2022-06-29 09:35:38
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

lect-img
Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Vladas Sirutavičius

Docentas
Specializacijos
Lyginamoji politika ir politinė sociologija

Instituto dėstytojas, docentas Vladas Sirutavičius 1993 m. įgijo istorijos daktaro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1995 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas Lietuvos istorijos institute.

Pagrindiniai V. Sirutavičiaus moksliniai interesai – etnopolitika ir nacionalizmas. Yra publikavęs keliolika straipsnių apie Lietuvos žydų ir Lietuvos lenkų santykius. Šiuo metu daugiausiai dėmesio skiria vėlyvajam stalinizmui ir destalinizacijai Lietuvoje bei Vidurio ir Rytų Europos regione. Šiomis temomis yra paskelbęs keletą straipsnių Lietuvoje, Vengrijoje ir Rusijoje.

Vizituojantis profesorius Kreitono (JAV, Omaha; 1998 m.) ir Ilinojaus (JAV, Čikaga; 2001 m.) universitetuose. 2002–2006 m. Europos Tarybos Europos tautinių mažumų teisių apsaugos pagrindų konvencijos komiteto patarėjas.

V. Sirutavičius taip pat yra „Lietuvos istorijos metraščio“ redkolegijos narys.

Moksliniai projektai

  • Tarptautinis projektas „COURAGE: Cultural Opposition – Understanding the Cultural Heritage of Dissent in Former Socialist Countries“, finansavo ES programa „Horizontas 2020“, pagrindinis projekto vykdytojas (2016–2019 m.).
  • „Epochas jungiantis nacionalizmas: tautos (de)konstravimas tarpukario, sovietmečio ir posovietmečio Lietuvoje“, finansavo Lietuvos mokslo taryba, pagrindinis projekto vykdytojas (2011–2013 m.).
  • „Stalinizmas Lietuvoje 1944–1953 m.“, finansavo Lietuvos mokslo taryba, pagrindinis projekto vykdytojas (2010–2013 m.).
  • „Lietuvos žydai. Istorinė studija“, finansavo Lietuvos mokslo taryba, projekto vadovas (2008–2010 m.).

Dėstomi kursai

Valstybė ir visuomenė Rytų Europoje ir Rusijoje: nuo autokratijos iki demokratijos

Socialinių revoliucijų ir judėjimų teorijos: lyginamoji analizė

Vidurio Europos studijos

Magistrinio koliokviumas

Moksliniai interesai

Modernizacija Vidurio ir Rytų Europoje

Tarpetniniai santykiai Vidurio ir Rytų Europoje

Vidurio ir Rytų Europos studijos

Antisemitizmas Lietuvoje (iki 1940 m.)

Publikacijos

Sirutavičius, V. (2020). „Government Policy Towards the Jews“ in Vladas Sirutavičius, Darius Staliūnas, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė (sud.), The History of Jews in Lithuania. From the Middle Ages to the 1990’s. Leiden: Ferdinand Schöningh.

Sirutavičius, V. (2020). „Outbreaks of Antisemitism“ in Vladas Sirutavičius, Darius Staliūnas, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė (sud.), The History of Jews in Lithuania. From the Middle Ages to the 1990’s. Leiden: Ferdinand Schöningh.

Sirutavičius, V. (2020). „Perestroika, Sąjūdis, 11 March 1990, and the Lithuanian Jews“ in Vladas Sirutavičius, Darius Staliūnas, Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė (sud.), The History of Jews in Lithuania. From the Middle Ages to the 1990’s. Leiden: Ferdinand Schöningh.

Sirutavičius, V. (2017). Lietuviai ir Lietuvos lenkai. Lietuva ir Lenkija 1988 – 1994 metais. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas.

Sirutavičius, V., Staliūnas, D. (sud.) (2011). A Pragmatic Alliance: Jewish-Lithuanian political cooperation at the beginning of the 20th century. Budapest-New York: CEU Press.

Laurinavičius, Č., Sirutavičius, V. (2008). Lietuvos istorija. T. 12, d. 1, Sąjūdis: nuo „Persitvarkymo“ iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos lankos.

Lopata, R., Jonavičius, L., Sirutavičius, V., Zdanavičius, L. (2007). Rusijos Federacijos Kaliningrado srities ilgalaikės raidos programos ir strategijos (2007-2016 metai) vertinimas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Lopata, R., Sirutavičius, V., Bielinis, L., Stanytė – Toločkienė, I. (2007). Lietuvos užsienio politikos Rytų kryptis: santykių su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, Baltarusija ir Ukraina perspektyva. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Dėstytojai Tyrėjai