2022-05-18 22:51:25
2022-03-21 22:00:00

Prenumeruok VU TSPMI naujienlaiškį būsimiems(-oms) studentams(-ėms) – čia!

2022-05-18 22:51:25
2022-05-16 21:00:00

Paskelbti pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai. Juos rasite čia.

lect-img
Dėstytojai

Dr. Johanas Baltrimas

Lektorius
Specializacijos
Viešoji teisė
Papildoma informacija
johanas.baltrimas@tf.vu.lt

 LinkedIn   ResearchGate  Facebook

 

Projektai

Eksperto veikla ES dvynių projekte „Geriausios Europos praktikos įgyvendinimas stiprinant Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinius gebėjimus žmogaus teisių ir laisvių klausimais“;

Projektų administravimas „Juvenile justice systems in Europe – current situation, reform developments and good practices“ (Greifswald, Germany, AGIS project);

„Crime Repression Costs in Context“, (EU 6th Framework Programme);

„Long-Term Imprisonment“ (Greifswald, Germany, AGIS project);

Lietuvos mokslo tarybos podoktorantūros stažuotė „Technologinių inovacijų iššūkiai teisinės atsakomybės principams“.

Atrinkti konferencijų pranešimai

2017 m. gruodžio 12 d. pranešimas „Nelietuviškų pavardžių rašyba asmens dokumentuose“ Lietuvos teisės instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto konferencijoje „Žmogaus teisių užtikrinimas pažeidžiamų grupių atstovams“;

2017 m. liepos 20 d. pranešimas „Flexibility and Stability Based Approach to Judicial Precedents“ Tarptautinės teisės ir socialinės filosofijos asociacijos (IVR) kongrese „Peace based on Human Rights“;

2016 m. balandžio 21 d. pranešimas „Legal Precedents and Innovation“ tarptautinėje konferencijoje „Interdisciplinary Approach To Law In Modern Social Context“;

2014 m. lapkričio 10 d. pranešimas „Boundaries of Legally Binding Force of Precedents – Should Similar Cases Be Decided Similarly?“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Jurisprudence and Culture: Past Lessons and Future Challenges“;

2011 m. gruodžio 2 d. pranešimai „Antikorupcinės agentūros” ir Įstatymų leidžiamoji valdžia“ Transparency International Lietuvos skyriaus surengtoje konferencijoje „Nacionalinė atsparumo korupcijai sistema“.

Dėstomi kursai

Teisės pagrindai

Moksliniai interesai

Teisės teorija ir filosofija

Teisinis argumentavimas

Konstitucinė teisė

Administracinė teisė

Žmogaus teisės

Publikacijos

Baltrimas, J. Administracinės teisenos naujovės teismų praktikos kontekste. Teisės problemos, Nr. 1 (93), 2017

Baltrimas, J. Legal Precedents and Innovation. Konferencijos medžiagos leidinys Interdisciplinary Approach To Law In Modern Social Context. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, 2016

Baltrimas, J. Apylinkės teismo nutartis dėl raidės „W“: atvejo analizė precedento doktrinos aspektu. Teisės problemos, Nr. 3 (89), 2015

Baltrimas, J. Rėmimasis precedentais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Teisė, Nr. 97, 2015

Baltrimas, J., Lankauskas, M. Argumentavimas remiantis teisės principais: atkuriamasis ir plėtojamasis būdai. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2014

Baltrimas J. Europos Žmogaus Teisių Teismo argumentavimas remiantis ankstesniais savo sprendimais. Mokslo studija, Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2013

Baltrimas, J., Lankauskas, M., Šneideris, D. Teisės į teisingą teismą užtikrinimo problemos. Mokslo studija, Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2012

Baltrimas, J. Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. Teisės dalyvauti valdant savo šalį užtikrinimo problemos. Mokslo studija, Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2012

Baltrimas, J. Teismo precedentas: kai kurie taikymo ir aiškinimo aspektai. Teisės problemos, Nr. 4 (78), 2012

Autorių kolektyvas, vadovas Čepas, A. Lietuvos atsparumo korupcijai tyrimas. Transparency International, Lithuanian Section, Vilnius: Eugrimas, 2012

Dėstytojai