2022-06-26 11:46:07
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

lect-img
Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Nerija Putinaitė

Vyresnioji mokslo darbuotoja

 ORCID iD    ResearchGate

VU TSPMI docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Baigusi Vilniaus universitetą, mokėsi Eichstätto universitete Vokietijoje. VU TSPMI dirba nuo 2013-ųjų metų. 


Vykdė mokslinius tyrimus bei stažavosi Marburgo Phillips universitete, Greifswaldo Ernst-Moritz-Arndt universitete, Tübingeno universitete Vokietijoje, Poitiers universitete Prancūzijoje. 


Dirbo Kultūros, filosofijos ir meno institute (dab. Lietuvos kultūros tyrimų institutas), dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete. 
2004-2008 m. dirbo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja studijų ir mokslo klausimais Kultūros, mokslo ir ugdymo grupėje. 2008-2012 m. dirbo Švietimo ir mokslo ministerijos viceministre, atsakinga už studijas ir mokslą.


Moksliniai projektai

  1. Mirties politika sovietinėje Lietuvoje: prasmės, ritualai, simboliai, jausmai“, vadovė, Lietuvos mokslo taryba, 2020-2023.
  2. „Krikščionys Lietuvoje prieš ir po atgimimo“, dalyvė, Lietuvos mokslo taryba, 2013-2015.
  3. Lietuvos Vyriausybės veiklos prioritetai: įgyvendinimo procesas ir rezultatai“, dalyvė, Lietuvos mokslo taryba, 2014-2015.
  4. „Lietuviškoji Europa: trys tapatybės“, vadovė, Lietuvos mokslo taryba, 2014.
  5. „Democracy, Culture, and Catholicism“, dalyvė, Lojolos universitetas, Čikaga, JAV, 2009-2012.
  6. Visuotinės Kanto bibliografijos sudarymo projektas, tyrėja, „Kant-Gesellschaft“, Mainzo Universitetas, Vokietija, 2005-2007.
  7. „Strukturbildende Ideenstroeme im Ostseeraum“, dalyvė, Šiaurės ir Rytų Europos filosofijos forumo“ (Nord- und osteuropaeische Forum fuer Philosophie), Greifswaldo universitetas, Vokietija, 2000-2003.

Dėstomi kursai

Lietuvos ir Europos tapatybės klausimai

Sovietinės tapatybės sąvokų istorija

Švietimo ir mokslo politikos analizė

Aktualiausi post-politikos klausimai

Moksliniai interesai

Tapatybės studijos (įskaitant sovietinę, tautinę ir dabartinę europinę tapatybę)

Publikacijos

Skambantis molis: dainų šventės ir Justino Marcinkevičiaus trilogija kaip sovietinio lietuviškumo ramsčiai, Vilnius: LKMA, VŠĮ „Naujasis Židinys – Aidai“, 2019.

Nugenėta pušis: Ateizmas kaip asmeninis apsisprendimas tarybų Lietuvoje, Vilnius: LKMA, VŠĮ „Naujasis Židinys – Aidai“, 2015.

Trys lietuviškosios Europos: tauta, Europa, ES dabartinėje tapatybėje, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, VŠĮ „Naujasis židinys – Aidai“, 2014.

Nenutrūkusi styga: Prisitaikymas ir pasipriešinimas sovietų Lietuvoje, Vilnius: Aidai, 2007.

Šiaurės Atėnų tremtiniai, arba Lietuviškosios tapatybės paieškos ir Europos vizijos XX a., Vilnius: Aidai, 2004.

Paskutinioji proto revoliucija: Kanto praktinės filosofijos studija, Vilnius: Aidai, 2004.

“Being Soviet and Lithuanian: Song Festivals as Emotional Events to Induce a Hybrid Identity”, in: Journal of Baltic Studies, 2022. https://doi.org/10.1080/01629778.2022.2047082

“Political Religion and Pragmatics in Soviet Atheisation Practice: The Case of Post-Stalinist Soviet Lithuania”, in: Politics, Religion & Ideology, 2021, vol. 22(1), 1–20. https://doi.org/10.1080/21567689.2021.1877672

“Atheist Autobiography: Politics, the Literary Canon, and Restructured Experience“, in: The Literary Field under Communist Rule, edited by Aušra Jurgutienė, Dalia Satkauskytė, Boston: Academic Studies Press, 2019. p. 59-79. https://doi.org/10.1515/9781618119780

“Christianity and Politics in Post-Soviet Lithuania: Between Totalitarian Experience and Democracy”, in: Democracy, Culture, Catholicism: Voices from Four Continents, ed. Michael J. Schunk, John Crowley-Buck, Fordham University Press: New York, 2016, 56-70.

“Czy nawyki sowieckie oddziałują na naszą teraźniejszość?”, in: Udana transformacja na peryferiach?, ed. Justinas Dementavičius, Artur Wołk, Ośrodek Myśli Politicznej: Kraków, 2014, p. 73-99.

“Überbleibsel der Sowjetzeit in Selbstverständnis des Heutigen Litauen”, in: Jahrestagung 2010, Litauisches Kulturinstitut, Lampertheim 2011, p. 45-60.

“The Good vs. „The Own“: Moral Identity of the (Post-)Soviet Lithuania”, in: Studies in East European Thought, 2008, Nr. 60, p. 261-278. https://doi.org/10.1007/s11212-008-9058-7

“Neue Philosophie in Litauen: Jenseits der Tradition”, in: Philosophieren im Ostseeraum. Beiträge des Nord- und osteuropäischen Forums für Philosophie, Greifswald, Hrsg. C. Häntsch. - Wiesbaden: Harrassowitz, 2004, S. 325-333.

“Philosophy in Contemporary Lithuania”, in: Lithuanian Papers, University of Tasmania, Australia, 2002, Vol. 16, p. 47-50.

Dėstytojai Tyrėjai