2022-05-29 03:12:54
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

2022-05-29 03:12:54
2022-05-18 21:00:00

Paskelbtas VU TSPMI magistro ir politikos mokslų bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis.  Jį galite rasti čia.

2022-05-29 03:12:54
2022-05-16 21:00:00

Paskelbti pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai. Juos rasite čia.

Lietuvos Vyriausybės veiklos prioritetai: įgyvendinimo procesas ir rezultatai

Projekto aprašymas

Projekto tikslas - remiantis teoriniu analizės pagrindu išanalizuoti ir paaiškinti Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimo procesą ir rezultatus.
Prieš kiekvienus LR Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimus Lietuvos politologai analizuoja politinių partijų rinkimų programas, o jiems pasibaigus – rinkimų rezultatus. Tačiau nepaisant viešosios politikos įgyvendinimo svarbos ūkio konkurencingimui ir gyventojų gerovei, Lietuvoje dar nebuvo sistemingai nagrinėjamas Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimas bei jį lemiantys veiksniai. Šis tyrimas reikalingas siekiant paaiškinti, kodėl gali būti neįgyvendinami netgi patys svarbiausieji prioritetai (pvz., energetikos srityje nė vienas strateginis projektas nebuvo baigtas per 15 metų) per pakankamai ilgą laikotarpį (pvz., būsto renovavimo programa buvo nesėkmingai įgyvendinama net kelių Vyriausybių kadencijų metu). Dėl netinkamo prioritetų įgyvendinimo gali būti ne tik švaistomi riboti ištekliai, bet ir prarandamas piliečių pasitikėjimas Lietuvos politinėmis institucijomis.
Šiam tyrimui pasirinkti jau baigusios dirbti XV Vyriausybės veiklos prioritetai, kurie buvo suformuoti 2009 m. ir kurių įgyvendinimo rezultatus jau galima išmatuoti bei paaiškinti. Konkretūs veiklos prioritetai buvo pasirinkti atlikus XV Vyriausybės programos, priemonių plano ir veiklos prioritetų apžvalgą. Jie apims: (1) struktūrines energetikos sektoriaus reformas; (2) aukštojo mokslo sistemos reformas; (3) valstybės valdymo pertvarką (valstybės tarnybos reformą); (4) sveikatos apsaugos reformas (asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkymą); (5) užimtumą ir socialinės atskirties mažinimą ir (6) būsto renovavimo programos įgyvendinimą.
Projekto uždaviniai:
- Sudaryti specifinį teorinį analizės pagrindą Vyriausybės veiklos prioritetams analizuoti ir paaiškinti, detalizuojant priežastinius ryšius tarp kintamųjų grupių;
- Išanalizuoti ir paaiškinti XV Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimą procesą ir rezultatus, juos palyginti pagal skirtingas viešosios politikos sritis;
- Pagal svarbiausias įvertintas sąlygas (nepriklausomus kintamuosius) suformuluoti prognozes būsimųjų Vyriausybių prioritetų įgyvendinimo procesui ir galimiems pokyčiams.