Uždaryti
2021-09-25 19:05:32
2021-09-09 00:00:00

Naujuosius mokslo metus pasitinkame su atnaujintais rašto darbų metodiniais nurodymais. Juos galite rasti čia!

Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Nerija Putinaitė

Vyresnioji mokslo darbuotoja

 ORCID iD    ResearchGate

VU TSPMI docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Baigusi Vilniaus universitetą, mokėsi Eichstätto universitete Vokietijoje. VU TSPMI dirba nuo 2013-ųjų metų. 


Vykdė mokslinius tyrimus bei stažavosi Marburgo Phillips universitete, Greifswaldo Ernst-Moritz-Arndt universitete, Tübingeno universitete Vokietijoje, Poitiers universitete Prancūzijoje. 


Dirbo Kultūros, filosofijos ir meno institute (dab. Lietuvos kultūros tyrimų institutas), dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete. 
2004-2008 m. dirbo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja studijų ir mokslo klausimais Kultūros, mokslo ir ugdymo grupėje. 2008-2012 m. dirbo Švietimo ir mokslo ministerijos viceministre, atsakinga už studijas ir mokslą.


Moksliniai projektai

  1. Mirties politika sovietinėje Lietuvoje: prasmės, ritualai, simboliai, jausmai“, vadovė, Lietuvos mokslo taryba, 2020-2023.
  2. „Krikščionys Lietuvoje prieš ir po atgimimo“, dalyvė, Lietuvos mokslo taryba, 2013-2015.
  3. Lietuvos Vyriausybės veiklos prioritetai: įgyvendinimo procesas ir rezultatai“, dalyvė, Lietuvos mokslo taryba, 2014-2015.
  4. „Lietuviškoji Europa: trys tapatybės“, vadovė, Lietuvos mokslo taryba, 2014.
  5. „Democracy, Culture, and Catholicism“, dalyvė, Lojolos universitetas, Čikaga, JAV, 2009-2012.
  6. Visuotinės Kanto bibliografijos sudarymo projektas, tyrėja, „Kant-Gesellschaft“, Mainzo Universitetas, Vokietija, 2005-2007.
  7. „Strukturbildende Ideenstroeme im Ostseeraum“, dalyvė, Šiaurės ir Rytų Europos filosofijos forumo“ (Nord- und osteuropaeische Forum fuer Philosophie), Greifswaldo universitetas, Vokietija, 2000-2003.

Dėstomi kursai

Lietuvos ir Europos tapatybės klausimai

Sovietinės tapatybės sąvokų istorija

Švietimo ir mokslo politikos analizė

Aktualiausi post-politikos klausimai

Moksliniai interesai

Tapatybės studijos (įskaitant sovietinę, tautinę ir dabartinę europinę tapatybę)

Publikacijos

Skambantis molis: dainų šventės ir Justino Marcinkevičiaus trilogija kaip sovietinio lietuviškumo ramsčiai, Vilnius: LKMA, VŠĮ „Naujasis Židinys – Aidai“, 2019.

Nugenėta pušis: Ateizmas kaip asmeninis apsisprendimas tarybų Lietuvoje, Vilnius: LKMA, VŠĮ „Naujasis Židinys – Aidai“, 2015.

Trys lietuviškosios Europos: tauta, Europa, ES dabartinėje tapatybėje, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, VŠĮ „Naujasis židinys – Aidai“, 2014.

Nenutrūkusi styga: Prisitaikymas ir pasipriešinimas sovietų Lietuvoje, Vilnius: Aidai, 2007.

Šiaurės Atėnų tremtiniai, arba Lietuviškosios tapatybės paieškos ir Europos vizijos XX a., Vilnius: Aidai, 2004.

Paskutinioji proto revoliucija: Kanto praktinės filosofijos studija, Vilnius: Aidai, 2004.

“Political Religion and Pragmatics in Soviet Atheisation Practice: The Case of Post-Stalinist Soviet Lithuania”, in: Politics, Religion & Ideology, 2021, vol. 22(1), 1–20. https://doi.org/10.1080/21567689.2021.1877672

“Atheist Autobiography: Politics, the Literary Canon, and Restructured Experience“, in: The Literary Field under Communist Rule, edited by Aušra Jurgutienė, Dalia Satkauskytė, Boston: Academic Studies Press, 2019. p. 59-79. https://doi.org/10.1515/9781618119780

“Christianity and Politics in Post-Soviet Lithuania: Between Totalitarian Experience and Democracy”, in: Democracy, Culture, Catholicism: Voices from Four Continents, ed. Michael J. Schunk, John Crowley-Buck, Fordham University Press: New York, 2016, 56-70.

“Czy nawyki sowieckie oddziałują na naszą teraźniejszość?”, in: Udana transformacja na peryferiach?, ed. Justinas Dementavičius, Artur Wołk, Ośrodek Myśli Politicznej: Kraków, 2014, p. 73-99.

“Überbleibsel der Sowjetzeit in Selbstverständnis des Heutigen Litauen”, in: Jahrestagung 2010, Litauisches Kulturinstitut, Lampertheim 2011, p. 45-60.

“The Good vs. „The Own“: Moral Identity of the (Post-)Soviet Lithuania”, in: Studies in East European Thought, 2008, Nr. 60, p. 261-278. https://doi.org/10.1007/s11212-008-9058-7

“Neue Philosophie in Litauen: Jenseits der Tradition”, in: Philosophieren im Ostseeraum. Beiträge des Nord- und osteuropäischen Forums für Philosophie, Greifswald, Hrsg. C. Häntsch. - Wiesbaden: Harrassowitz, 2004, S. 325-333.

“Philosophy in Contemporary Lithuania”, in: Lithuanian Papers, University of Tasmania, Australia, 2002, Vol. 16, p. 47-50.

Dėstytojai Tyrėjai