2022-06-29 10:05:50
2022-06-26 21:00:00

Būsimi studentai, kviečiame užduoti jums rūpimus klausimus ir rinktis #pirmunumeriuVU. Priėmimo vadovas Artūras Šaltis padės rasti atsakymus. Registruokis čia!

Lietuvos valdžios institucijų struktūros ir veiklos kaitos tendencijos

Projekto vadovas
Vitalis Nakrošis
Projekto trukmė
2010 07–2011 12
Dalyviai
Egidijus Barcevičius
Žilvinas Martinaitis
dr. Deividas Vijeikis
Mantas Budraitis

Projekto aprašymas

Projekto tikslas yra nustatyti ir paaiškinti Lietuvos valdžios institucijų struktūros ir valdymo kaitos tendencijas. Taip pat šiuo projektu taip pat siekiama prisidėti prie ES COST veiklos ISO601 „Dabartinių viešojo sektoriaus organizavimo tendencijų lyginamieji tyrimai“ darbo plano įgyvendinimo Lietuvoje.
Svarbiausieji projekto moksliniai rezultatai apims: keturias Lietuvos valdžios institucijų (jų grupių) atvejo studijas; Lietuvos valdžios institucijų raidos tyrimą (ministerijoms pavaldžių institucijų lygmeniu); kolektyvinę monografiją/straipsnių rinkinį (anglų kalba); šios kolektyvinės monografijos ir kitų rezultatų viešinimo rezultatus (viešąjį pristatymą ir mokslo populiarinimo straipsnį).
Pasiekus šiuos rezultatus, numatomas šis mokslinis „proveržis“ lyginant su esama Lietuvos valdžios institucijų struktūros ir valdymo kaitos tendencijų tyrimų būkle: bus pašalinta empirinė organizacinės kaitos tyrimų spraga; bus pilnai pritaikytas COST veiklos ISO601 teorinis tyrimo pagrindas ir kiekybinė-kokybinė tyrimo metodika; Lietuvos valdžios institucijų struktūros ir valdymo kaitos tendencijų tyrimai bus subalansuoti sisteminiu, instituciniu, individualiu lygmeniu; bus sudarytos prielaidos atlikti lyginamuosius Lietuvos ir kitų Europos šalių valdžios struktūrų ir valdymo kaitos tendencijų tyrimus; bus sudarytos prielaidos tyrimo rekomendacijas panaudoti priimant sprendimus dėl valstybės valdymo reformos (ypač „Saulėtekio“ iniciatyvos kontekste).
Projekto rezultatai aptariami 2011 m. VU leidyklos išleistoje dr. Vitalio Nakrošio ir dr. Žilvino Martinaičio redaguotoje knygoje "Lithuanian agencies and other public sector organisations: organisation, autonomy, control and performance".
Joje nagrinėjamas agentūrų ir kitų viešojo sektoriaus organizacijų steigimas, pertvarkymas, panaikinimas, taip pat veiklos autonomija, kontrolė ir veikla.