2022-05-20 16:22:01
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

2022-05-20 16:22:01
2022-05-18 21:00:00

Paskelbtas VU TSPMI magistro ir politikos mokslų bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis.  Jį galite rasti čia.

2022-05-20 16:22:01
2022-05-16 21:00:00

Paskelbti pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai. Juos rasite čia.

Mirties politika sovietinėje Lietuvoje: prasmės, ritualai, simboliai, jausmai

Projekto vadovas
Nerija Putinaitė
Projekto trukmė
2020 m. birželio 1 d. – 2023 m. gegužės 31 d.
Finansuotojas

Projekto aprašymas

Projektas „Mirties politika sovietinėje Lietuvoje: prasmės, ritualai, simboliai, jausmai“ siekia atsakyti į klausimą, kiek ir kaip buvo politiškai suvaldyta ir susieta su sovietiniais tikslais viena iš asmeniškiausių žmogaus patirčių – mirtis, kiek ir kokiu mastu mirtis, santykis su ja ir jos prasmės išliko kaip asmeninės laisvės erdvė. Į sovietinį režimą žiūrima kaip formavusį savitą politinę religiją. Buvo dedamos politinės pastangos ne vien suformuluoti džiugesio ritualus (per masines šventes, minėjimus, estetiką), tačiau ir suteikti sovietines prasmes žmogaus mirčiai.

Projekte analizuojama, kokios buvo mirties ideologinės ir propagandinės prasmės ir kaip jos politiškai buvo keičiamos Sovietų Sąjungoje; kokia buvo mirčių hierarchija, įvairovė ir jų prasmės (didvyriška mirtis, paprasta mirtis, savižudybė, politiškai nuvertinta mirtis ir pan.); kaip buvo formuojami su mirtimi susiję ritualai ir kaip tą veikė institucijos, kokios buvo ritualų ribos (kokie pavyzdiniai ritualai, minėjimai, naujų kapinių steigimas, ritualo estetika, nepageidaujami ritualai, kokios politinės įvairių ritualų toleravimo ribos); kaip viešai reiškėsi su mirtimi susiję oficialiai toleruojami jausmai (per užuojautų skelbimus, užrašus ant vainikų, kalbas laidotuvėse), kur ėjo riba tarp asmeniškai išgyvenamų emocijų ir jų politinio formavimo.

Tyrimo objektas yra oficialiai besireiškianti mirties politika ir praktika, apimanti taip pat ir politiškai nuvertintas mirtis, tokias kaip tremtinių ar besipriešinusių režimui. Projekto metu bus analizuojama archyvinė medžiaga, atskleidžianti mirties ideologiją ir propagandos pokyčius, būdus bei ritualų formavimą; mirties simbolikai ir prasmėms atskleisti bus analizuojami lietuvių sukurti kino filmai ir literatūros kūriniai, kuriuose esama mirties ritualų; analizuojama oficiali ir kita spauda, kurioje skelbti pranešimai apie mirtį ir užuojautos. Medžiagos analizei naudojami sąvokų istorijos, emocijų istorijos ir diskurso analizės metodai.