Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija

Projekto aprašymas

Tyrimo tikslas - remiantis socialinių tinklų teorija rekonstruoti daugiaplanę Sąjūdžio tinklinę struktūrą ir atskleisti tinklo formavimosi, plėtros ir gyvybingumo mechanizmus. Tyrime siekiama ištirti socialines organizacines Sąjūdžio prielaidas, t.y. atsakyti į klausimą, kokių socialinių tinklų pagrindu susiformavo Sąjūdis, kaip buvo įmanoma šių skirtingomis tapatybėmis grįstų tinklų tarpusavio sąveika ir kokiu būdu tuo metu įvyko neįtikėtinai spartus jų aktyvizavimas ir plėtra.
Projekto rezultatai atskleidžiami kolektyvinėje monografijoje "Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia".

Dalyvaujančios institucijos

VU TSPMI, Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas.