2022-06-27 02:45:36
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

lect-img
Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Inga Vinogradnaitė

Docentė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Direktoriaus pavaduotoja mokslui iki 2019m. Baigė Politikos mokslų bakalauro programą ir Lyginamosios politikos magistro programą VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. 2005 metais apgynė daktaro disertaciją politikos mokslų kryptyje “Politinis atstovavimas ir teisingumas: diskursyvinė lietuviškosios politinės vaizduotės analizė”.

VU TSPMI dirba nuo 1998 metų, šiuo metu yra Politikos teorijos katedros docentė.

Dalyvavo projektuose “Civil Society and New Forms of Governance in Europe – The Making of European Citizenship” (Cinefogo) ir „Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė” (E-demokratija) bei “Istorijos politika kaip tautos ir valstybės konstravimo veiksnys”.

Dėstomi kursai

Politikos tyrimo metodai

Magistrinis koliokviumas

Moksliniai interesai

Diskurso analizė

Istorinė atmintis ir istorinė sąmonė

Politinis dalyvavimas

Viešosios erdvės ir jų transformacija

Dėstytojai Tyrėjai