Close

Dr. Johanas Baltrimas

Additional info
johanas.baltrimas@tf.vu.lt

2016 – onwards – Supreme Administrative Court of Lithuania.
2013 – 2016 – Vilnius Regional Administrative Court.
2012 – onwards – Vilnius University.
2008 – 2017 – Law Institute of Lithuania.

Courses taught

Basics of Law

Research interests

Legal theory and philosophy

Legal reasoning

Constitutional law

Administrative law

Human rights

Publications

Baltrimas, J. Administracinės teisenos naujovės teismų praktikos kontekste (Novelties of Judicial Administrative Procedure in the context of Earlier Case Law). Teisės problemos, Nr. 1 (93), 2017

Baltrimas, J. Legal Precedents and Innovation. Konferencijos medžiagos leidinys Interdisciplinary Approach To Law In Modern Social Context. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, 2016

Baltrimas, J. Apylinkės teismo nutartis dėl raidės „W“: atvejo analizė precedento doktrinos aspektu (Ruling by the Court of First Instance in Regard of Letter W: a Case Study in Respect of Judicial Precedents). Teisės problemos, Nr. 3 (89), 2015

Baltrimas, J. Rėmimasis precedentais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje (Reasoning with Precedents by the Constitutional Court of the Republic of Lithuania). Teisė, Nr. 97, 2015

Baltrimas, J., Lankauskas, M. Argumentavimas remiantis teisės principais: atkuriamasis ir plėtojamasis būdai (Reasoning with Legal Principles: Reconstruction and Development). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2014

Baltrimas J. Europos Žmogaus Teisių Teismo argumentavimas remiantis ankstesniais savo sprendimais (Reasoning with Previous Judgments in European Court of Human Rights). Mokslo studija, Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2013

Baltrimas, J., Lankauskas, M., Šneideris, D. Teisės į teisingą teismą užtikrinimo problemos (Problems of Ensuring the Right to a Fair Trial). Mokslo studija, Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2012

Baltrimas, J. Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E. Teisės dalyvauti valdant savo šalį užtikrinimo problemos (Problems of Ensuring the Right to Participate in the Governance of the State). Mokslo studija, Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2012

Baltrimas, J. Teismo precedentas: kai kurie taikymo ir aiškinimo aspektai (Judicial Precedent: Some Aspects on Application and Interpretation). Teisės problemos, Nr. 4 (78), 2012

Autorių kolektyvas, vadovas Čepas, A. Lietuvos atsparumo korupcijai tyrimas (National Integrity System Assessment Lithuania). Transparency International, Lithuanian Section, Vilnius: Eugrimas, 2012