Uždaryti
2021-08-02 23:49:27
2021-07-22 00:00:00

Nuo liepos 26 d. iki rugpjūčio d. VU TSPMI pastate vyks remonto darbai. Instituto administracija dirbs nuotoliniu būdu. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu.

Rytų Europos ir Rusijos studijų programa

Pirmieji metai

Pirmajame studijų semestre įgyjate žinių apie Rytų Europos valstybių bei Rusijos politinę ir ekonominę transformaciją, kuri ir išskiria šį regioną pasauliniame kontekste. Šiame studijų semestre taip pat siekiama ugdyti socialinių ir politikos mokslų tyrimo metodų taikymo įgūdžius, kurių prireiks ir tolimesnėse studijose (rengiant magistrantūros baigiamąjį darbą), ir už universiteto ribų. Pirmojo studijų semestro metu studentai galės pasirinkti moktria rusų kalbą (A1-B2) arba politikos mokslų tyrimų metodus. Antrą studijų semestrą turite galimybę gilinti žinias laisvai pasirinkdami tris pasirenkamuosius dalykus iš bendro visoms magistro programoms siūlomo pasirenkamųjų dalykų “krepšelio”. Galimybė rinktis studijų dalykus iš kitų studijų programų leidžia įgyti žinių kitose srityse atsižvelgiant į individualius studento akademinius ar profesinius tikslus. Šiame studijų semestre taip pat lankote magistro seminarus bei dirbate individualiai su baigiamojo darbo vadovais.

1 semestras
Ekonominė transformacija (angl.)
10 ECTS

Šio kurso tikslas - gilinti studentų žinias apie transformaciją iš centralizuotos ekonominės sistemos į rinkos ekonomiką, suteikti analitinių įgūdžių, reikalingų tolesnei transformacijos proceso analizei ir įvertinimui taip pat atkreipiant dėmesį į jos poveikį Rytų Europai ir Rusijai.

Valstybė ir visuomenė (angl.)
5 ECTS

Šio kurso tikslas - gilinti studentų žinias ir įgūdžius analizuojant istorinį Rytų Europos valstybių ir visuomenių vystymąsi, įvertinti santykio tarp valstybės ir visuomenės kaitą svarbiausiais istoriniais laikotarpiais nuo XIX a. iki XXI a. pradžios, o taip pat suteikti įgūdžių kritiškai analizuoti ir įvertinti istorinio valstybės ir visuomenės vystymosi įtaką dabartinei regionų politikai.

Kuriant Rytų Europą: Europietiškųjų "Rytų" tyrinėjimai (angl.)
5 ECTS

Šio kurso tikslas – gilinti studentų žinias apie istorinių, ekonominių, politinių ir kultūrinių transformacijų idėjas Rytų ir Vidurio Europos regione, koncentruojantis į tai, kaip jos paveikė regioninę sąmonę ir skirtį tarp Rytų ir Vakarų Europos.

Tyrimų metodai (angl.)
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra stiprinti analitinius ir tiriamojo darbo įgūdžius, kurie leis studentams kelti klausimus ir naudoti metodologines prieigas tam, kad jie rastų atsakymus socialinių mokslų ir regioninių studijų srityse.

Pasirenkamasis dalykas (Rusų kalba (A1-B2) arba Politikos mokslų tyrimų metodai)
5 ECTS

2 semestras
Rusijos politika ir ekonomika (angl.)
10 ECTS

Šio kurso tikslas – suteikti studentams žinių apie ekonomikos ir politikos santykį nūdienos Rusijoje, o taip pat vystyti jų gebėjimus nepriklausomai analizuoti užsienio ir vidaus politikos tendencijas, jungiant jas su kaita ekonominiame sektoriuje.

Koliokviumas
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra užtikrinti tikslingą akademinį tyrimą ruošiantis magistrantūros darbo rašymui, o taip pat suteikti studentams konsultacijas tiek metodologiniais klausimais, tiek vystant idėjas magistriniam darbui.

Saugumo studijos
5 ECTS

Šio kurso tikslas - padėti studentui susipažinti su pagrindinėmis saugumo teorijomis kurios yra pasitelkiamos sprendžiant aktualias tarptautinio ir nacionalinio saugumo problemas ir įgyti gebėjimą apibrėžti saugumo problemas dabartinės tarptautinės sistemos struktūros kontekste, jas kokybiškai bei kūrybiškai analizuoti ir spręsti.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

Antrieji metai

Trečiame studijų semestre ir toliau gilinate žinias norimoje srityje studijuodami pasirinktą dalyką bei rengiate baigiamąjį magistro darbą. Be to, paskutiniame studijų semestre taip pat siūlome galimybę atlikti praktiką viename iš Vilniuje įsikūrusių tyrimų centrų, kurie specializuojasi Rytų Europos regione.

3 semestras
Pasirenkamasis dalykas
5 ECTS

Studentai gali rinktis pasirenkamuosius dalykus iš bendrojo pasirenkamųjų dalykų sąrašo.

Koliokviumas
5 ECTS

Šio kurso tikslas yra užtikrinti tikslingą akademinį tyrimą ruošiantis magistrantūros darbo rašymui, o taip pat suteikti studentams konsultacijas tiek metodologiniais klausimais, tiek vystant idėjas magistriniam darbui.

Magistrinis darbas
20 ECTS

Trečiasis studijų semestras leidžia studentui susikoncentruoti į magistrinio darbo rašymą.