependencies”, VUL, Vilnius 2015.

Romas Švedas „2009-2013: energetikos politikos proveržio metai“, „Lietuva Europos Sąjungoje. Metraštis. 2009-2013“, Europos integracijos studijų centras, Vilnius 2014.

Dėstytojai Tyrėjai