Uždaryti
2021-08-03 01:14:54
2021-07-22 00:00:00

Nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio d. VU TSPMI pastate vyks remonto darbai. Instituto administracija dirbs nuotoliniu būdu. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu.

Dėstytojai

Dr. Johanas Baltrimas

Lektorius
Specializacijos
Viešoji teisė
Papildoma informacija
johanas.baltrimas@tf.vu.lt

2016 – dabar – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

2016 – dabar – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

2013 – 2016 – Vilniaus apygardos administracinis teismas.

2012 – dabar – Vilniaus universitetas.

2008 – 2017 – Lietuvos teisės institutas.

Dėstomi kursai

Teisės pagrindai

Moksliniai interesai

Teisės teorija ir filosofija

Teisinis argumentavimas

Konstitucinė teisė

Administracinė teisė

Žmogaus teisės

Publikacijos

Baltrimas, J. Administracinės teisenos naujovės teismų praktikos kontekste. Teisės problemos, Nr. 1 (93), 2017

Baltrimas, J. Legal Precedents and Innovation. Konferencijos medžiagos leidinys Interdisciplinary Approach To Law In Modern Social Context. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, 2016

Baltrimas, J. Apylinkės teismo nutartis dėl raidės „W“: atvejo analizė precedento doktrinos aspektu. Teisės problemos, Nr. 3 (89), 2015

Baltrimas, J. Rėmimasis precedentais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Teisė, Nr. 97, 2015

Baltrimas, J., Lankauskas, M. Argumentavimas remiantis teisės principais: atkuriamasis ir plėtojamasis būdai. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2014

Baltrimas J. Europos Žmogaus Teisių Teismo argumentavimas remiantis ankstesniais savo sprendimais. Mokslo studija, Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2013

Baltrimas, J., Lankauskas, M., Šneideris, D. Teisės į teisingą teismą užtikrinimo problemos. Mokslo studija, Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2012

Baltrimas, J. Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. Teisės dalyvauti valdant savo šalį užtikrinimo problemos. Mokslo studija, Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2012

Baltrimas, J. Teismo precedentas: kai kurie taikymo ir aiškinimo aspektai. Teisės problemos, Nr. 4 (78), 2012

Autorių kolektyvas, vadovas Čepas, A. Lietuvos atsparumo korupcijai tyrimas. Transparency International, Lithuanian Section, Vilnius: Eugrimas, 2012

Dėstytojai