2022-06-27 01:51:46
2022-05-31 21:00:00

Vilniaus universitete vyksta pirmasis priėmimo į magistrantūros studijų programas etapas, kuris tęsis iki birželio 29 d. Pildykite prašymą čia

lect-img
Dėstytojai Tyrėjai

Dr. Žilvinas Martinaitis

Docentas
Specializacijos
Lyginamoji politika ir politinė sociologija
Viešasis administravimas

2004 m. Žilvinas Martinaitis baigė bakalauro studijas Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. 2005 m. Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje įgijo Europos politinės ekonomijos magistro laipsnį. Apsigynė daktaro laipsnį Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Disertacijos tema: „Gebėjimų formavimo politinė ekonomija: skirtumų Rytų ir Vakarų Europos šalyse aiškinimas“. Nuo 2006 m. Ž. Martinaitis dėsto VU TSPMI.

Moksliniai projektai

  1. Deindustrializacijos ir reindustrializacijos poveikis gyventojų gebėjimams (2017-2019 m.), Lietuvos mokslo taryba, programa – Modernybė Lietuvoje, projekto vadovas.
  2. Vidutinių pajamų spąstai: tarptautinės vertės grandinės, kompetencijos ir inovacijos VRE šalyse (2017-2019 m.), Lietuvos mokslo taryba, pagrindinis projekto vykdytojas.
  3. Gebėjimai Vidurio ir Rytų Europos šalyse (2012-2014 m.), Lietuvos mokslo taryba, programa – Podoktorantūros stažuotės Lietuvoje, stažuotojas Kauno technologijos universitete.
  4. Užburtas ratas? Lietuvos gyventojų apykaitinės migracijos tyrimas (2010-2012 m.), Lietuvos mokslo taryba, pagrindinis projekto vykdytojas.
  5. Lietuvos valdžios institucijų struktūros ir veiklos kaitos tendencijos (2010-2011 m.), Lietuvos mokslo taryba, pagrindinis projekto vykdytojas.

Atrinkti konferencijų pranešimai

  1. Martinaitis, Ž., Christenko, A. (2018) „High or low? Approaches to measuring skills of labour force“ 30th EAPEA annual conference, Nice, 2018, September 5-8
  2. Žilvinas Martinaitis, Aleksandr Christenko, Pijus Krūminas, Agnė Paliokaitė, „Impact of industrial change on skills during economic transition in Central and Eastern Europe“, pranešimas 29-ojoje metinėje EAEPE konferencijoje, Corvinius University, Budapeštas, 2017 m. spalio 19-21 d.
  3. Žilvinas Martinaitis, „Maturity of evaluation systems: evidence from Lithuania“, pranešimas 12-oje EES Biennial Conference: Evaluation Futures in Europe and Beyond: Connectivity, Innovation and Use, Maastricht, 26-30 September, 2016.
  4. Žilvinas Martinaitis, „Labour Market Security during the Crisis in Central and Eastern Europe: The Role of Skills and Institutions“, pranešimas Society for Advancement of Socio-Economics konferencijoje „Moral Economies, Economic Moralities, vykusioje University of California, Berkeley (JAV), birželio 24-26 d., 2016 m.

Dėstomi kursai

Švietimo ir mokslo politikos analizė

Politikos analizė

Lošimų teorijos

Socialinių mokslų tyrimo metodai

Priežastinių ryšių analizė

Magistrinis koliokviumas

Moksliniai interesai

Gebėjimų formavimo sistemos (švietimo sistemos ir darbo rinkos sąveika)

Lošimų teorijos

Lyginamasis viešasis administravimas

Publikacijos

Nakrošis, Vitalis, Žilvinas Martinaitis (red). The organisation, autonomy, control and performance of the Lithuanian agencies and other public sector organisations. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011.

Christenko, A., Martinaitis, Ž., Gaušas, S. (2020). “Specific and general skills: concepts, dimensions, and measurements”. Competition & change, Vol 24(1), pp. 44-69. doi.org/10.1177/1024529419882554

Martinaitis, Ž., Christenko, A., & Kraučiūnienė, L. (2019). “Evaluation systems: How do they frame, generate and use evidence?” Evaluation, 25(1), pp. 46–61. https://doi.org/10.1177/1356389018802135

Martinaitis Ž. (2018) “European promises: policy options of Eastern partnership policy”, Baltic Journal of European Studies, Vol. 8 (2), pp. 164–181. https://doi.org/10.1515/bjes-2018-0020

Secundo, Giustina, Susana Elena-Perez, Žilvinas Martinaitis, Karl-Heinz Leitner, "An Intellectual Capital framework to measure universities' third mission activities", Technological Forecasting and Social Change, Vol. 123, pp. 229-239. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.12.013

Paliokaitė, Agnė, Žilvinas Martinaitis, David Sarpong, „Implementing smart specialisation roadmaps in Lithuania: Lost in translation?“, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 110, 2016, pp. 143-152. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.01.005

Secundo, Giustina, Susana Elena-Perez, Žilvinas Martinaitis, Karl-Heinz Leitner, „An Intellectual Capital Maturity Model (ICMM) to improve strategic management in European universities: a dynamic approach“, Journal of Intellectual Capital, Vol. 16 (No.2), 2015, pp. 419 - 442. https://doi.org/10.1108/JIC-06-2014-0072

Paliokaitė, Agnė., Žilvinas Martinaitis, Ramojus Reimeris, "Foresight methods for smart specialisation strategy development in Lithuania", Technological Forecasting and Social Change, Vol. 101, 2015, pp. 185-199. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.04.008

Martinaitis, Žilvinas, Simonas Gaušas, Agnė Paliokaitė, „Cultural and constitutional embeddedness of university autonomy in Lithuania“ in ed. Romeo V. Turcan, Re-discovering university autonomy, London, New York: Palgrave MacMillan, 2015.

Martinaitis Žilvinas, „Measuring skills in Europe“, European Journal of Training and Development, Vol. 38 (3), 2014, pp. 198 – 210. https://doi.org/10.1108/EJTD-05-2013-0054

Dėstytojai Tyrėjai