2022-06-27 01:31:50
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

Sovietmetis kaip sakytinės istorijos objektas: atminties (re)konstravimo galimybės ir ypatumai

Projekto vadovas
Inga Vinogradnaitė
Projekto trukmė
2016 07 01–2018 06 30
Finansuotojas

Projekto aprašymas

Suvokiant sakytinės istorijos svarbą sovietmečio tyrimams ir tai, kad galimybės suformuoti visapusį tokios istorijos archyvą mažėja sulig kiekvienais metais, teikiamas projektas, kurio metu, bendradarbiaujant su Sakytinės istorijos centru Daugpilio universitete, siekiama surinkti naujų sakytinės istorijos duomenų apie sovietmečio liudininkų patirtis: kaip veikė, buvo patiriami ir kokias reakcijas iššaukdavo sovietiniai socialinės inžinerijos projektai.

Projekto tikslas: suformulavus sakytinės istorijos kaip šaltinio apie sovietmetį rinkimo įrankius, papildyti sovietmečio sakytinės istorijos šaltinių rinkinį naujais duomenimis (interviu), kurie leistų atsakyti į klausimą, kaip veikė, buvo patiriami ir yra atsimenami sovietinės socialinės inžinerijos projektai.

Įvertinus metodologines prielaidas ir metodikas, kurios buvo taikytos kuriant sakytinės sovietmečio istorijos šaltinius Lietuvoje ir Latvijoje, numatoma sukurti teoriškai ir epistemologiškai pagrįstą interviu metodiką, ja remiantis atlikti interviu su sovietmečio liudininkais, parengti surinktą medžiagą antrinei analizei. Surinktos medžiagos analizės pagrindu planuojama parengti 5 mokslo straipsnius ir metodinę priemonę, kurioje būtų suformuluotos sakytinės istorijos rinkimo, archyvavimo ir taikymo metodologinės gairės, didžiausią dėmesį skiriant sovietmečio tyrimams renkamai sakytinei istorijai. Ši priemonė bus pristatyta baigiamajame metodiniame seminare, skirtame Lietuvos tyrėjams, nagrinėjantiems sovietmetį ir/ar taikantiems interviu metodą socialinės tikrovės tyrimams.

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Daugpilio universiteto Sakytinės istorijos centru, siekiant perimti jo patirtį renkant sakytinės istorijos medžiagą ir kuriant prieinamą sakytinės istorijos archyvą. Projekto metu numatoma bendradarbiauti ne tik su partneriais iš užsienio, bet ir sukurti sovietmečio tyrinėtojų Lietuvoje tinklą, parengti virtualų sovietmečio socialinių transformacijų archyvą, t.y., tinklalapį, apjungiantį žinomų įvairių institucijų sakytinės istorijos išteklių metaduomenis; inicijuoti tarpdalykinę diskusiją apie sakytinės istorijos bei interviu metodo galimybes siekiant rekonstruoti sovietmečio atmintį.

Dalyvaujančios institucijos

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Daugpilio universiteto Sakytinės istorijos centras