Uždaryti
2021-07-28 13:36:30
2021-07-27 10:42:00

Liepos 28 d. 11 val. vyks nuotolinis susitikimas su VU priėmimų skyriaus vadovu, kuris atsakys į stojančiųjų klausimus bei pristatys šių metų stojimo į bakalauro studijas taisykles.
Kviečiame dalyvauti paspaudus šią nuorodą.

2021-07-28 13:36:30
2021-07-22 00:00:00

Nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio d. VU TSPMI pastate vyks remonto darbai. Instituto administracija dirbs nuotoliniu būdu. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu.

Dėstytojai Tyrėjai

Valda Budreckaitė

Doktorantė, jaunesnioji asistentė

 ORCID iD

V. Budreckaitė VU TSPMI baigė tarptautinių santykių ir diplomatijos magistrantūros studijų programą. Nuo 2019 m. studijuoja VU TSPMI doktorantūros programoje. Rengia disertaciją tema „Posovietinis laikotarpis Lietuvoje kaip kultūrinė trauma: sociopolitinės transformacijos patirtys ir jų atspindžiai Lietuvos gyventojų politinėse nuostatose“ (vadovė – prof. dr. Ainė Ramonaitė).

Moksliniai projektai

Nuo 2021:  jaunesnioji mokslo darbuotoja projekte „Transformacija kaip sovietinio modernybės projekto demontavimas“, Lietuvos mokslo taryba, Vilniaus universitetas.

Atrinkti konferencijų pranešimai

  1. „Hope in Post-Communist Politics: Stasys Lozoraitis Jr. as President of Hope.“ Deep Transformations: Emotional Experiences in the Post-Communist Change,  VU TSPMI, Vilnius, 2020.
  2. „The Restoration of Lithuania’s Independence in the US Press in 1990.“ Baltic Heritage Network Conference 2015: Tracing the Baltic Road to Independence in Diaspora Archives, Latvijos mokslų akademija, Ryga, 2015.

Moksliniai interesai

Posocialistinė transformacija

Kolektyvinė atmintis

Kultūrinė trauma

Diasporos diplomatija

Publikacijos

„The Restoration of Lihuania’s Independence in the US Press in 1990.“ Kn. Kristīne Beķere (sud.), Tracing the Baltic Road to Independence in Diaspora Archives. Riga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2015, 51-57.

Dėstytojai Tyrėjai