Uždaryti
2021-08-02 21:22:12
2021-07-22 00:00:00

Nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio d. VU TSPMI pastate vyks remonto darbai. Instituto administracija dirbs nuotoliniu būdu. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu.

Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Ramūnas Vilpišauskas

Jean Monnet Chair profesorius

Ramūnas Vilpišauskas – socialinių mokslų daktaras, nuo 2009 m. iki 2019m. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius. 2004-2009 m. dirbo Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus patarėju, Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovu.

Baigęs Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą, Lankasterio universitetą (Didžioji Britanija). Studijavęs ar stažavęsis Oslo universitete (Norvegija), Europos universiteto institute (Italija), Kolumbijos universitete (JAV) (Fulbright stipendija), kitose užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Švedijos instituto vadybos programos diplomas (programa skirta strateginio ir vykdomojo valdymo bei lyderystės įgūdžių ugdymui), Carletono universiteto Tarptautinės prekybos politikos ir derybų sertifikatas.

Dėstęs JAV ir Kanados universitetuose.

 

Dėstomi kursai

Europos integracijos politinė ekonomija

Kylantys pasaulio regionai

Tarptautinė politinė ekonomija ir globalizacija

ES institucijos ir viešoji politika

Moksliniai interesai

Europos ekonominė ir politinė integracija

Regionalizmas

Tarptautinė politinė ekonomija

Viešosios politikos ir valstybės vaidmens kaitos analizė

Institucinės ir ekonominės reformos

Publikacijos

“Making change happen: Policy dynamics in the adoption of major reforms in Lithuania” (co-author), in Public Policy and Administration, OnlineFirst, 8 February, 2018

”European Union or Eurasian Union? Dilemma for the Eastern Partnership countries and the limits of EU’s influence”, in The European Neighborhood Policy in a Comparative Perspective: Models, Challenges, Lessons, S. Gstohl (ed.), London: Routledge, 2016, p. 259-281

“L'assainissement des finances publiques et les réformes structurelles en Lituanie entre 2008 et 2012 : Entre grandes ambitions et gestion de crise mouvementée” (co-author), in Revue Internationale des Sciences Administratives. IISA Institut International des Sciences Administratives, 2015. Vol. 81, Nr. 3, pp. 549-569

“Fiscal consolidation and structural reforms in Lithuania in the period 2008-2012: from grand ambitions to hectic fire fighting” (co-author), in International Review of Administrative Sciences, London: Sage Publications Ltd.. August 2015, vol. 81 (3), pp. 522-540

„Kada reformos virsta pokyčiais? Politinis dėmesys, palaikymo koalicijos ir lyderystė A. Kubiliaus vyriausybės veiklos 2008-2012 m. laikotarpiu“ (bendraautorius), Vilnius: VU leidykla, 2015

„Lietuvos narystė euro zonoje – pokyčių Lietuvos politikoje ir stojimo laiko pasirinkimo analizė“, // Pirmasis Lietuvos dešimtmetis Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija?, Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, 2015, pp. 103-136

“Parliamentary scrutiny of EU affairs in Lithuania: the dog that rarely barks“, in Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union, C. Hefftler, Ch. Neuhold, O. Resenberg, J. Smith, (eds.), Basingstoke: Palgrave McMillan, 2015, pp. 563-577

“Lithuania’s EU Council Presidency: Negotiating Finances, Dealing with Geopolitics”, in Journal of Common Market Studies, vol. 52, Annual Review, August 2014, pp. 99-108

“Lithuania’s double transition after the re-establishment of independence in 1990: coping with uncertainty domestically and externally”, in Oxford Review of Economic Policy, Summer 2014, vol. 30, no. 2, pp. 223-236

“Die litauische Ratsprasidentschaft 2013: klein und effektiv” (co-author), in Integration, Institut fur Europaische Politik, 2/14, August 2014, pp. 123-138

“Euro zonos krizė ir diferenciacija Europos Sąjungoje: grėsmė Sąjungos tikslams ar galimybė suderinti nacionalinius interesus?“, Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2013-2014, Vilnius: Lietuvos Karo akademija, 2014, pp. 73-86

“The politics of reacting to the crisis in Lithuania from 2008 to 2013: exiting the crisis, entering politics as usual?“ (co-author), in The Politics of Economic Sustainability: Baltic and Visegrad Reponses to the Economic Crisis, K. Bukovskis (ed.), Riga: LIIA, 2014, p. 38-63

“Eurozone Crisis and European Integration: Functional Spillover, Political Spillback?”, in Journal of European Integration, vol. 35, no. 3, April 2013, pp. 361-373

”Lithuanian Foreign Policy Since EU accession. Torn between history and interdependence”, in The New Member States and the European Union. Foreign Policy and Europeanization, M. Braun, D. Marek (ed.), London: Palgrave, 2013, pp. 127-142

“Does Europe 2020 represent learning from the Lisbon Strategy”, in Europe and National Economic Transformation: The EU after the Lisbon Decade (ed. M. Smith), New York: Palgrave-MacMillan European Union Politics series, 2012, pp. 181-202

Dėstytojai Tyrėjai