Uždaryti
2021-01-18 16:42:22
2021-01-15 00:00:00

Pavasario semestro tvakaraščius rasite čia

Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Nerija Putinaitė

Vyresnioji mokslo darbuotoja

VU TSPMI docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Baigusi Vilniaus universitetą, mokėsi Eichstätto universitete Vokietijoje.

VU TSPMI dirba nuo 2013-ųjų metų.

Vykdė mokslinius tyrimus bei stažavosi Marburgo Phillips universitete, Greifswaldo Ernst-Moritz-Arndt universitete, Tübingeno universitete Vokietijoje, Poitiers universitete Prancūzijoje.

Dirbo Kultūros, filosofijos ir meno institute (dab. Lietuvos kultūros tyrimų institutas), dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete (dab. Lietuvos edukologijos universitetas).

2004-2008 m. dirbo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja studijų ir mokslo klausimais Kultūros, mokslo ir ugdymo grupėje, 2008-2012 m. dirbo Švietimo ir mokslo ministerijos viceministre, atsakinga už studijas ir mokslą.

Dėstomi kursai

Lietuvos politinės minties istorija

Švietimo ir mokslo politikos analizė

Aktualiausi post-politikos klausimai

Lietuvos ir Europos tapatybės klausimai

Sovietinės tapatybės sąvokų istorija

Moksliniai interesai

Tapatybių studijos

Publikacijos

Nugenėta pušis: Ateizmas kaip asmeninis apsisprendimas tarybų Lietuvoje (Truncated pine tree: atheism as a personal choice in Soviet Lithuania), Vilnius: LKMA, VŠĮ „Naujasis Židinys – Aidai“, 2015.

Trys lietuviškosios Europos: tauta, Europa, ES dabartinėje tapatybėje (Three Lithuanian europes: contemporary national, European and EU identities), Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, VŠĮ „Naujasis židinys – Aidai“, 2014.

Nenutrūkusi styga: Prisitaikymas ir pasipriešinimas sovietų Lietuvoje (Accomodation and resistance in Soviet Lithuania), Vilnius: Aidai, 2007.

Šiaurės Atėnų tremtiniai, arba Lietuviškosios tapatybės paieškos ir Europos vizijos XX a. (The visions of Europe and the quest for the Lithuanian identity in the 20th century), Vilnius: Aidai, 2004.

Paskutinioji proto revoliucija: Kanto praktinės filosofijos studija (The last revolution of reason: Immanuel Kant’s practical philosophy), Vilnius: Aidai, 2004.

“Christianity and Politics in Post-Soviet Lithuania: Between Totalitarian Experience and Democracy”, in: Democracy, Culture, Catholicism: Voices from Four Continents, ed. Michael J. Schunk, John Crowley-Buck, Fordham University Press: New York, 2016, 56-70.

“Czy nawyki sowieckie oddziałują na naszą teraźniejszość?”, in: Udana transformacja na peryferiach?, ed. Justinas Dementavičius, Artur Wołk, Ośrodek Myśli Politicznej: Kraków, 2014, p. 73-99.

“Überbleibsel der Sowjetzeit in Selbstverständnis des Heutigen Litauen”, in: Jahrestagung 2010, Litauisches Kulturinstitut, Lampertheim 2011, p. 45-60.

“The Good vs. „The Own“: Moral Identity of the (Post-)Soviet Lithuania”, in: Studies in East European Thought, 2008, Nr. 60, p. 261-278.

“Neue Philosophie in Litauen: Jenseits der Tradition”, in: Philosophieren im Ostseeraum. Beiträge des Nord- und osteuropäischen Forums für Philosophie, Greifswald, Hrsg. C. Häntsch. - Wiesbaden: Harrassowitz, 2004, S. 325-333.

“Philosophy in Contemporary Lithuania”, in: Lithuanian Papers, University of Tasmania, Australia, 2002, Vol. 16, p. 47-50.

Dėstytojai Tyrėjai